Představení Metropolitního plánu 2018

Při setkání v Chaberském dvoře 20. června 2018 byl představen Metropolitní plán hl. m. Prahy a starosta Miroslav Malina poukázal na související priority Dolních Chaber, z nichž vyplynou některé připomínky. Tou zcela stěžejní je odmítání Silničního okruhu kolem Prahy ve stávající trase pouhých pár set metrů od chaberských obydlí. Vybudování okruhu v navržené variantě městská část dlouhodobě odmítá, chce posouzení varianty regionální a vyvíjí v tomto směru nemalé úsilí. V poslední době například společně s několika majiteli pozemků žalobou na stavbu k NSS, kterou zpracovala specializovaná AK Frank Bold, nebo aktivitami ve spolku Starostové pro okruh a dopisem premiérovi Andreji Babišovi. Dalšími zmíněnými body je řešení dopravní situace na Ústecké ulici, nesouhlas s paralelní dráhou pražského letiště a s aktuálně navrhovanou trasou tzv. čimického přivaděče nebo třeba odmítání rozšíření ďáblické skládky. 

O Metropolitním plánu odborně přednesla všechny podstatné informace architektka Zuzana Charvátová, která na tzv. krycích listech ukázala největší změny oproti stávajícímu Územnímu plánu a podrobně s komentářem poukázala na záměry zpracovatelů v jednotlivých oblastech Dolních Chaber.

Celým večerem s hojnou účastí chaberských občanů provázela tajemnice ÚMČ Bronislava Kukurová, k dotazům občanů byl kromě starosty a architektky přítomen také předseda Komise stavební a dopravní Josef Malý a její člen Vilém Knobloch. Všechny důležité informace o Metropolitním plánu včetně termínů připomínek a projednání naleznete na webu Metropolitního plánu, nebo se informujte na naší radnici, kde je plán k nahlédnutí a také jsou pro vás připraveny informační materiály.

Fotogalerie: 
Metropolitní plán prezentace 1
Metropolitní plán prezentace 2
Metropolitní plán prezentace 3
Metropolitní plán prezentace 4
Metropolitní plán prezentace 5
Metropolitní plán prezentace 6
Metropolitní plán prezentace 7