Starostka

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková (184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY) byla zvolena starostkou MČ Praha-Dolní Chabry na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry dne 15. května 2020 pro volební období 2020–2022.