Volby

Volby do Evropského parlamentu 2024

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 38/2024 Sb. ze dne 26. ledna 2024 zpřístupněném ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv dne 27. února 2024 byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, a byly stanoveny na tyto dny:

pátek 7. června 2024, od 14.00 hodin do 22.00 hodin

sobota 8. června 2024, od 08:00 hodin do 14:00 hodin

 

Stálý seznam voličů a seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu

 

Upozornění pro voliče – státní občan ČR s trvalým pobytem na území MČ Praha Dolní Chabry:

Každý volič si může osobně po předložení platného občanského průkazu v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, který pro voliče s trvalým pobytem na území Městské části Praha Dolní Chabry pro všechny druhy voleb na území ČR vede Úřad městské části Praha Dolní Chabry. Po 28. dubnu 2024 si takto volič může ověřit svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Upozornění pro voliče – občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území MČ Praha Dolní Chabry

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, je automaticky veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jen za podmínky, že již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu. Ostatní občané jiného členského státu EU nejsou zaneseni do seznamu voličů automaticky. Tito voliči musí svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu projevit, a to tak, že osobně podají nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16.00 hodin dne 28. dubna 2024, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 

Voličský průkaz

 

Vydávání voličského průkazu

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů).

Žádost o vydání voličského průkazu lze od 27. února 2024 podávat několika způsoby:

  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID:ztib27j)
  • Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha Dolní Chabry nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 31. května 2024 v 16:00 hodin
  • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha Dolní Chabry o    žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 5. června 2024 do 16.00 hodin. (Pozn. Při osobní žádosti v období od 23. května do 5. června  2024 do 16.00 hodin si  volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)

Úřad městské části Praha Dolní Chabry voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. května 2024, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů, pro kontrolu stálého seznamu voličů, pro kontrolu seznamu voličů do Evropského parlamentu a pro žádosti občanů jiného členského státu EU.

Úřad městské části Praha Dolní Chabry, Hrušovasnké nám. 253/5, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00, přízemí, kanc. č. 106, tel: 722 974 794, Daniela Pisingerová.

 

Úřední hodiny: Pondělí a Středa: 7.45-12.00   13.00-17.30 nebo po telefonické domluvě

 

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry pro období 
2022–2026

Kraj: Hlavní město Praha

Obec: Praha-Dolní Chabry

Výsledky voleb – Obec Praha-Dolní Chabry – souhrnné informace

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkemzpr.v %
15144100,003 4201 96557,461 96326 967

Výsledky voleb – Obec Praha-Dolní Chabry

Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslonázevabs.v %
1Budoucnost pro Chabry4 49716,681526 967,0016,672X
2VOLBA PRO CHABRY7 71628,611526 967,0028,615X
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ12 14545,041526 967,0045,037X
4Občanská demokratická strana2 6099,671526 967,009,671X

 

Kandidátní listinaKandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
HlasyPořadí
zvolení
číslonázevpoř.
číslo
příjmení, jméno, titulyvěkabs.v %
1Budoucnost pro Chabry1Floriánová Barbora Ing.48NKBEZPP3427,601
1Budoucnost pro Chabry2Vávra Přemysl Dr. Ing.58NKBEZPP3207,112
2VOLBA PRO CHABRY1Jiroušek Jan Ing.29NKBEZPP5737,421
2VOLBA PRO CHABRY2Vokurka Jan45NKBEZPP5386,972
2VOLBA PRO CHABRY3Urbanová Ludmila Mgr.47NKBEZPP5306,863
2VOLBA PRO CHABRY4Knížek Martin49NKBEZPP5206,734
2VOLBA PRO CHABRY5Malina Miroslav68NKBEZPP5597,245
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ1Šilhová Šafránková Kateřina Mgr.48STANBEZPP8627,091
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ2Vyšín Stanislav54NKBEZPP8597,072
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ3Hájíčková Alena Ing.50NKBEZPP8276,803
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ4Pavlík Vojtěch Bc.35STANBEZPP8296,824
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ5Doležal Josef Ing.62NKBEZPP8166,715
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ6Mlynárová Radka Mgr.48NKBEZPP8036,616
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ7Kasa Petr Ing.45STANBEZPP8186,737
4Občanská demokratická strana1Golas Milan JUDr.64ODSODS2037,781

 


 

Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry pro období
2018–2022

Kraj: Hlavní město Praha

Obec: Praha-Dolní Chabry

Výsledky voleb – Obec Praha-Dolní Chabry – souhrnné informace

 

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkemzpr.v %
15133100,003 1312 00163,911 99927 896

 

Výsledky voleb – Obec Praha-Dolní Chabry

 

Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslonázevabs.v %
1Občanská demokratická strana5 12418,371527 896,0018,363X
2VOLBA PRO CHABRY9 56834,301527 896,0034,295X
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY13 20447,331527 896,0047,337X

 

Kandidátní listinaKandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
HlasyPořadí
zvolení
číslonázevpoř.
číslo
příjmení, jméno, titulyabs.v %
1Občanská demokratická strana1Floriánová Barbora Ing.ODSBEZPP4538,841
1Občanská demokratická strana2Golas Milan JUDr.ODSODS4087,962
1Občanská demokratická strana3Pexa Miloslav Ing.ODSODS3476,773
2VOLBA PRO CHABRY1Malina MiroslavSTANBEZPP6717,011
2VOLBA PRO CHABRY2Malý Petr JUDr.NKBEZPP6406,682
2VOLBA PRO CHABRY3Vokurka JanNKBEZPP6516,803
2VOLBA PRO CHABRY4Kunešová Hana Mgr.NKBEZPP6346,624
2VOLBA PRO CHABRY5Knížek MartinNKBEZPP6176,445
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY1Šilhová Šafránková Kateřina Mgr.NKBEZPP9156,921
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY2Kasa Petr Ing.NKBEZPP9066,862
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY3Hájíčková Alena Ing.NKBEZPP9056,853
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY4Vyšín StanislavNKBEZPP9267,014
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY5Francová HanaNKBEZPP9156,925
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY6Šušáková Martina Mgr. Ing.NKBEZPP8956,776
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY7Doležal Josef Ing.NKBEZPP8916,747

Celkem zobrazeno kandidátů:  15