Výbory zastupitelstva

Finanční výbor:

předsedaIng.Miloslav Pexa 
tajemnice Ivana Čejková
členovéIng. Alena Hájíčková, Bc. Jan Jiroušek, Miroslav Malina, Ing. Jakub Valchář,DiS.

 


Kontrolní výbor:

předsedaIng. Josef Doležal
  
členové

Mgr. Ing. Martina Šušáková, Stanislava Klocperková