Vyjádření k záměru D0 518, 519 RUZYNĚ-BŘEZINĚVES

Dne 30. října 2023 přijel ministr dopravy Mgr. Martin Kupka do Dolních Chaber na debatu k záměru dálničního okruhu D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves. Během jednání byl pořizován videozáznam, který celý trvá téměř 3,5 hodiny a je dostupný z:

https://www.facebook.com/DolniChabry/videos/360312683084955(Tento odkaz se otevře v novém okně)

Upozornění: Obraz a zvuk začíná až v čase 0:02:00 (celková doba 3:26:10).

Několik vystoupení z dlouhého videozáznamu je dostupných samostatně – odkazy na tato kratší videa jsou uvedeny ZDE. Před odkazem je vždy uveden čas v rámci „velkého“ videa na Facebooku a za ním v závorce jsou časy vztahující se k příslušnému videu (jako poslední je celková doba).


Ve středu 4. října 2023 odeslala městská část Praha-Dolní Chabry své vyjádření k dokumentaci záměru „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves“ v rámci řízení posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Dokument finálního vyjádření má rozsah 71 stran podrobných odborných připomínek a součástí je několik příloh zaměřujících se na konkrétní problematiky jako kvalita ovzduší, hlukové měření nebo další odborná posouzení.

Z vyjádření vyplývá jednoznačný nesouhlas městské části s navrhovaným záměrem, který by vedl ke zhoršení kvality životního prostředí na území městské části a života jejích občanů. Podkladové dokumenty a studie jsou zpracovány v rozporu s právními předpisy a je nutné je případně doplnit, odstranit a objasnit závažné rozpory, a celkově tedy přepracovat ve smyslu vyjádření městské části.

Vyjádření MČ k záměru „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves

Fotogalerie: