MČ Praha Dolní Chabry


Kamennou úřední desku naleznete před vchodem do úřadu Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8

Starosta

Slovo starostky září 2023

Milí Chaberští,  letošní léto jsme věnovali opravám. Vedle těch neradostných, jakou je reklamace nových podlah tělocvičny, to byly opravy veselejší, které vrací lesk a slávu místním památkám. Spolupráce byla jejich hlavní hybnou silou.  Oprava další části zdi kostela Stětí sv. Jana Křtitele v havarijním stavu je hotová a je krásná. MČ zaplatila náklady archeologického posudku a projektu na opravu zdiva a statiky kostela. Opravy byly financovány z grantu ministerstva kultury. Na opravu statiky snad opět získáme finance společnými silami v příštím...