Volby

Informace o volbách do Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry a do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022 zveřejněném dne 13. dubna 2022 ve Sbírce zákonů č. 81/2022, částka 44, byly vyhlášeny volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry a byly stanoveny na tyto dny:

pátek, 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

sobota, 24. září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Volební okrsek č. 28001
knihovna, tel: 
722 330 609
místnost č. 121

Volební okrsek č. 28002
čajovna, tel: 
722 330 373
místnost č. 122

Volební okrsek č. 28003
obřadní sál, tel: 
722 430 815
místnost č. 216
Volební okrsek č. 28004
sekretariát, tel: 
722 330 377
místnost č. 206
Cítovská BudyšínskáBílenecké nám.Dopraváků
K ĎáblicůmJana MarkaBolebořskáK Beranovu
KláštereckáJosefa VašíčkaDo RybníčkůKobyliská
KozomínskáKarla RachůnkaDvorníKřimovská
LádevskáLitickáHrušovanské nám. Na Pěšině
LedčickáCitolibskáJirkovskáPerštejnská
LibědickáDoksanskáK BrnkámPoštova
LiboňovskáDomašínskáK DrahániPrunéřovská
PešovaDoubickáKrbickáU Traktorky
PloskovickáDvořákovaMěděneckáU Váhy
PočeradskáNad ÚvozemNa DolíkuÚdlická
Pod KřížemSpořickáNa ŠuběZa Pískovnou
Pod VětrolamemV KratináchNová 
ProtilehláVernéřovskáObslužná 
U VětrolamuKadaňskáOsecká 
UlčovaLibochovickáPihelská 
ÚsteckáMilana KadlecePod Hrází 
ŽďárskáPod VáclavemPod Zámečkem 
 PodhořskáPřed Sokolovnou 
 U VáclavaSumova 
 V AmericeTušimická 
 VelemínskáU Jirkovské 
  U Jízdárny 
  U Rybníčka 
v budově Úřadu MČ Praha – Dolní Chabry Hrušovanské nám. 253/5 184 00  Praha 8 - Dolní Chabry

 

Volby do Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry

Území Městské části Praha – Dolní Chabry

Počet volených členů zastupitelstva:  15

Počet volebních obvodů: 1

Stálý seznam voličů 

Dodatek stálého seznamu voličů

Úřad městské části Praha – Dolní Chabry, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území Městské části Praha – Dolní chabry. Každý volič si může v úředních hodinách na ÚMČ ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

 

Dodatek stálého seznamu voličů je veden pro voliče, státní občany členských států Evropské unie, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu,  popř.  mají přechodný pobyt v Městské části Praha -  Dolní Chabry. Do dodatku však bude volič zapsán pouze na základě vlastní žádosti. Lhůta pro podání této žádosti končí 21. září 2022 v 16:00 hodin. 

Pokud občan členského státu EU tuto žádost nepodá, ve volbách hlasovat nemůže.*

 

Pokud si volič podal tuto žádost již v souvislosti s předchozími volbami a byl do dodatku zapsán, opakovaně již žádost podávat nemusí, neboť je v dodatku veden stále již od předchozích voleb.

*Podrobněji – Informace k volbám na stránkách Ministerstva vnitra 

 

Při těchto volbách nelze volit na voličský průkaztudíž volba může být provedena pouze ve volebním okrsku určeném podle místa trvalého pobytu voliče.

Kontaktní místo pro kontrolu stálého seznamu voličů a zápisu do Dodatku stálého seznamu voličů:

Úřad městské části Praha Dolní Chabry, Praha 8 – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00, kanc. č. 106, referentka Lucie Novotná, 722 974 819, , e-mail: lucie.novotna@dchabry.cz

Další informace naleznete na úřední desce.

 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 za Dolní Chabry

Ve dnech 8. a 9. října 2021 probíhaly volby do Poslanecké sněmovny PČR. V Dolních Chabrech se volilo ve třech okrscích a voleb se zúčastnilo 78,35 procent možných voličů. Koalice Spolu získala v naší městské části 48,01 % hlasů, koalice Piráti a Starostové 22,40 %, hnutí ANO 13,94 %, SPD 3,52 %, Trikolora+Svobodní+Soukromníci 2,72 %, ČSSD 2,16 % a KSČM 1,36 %. Žádná ze zbylých stran nezískala v Dolních Chabrech více než jedno procento hlasů. Podrobně si můžete výsledky prohlédnout níže nebo na webu Českého statistického úřadu Volby.cz(Tento odkaz se otevře v novém okně).

Voliči v seznamuVydané obálkyVolební účast v %Odevzdané obálkyPlatné hlasy% platných hlasů
3 1972 50578,352 504 2 49599,64

 

ČísloNázev stranyHlasy celkemHlasy %
1Strana zelených150,60
2Švýcarská demokracie100,40
3VOLNÝ blok160,64
4Svoboda a př. demokracie (SPD)883,52
5Česká str.sociálně demokratická542,16
6Volte Pr.Blok www.cibulka.net10,04
7ALIANCE NÁRODNÍCH SIL30,12
8Trikolora Svobodní Soukromníci682,72
9Aliance pro budoucnost20,08
10Hnutí Prameny40,16
11Levice10,04
12PŘÍSAHA Roberta Šlachty863,44
13SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 091 19848,01
14SENIOŘI 2120,08
15Uzra.cz: Nechceme vaše hlasy20,08
16Koruna Česká (monarch.strana)00,00
17PIRÁTI a STAROSTOVÉ55922,40
18Komunistická str.Čech a Moravy341,36
19    
20ANO 201134813,94
21Otevřeme ČR normálnímu životu20,08
22Moravané20,08

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 31. prosince 2020 zveřejněném  ve Sbírce zákonů č. 611/2020, byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a byly stanoveny na tyto dny:

pátek 8. října 2021 

od 14.00 hodin do 22.00 hodin

sobota 9. října 2021

od 08.00 hodin do 14.00 hodin

 

Stálý seznam voličů

Úřad městské části Praha – Dolní Chabry,  vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území Městské části Praha – Dolní Chabry. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.
Voličem je ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.

 


budova Úřadu MČ Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00  Praha 8 - Dolní Chabry

Volební okrsek č. 28001 – EuroinfosálVolební okrsek 28002 – Sekretariát starostkyVolební okrsek č. 28003 – Obřadní sál
   
CítovskáBudyšínskáBílenecké nám .
K ĎáblicůmDopravákůBolebořská
KláštereckáJana MarkaCitolibská
KozomínskáJosefa VašíčkaDo Rybníčků
LádevskáK BeranovuDoksanská
LedčickáKarla RachůnkaDomašínská
LibědickáKobyliská,Doubická
LiboňovskáKřimovskáDvorní
PešovaLitickáDvořákova
PloskovickáNa PěšiněHrušovanské nám.
PočeradskáNad ÚvozemJirkovská
Pod KřížemPerštejnskáK Brnkám
Pod VětrolamemPoštovaK Draháni
ProtilehláPrunéřovskáKadaňská
U VětrolamuSpořickáKrbická
UlčovaU TraktorkyLibochovická
ÚsteckáU VáhyMěděnecká
ŽďárskáÚdlickáMilana Kadlece
 V KratináchNa Dolíku
 VernéřovskáNa Šubě
 Za PískovnouNová
  Obslužná
  Osecká
  Pihelská
  Pod Hrází
  Pod Václavem
  Pod Zámečkem
  Podhořská
  Před Sokolovnou
  Sumova
  Tušimická
  U Jirkovské
  U Jízdárny
  U Rybníčka
  U Václava
  V Americe
  Velemínská

 


Voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Vydání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu lze od 31.12.2020 podávat několika způsoby:

  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID: ztib27j)
    Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha – Dolní Chabry  nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 1. října 2021.
  • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha  - Dolní Chabry o žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede
    O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 6. října 2021 do 16.00 hodin.
    (Pozn. Při osobní žádosti v období od 23. září do 6. října 2021 do 16.00 hodin si volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)

 

18.05.2021
Žádost o vydání voličského průkazu - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Úřad městské části voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. září 2021, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů a pro kontrolu stálého seznamu voličů :

Úřad městské části Praha Dolní Chabry , Praha 8 – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, kancelář č. 106, tel: 283 851 272, 722 974 794 , p. Pisingerová.
Úřední hodiny: Pondělí a Středa: 8.00–12.00 hod. 13.00–17.00 hod, nebo po telefonické domluvě.

 

Jak hlasovat na voličský průkaz

Jak volit covid pozitivní nebo v karanténě 

Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry pro období 2018–2022.

 

Kraj: Hlavní město Praha

Obec: Praha-Dolní Chabry

Výsledky voleb – Obec Praha-Dolní Chabry – souhrnné informace

 

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkemzpr.v %
15133100,003 1312 00163,911 99927 896

 

Výsledky voleb – Obec Praha-Dolní Chabry

 

Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslonázevabs.v %
1Občanská demokratická strana5 12418,371527 896,0018,363X
2VOLBA PRO CHABRY9 56834,301527 896,0034,295X
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY13 20447,331527 896,0047,337X

 

Kandidátní listinaKandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
HlasyPořadí
zvolení
číslonázevpoř.
číslo
příjmení, jméno, titulyabs.v %
1Občanská demokratická strana1Floriánová Barbora Ing.ODSBEZPP4538,841
1Občanská demokratická strana2Golas Milan JUDr.ODSODS4087,962
1Občanská demokratická strana3Pexa Miloslav Ing.ODSODS3476,773
2VOLBA PRO CHABRY1Malina MiroslavSTANBEZPP6717,011
2VOLBA PRO CHABRY2Malý Petr JUDr.NKBEZPP6406,682
2VOLBA PRO CHABRY3Vokurka JanNKBEZPP6516,803
2VOLBA PRO CHABRY4Kunešová Hana Mgr.NKBEZPP6346,624
2VOLBA PRO CHABRY5Knížek MartinNKBEZPP6176,445
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY1Šilhová Šafránková Kateřina Mgr.NKBEZPP9156,921
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY2Kasa Petr Ing.NKBEZPP9066,862
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY3Hájíčková Alena Ing.NKBEZPP9056,853
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY4Vyšín StanislavNKBEZPP9267,014
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY5Francová HanaNKBEZPP9156,925
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY6Šušáková Martina Mgr. Ing.NKBEZPP8956,776
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY7Doležal Josef Ing.NKBEZPP8916,747

Celkem zobrazeno kandidátů:  15