MČ Praha Dolní Chabry


Kamennou úřední desku naleznete před vchodem do úřadu Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8

Starosta

Slovo starostky, květen 2022

Milí Chaberáci, k dnešnímu dni je u nás registrováno něco kolem 160 občanů z Ukrajiny, převážně dětí a žen, kteří prchají ze svých domovů před válkou. Většině z nich jste poskytli nezištně ubytování ve svých soukromých bytech či domech, aniž byste tušili, na jak dlouho pomoc nabízíte. Za to vám patří obrovský dík. Stále nabízíte pomoc i prostřednictvím městské části na speciálně zřízenou e-mailovou adresu, díky které pomoc koordinujeme. Ve spolupráci se základní školou poskytujeme obědy pro děti v sokolské adaptační skupině a hned...