Starostka

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková (18400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ) je starostkou MČ Praha-Dolní Chabry od svého zvolení na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry dne 15. května 2020.

Narodila jsem se v Praze a do plnoletosti žila na Žižkově, po návratu z ciziny pak v nedalekých Kobylisích. Dolní Chabry mne okouzlily okamžitě a dávno před tím, než jsme se zde roku 2009 s rodinou natrvalo usadili.

Po ukončení právnické fakulty jsem se pohybovala v české i zahraniční advokacii, i jako firemní právník. Když děti trochu povyrostly, rozhodla jsem se zkusit advokacii na vlastní pěst. Byla jsem pět let členkou místního Občanského sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s., a v mezičase též členkou Sdružení rodičů a přátel chaberské školy. Mé angažmá v komunální politice bylo logickým vyústěním zájmu o dění v Dolních Chabrech a o věci veřejné vůbec a také postupným sdružováním stále více zapálených místních lidí, se kterými jsme v roce 2015 založili uskupení 18400.cz a v roce 2016 uspořádali úspěšné referendum proti přebujelé výstavbě v Nových Chabrech.

Zásadní obrat v mé profesní kariéře nastal v dubnu 2016, kdy jsem se, neznalá specifik úředního prostředí, nechala přemluvit k restrukturalizaci a vedení právního odboru městské části Praha 7 a opustila jsem advokacii. Za více než tři roky působení v progresivní městské části jsem se mnohé naučila. Byla jsem mimo jiné i u zrodu nastavení pravidel finanční spolupráce mezi investory a městskou částí, která se prosadila i na celopražské úrovni. Věnuji se rovněž mediaci, která mne jako alternativní, tedy mimosoudní, řešení sporů nadchla. Nejlepší řešení je takové, které vznikne prostřednictvím dialogu všech zúčastněných a politika je neustálý dialog se všemi.

Od roku 2014 jsem zastupitelkou naší městské části. Starostkou jsem byla zvolena v květnu 2020. První rok a čtvrt jsem se maximálně věnovala dostavbě školy a fungování úřadu městské části. Jedno volební období je zatraceně krátké a dva roky jsou ještě o polovinu kratší. Přesto se mnohé povedlo dokončit a vylepšit.  Ve volebním období od roku 2022 se chci zaměřit na rozvoj veřejných prostor, řešení dopravy, nedovolení přebujelého developerského růstu, zajištění dostačující občanské vybavenosti a v neposlední řadě fungující komunitu, aby se tu zkrátka všichni cítili dobře. Máme půvabnou městskou část, která v podstatě nepotřebuje nic víc. Vedení městské části zahrnuje kromě každodenní práce i vize, a ty my s naším týmem máme.

Ve volebním období 2022–2026 jsem rovněž členkou Výboru pro strategické investice ZHMP a Komise pro IT RHMP.

Stránky