MČ Praha Dolní Chabry


Kamennou úřední desku naleznete před vchodem do úřadu Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8

Starosta

Slovo starostky duben 2024

Milí Chaberáci,   koncem února přišlo z magistrátu překvapivé rozhodnutí ve věci Lanovky Podbaba – Troja – Bohnice v řízení o vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA). Stavba dostala od odboru ochrany životního prostředí magistrátu nesouhlasné stanovisko. Důvodem zamítnutí byl nepřijatelný vliv stavby na krajinný ráz. Pro nás je toto rozhodnutí zajímavé i z důvodu dálnice D0 neboli okruhu. V rozhodnutí o lanovce je jako důvod nesouhlasu uveden zásah do krajinného rázu přírodního parku Drahaň-Troja a Trojské kotliny s jejich jedinečnými znaky a chráněnými hodnotami. Je tedy...