MČ Praha Dolní Chabry


Kamennou úřední desku naleznete před vchodem do úřadu Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8

Starosta

Slovo starostky červenec, srpen 2022

Milí Chaberáci,  spoře oblečeni, letně naladěni dostáváte do rukou letošní letní dvojčíslo. Červen byl po pracovní stránce náročný, ale podařilo se dotáhnout mnohé z dlouhodobých cílů. V nové koalici jsme schválili žádost o zastavení změny územního plánu, která by z Beranovky do budoucna učinila silnici, zatímco naším cílem je zachovat ji jako rekreační oblast se vzrostlou zelení, která propojí Nové Chabry s historickým centrem a zajistí dětem z Nových Chaber bezpečnou cestu do školy. Vybrali jsme zhotovitele obnovy dětského hřiště v Ulčově ulici u autobusové zastávky. Uspořádali jsme...