Elektronická podatelna

Pro Vaše podání, dotazy či žádosti můžete využít e-mailovou na adresu podatelna@dchabry.cz . Na tuto adresu posílejte i možné přílohy.

E-podatelna ÚMČ Praha-Dolní Chabry byla zřízena na základě NV č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

Podání přijatá jejím prostřednictvím, která splňují předepsané náležitosti, jsou vyřizována stejnými postupy a ve stejných termínech jako podání neelektronická.

E-podatelna přijímá zprávy s platným elektronickým podpisem.

Podání, která neobsahují platný elektronický podpis, budou  podatelnou předána k řešení ve stejném režimu jako neelektronická (papírová) podání.

Bude-li nutné doložit náležitosti související s vyřízením podání, žadatel bude vyzván k jejich doplnění.

Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete zaslat vaše sdělení. Ke svému sdělení můžete přiložit dokument ve formátech: xls, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. Maximální velikost přílohy je 1000 kB.

Na adresu podatelna@dchabry.cz zasílejte korespondenci pouze s kvalifikovaným podpisovým certifikátem. S touto je pak nakládáno shodným způsobem jako při osobním podání, či prostřednictvím doporučené zásilky.

Při zaslání běžné korespondence, bez nároku na odpověď, je možno využít elektronické adresy dchabry@dchabry.cz.

Pokud chcete, aby s takovým podáním bylo zacházeno standardním způsobem, je třeba na Úřad městské části do pěti dnů doručit vlastnoručně podepsaný originál některým ze standardních způsobů.

Upozornění: Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg png txt rtf pdf doc docx xls xlsx ods.
Ein Zweck zu testen, ob Sie ein menschlicher Benutzer sind und um automatisierten Spam vorzubeugen.