Starostka

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková (184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY) byla zvolena starostkou MČ Praha-Dolní Chabry na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry dne 15. května 2020 pro volební období 2020–2022.

Narodila jsem se v Praze a do plnoletosti žila na Žižkově, posléze v nedalekých Kobylisích. Dolní Chabry mne okouzlily okamžitě a dávno před tím, než jsme se zde roku 2009 s rodinou natrvalo usadili.

Po ukončení právnické fakulty jsem se pohybovala v české i zahraniční advokacii, i jako firemní právník. Nakonec jsem se v roce 2011 rozhodla zkusit advokacii na vlastní pěst. Jestli mě v něčem vychovala, pak v rozhodnosti i nebojácnosti, ale také mě naučila, že se nic nemá předem vzdávat. Neboť i zdánlivě prohrané věci, mohou dopadnout dobře. V letech 2013–2017 jsem byla členkou místního Občanského sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s. a v mezičase též členkou Sdružení rodičů a přátel chaberské školy. Mé angažmá v komunální politice bylo logickým vyústěním zájmu o dění v Dolních Chabrech a o věci veřejné vůbec a také postupným sdružováním stále více zapálených místních lidí. Zásadní obrat v mé profesní kariéře nastal v dubnu 2016, kdy jsem se, neznalá specifik úřadového prostředí, nechala přemluvit k vedení právního odboru městské části Praha 7. Za více než tři roky působení v progresivní městské části jsem se mnohé naučila. Byla jsem mimo jiné i u zrodu nastavení pravidel finanční spolupráce mezi investory a městskou částí, které se nyní v obdobné podobě prosazují i na celopražské úrovni.

Věnuji se rovněž mediaci, která mne jako alternativní, tedy mimosoudní, řešení sporů nadchla. Zjistila jsem, že nejlepší řešení je takové, které vznikne prostřednictvím dialogu všech zúčastněných.

Všechny získané zkušenosti nyní ráda využiji ve prospěch naší půvabné městské části.

Jsem vdaná, mou domácnost tvoří dvě děti, jeden manžel a spousta jiné zvířeny.

Od roku 2014 jsem zastupitelkou naší městské části. Od května 2020 její starostkou.

Stránky