MČ Praha Dolní Chabry


Kamennou úřední desku naleznete před vchodem do úřadu Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8

Starosta

Slovo starostky leden 2022

Milí chaberští sousedé, před koncem roku jsme si ještě stihli dát dva dárky. Díky tomu, že jsme nechali před létem zpracovat projekt na orientační systém a interiérové vybavení základní školy, začátkem podzimu vysoutěžili dodavatele vybavení jedenácti prvostupňových tříd a zastupitelstvo hlavního města rychle schválilo mou žádost o finance, mohli jsme 20. prosince začít s výměnou vybavení několika tříd prvního stupně. Další třídy budou následovat. V tomto roce bychom rádi pokračovali s vybavením odborných učeben. Díky skvělé spolupráci s odborem ochrany...