Volby

Volba prezidenta republiky 2023

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze 27. června 2022 zveřejněném dne 1. července 2022 ve Sbírce zákonů č. 207/2022, částka 93, byla vyhlášena volba prezidenta republiky, a byla stanovena na tyto dny:

pátek, 13. ledna 2023, od 14:00 hodin do 22:00 hodin

sobota, 14. ledna 2023, od 08:00 hodin do 14:00 hodin

případné druhé kolo volby prezidenta se bude konat:

pátek, 27. ledna 2023, od 14:00 hodin do 22:00 hodin

sobota, 28. ledna 2023, od 08:00 hodin do 14:00 hodi

Volební okrsek č. 28001
knihovna, tel: 
722 330 609
místnost č. 121

Volební okrsek č. 28002
čajovna, tel: 
722 330 373
místnost č. 122

Volební okrsek č. 28003
obřadní sál, tel: 
722 430 815
místnost č. 216
Volební okrsek č. 28004
sekretariát, tel: 
722 330 377
místnost č. 206
Cítovská BudyšínskáBílenecké nám.Dopraváků
K ĎáblicůmJana MarkaBolebořskáK Beranovu
KláštereckáJosefa VašíčkaDo RybníčkůKobyliská
KozomínskáKarla RachůnkaDvorníKřimovská
LádevskáLitickáHrušovanské nám. Na Pěšině
LedčickáCitolibskáJirkovskáPerštejnská
LibědickáDoksanskáK BrnkámPoštova
LiboňovskáDomašínskáK DrahániPrunéřovská
PešovaDoubickáKrbickáU Traktorky
PloskovickáDvořákovaMěděneckáU Váhy
PočeradskáNad ÚvozemNa DolíkuÚdlická
Pod KřížemSpořickáNa ŠuběZa Pískovnou
Pod VětrolamemV KratináchNová 
ProtilehláVernéřovskáObslužná 
U VětrolamuKadaňskáOsecká 
UlčovaLibochovickáPihelská 
ÚsteckáMilana KadlecePod Hrází 
ŽďárskáPod VáclavemPod Zámečkem 
 PodhořskáPřed Sokolovnou 
 U VáclavaSumova 
 V AmericeTušimická 
 VelemínskáU Jirkovské 
  U Jízdárny 
  U Rybníčka 
v budově Úřadu MČ Praha – Dolní Chabry Hrušovanské nám. 253/5 184 00  Praha 8 - Dolní Chabry

 

Stálý seznam voličů 

Úřad městské části Praha – Dolní Chabry, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území Městské části Praha – Dolní Chabry. Každý volič si může v úředních hodinách na ÚMČ ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let, a nenastala u něj překážka v právu volit. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, která alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. 

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

Voličský průkaz

Vydávání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat jméno, příjmení datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu. Požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Žádost o vydání voličského průkazu lze od 1. července 2022 podávat několika způsoby:

  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID:ztib27j)

Žádost v těchto podobách musí být doručena Úřadu městské části Praha – Dolní Chabry  nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 6. ledna 2023 do 16.00 hodin.

  • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha – Dolní Chabry o žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede

O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin.

(Pozn. Při osobní žádosti v období od 29. prosince 2022 do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin si volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)

Úřad městské části Praha – Dolní Chabry voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu do vlastních rukou.

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. ÚMČ Praha – Dolní Chabry v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů a pro kontrolu stálého seznamu voličů

Úřad městské části Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00, přízemí, kancelář č. 106, D. Pisingerová, tel. 722 974 794, E. Keméň, tel. 722 974 819.

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f)  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatk

Žádost o voličský průkaz ke stažení

 

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry pro období 
2022–2026

Kraj: Hlavní město Praha

Obec: Praha-Dolní Chabry

Výsledky voleb – Obec Praha-Dolní Chabry – souhrnné informace

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkemzpr.v %
15144100,003 4201 96557,461 96326 967

Výsledky voleb – Obec Praha-Dolní Chabry

Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslonázevabs.v %
1Budoucnost pro Chabry4 49716,681526 967,0016,672X
2VOLBA PRO CHABRY7 71628,611526 967,0028,615X
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ12 14545,041526 967,0045,037X
4Občanská demokratická strana2 6099,671526 967,009,671X

 

Kandidátní listinaKandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
HlasyPořadí
zvolení
číslonázevpoř.
číslo
příjmení, jméno, titulyvěkabs.v %
1Budoucnost pro Chabry1Floriánová Barbora Ing.48NKBEZPP3427,601
1Budoucnost pro Chabry2Vávra Přemysl Dr. Ing.58NKBEZPP3207,112
2VOLBA PRO CHABRY1Jiroušek Jan Ing.29NKBEZPP5737,421
2VOLBA PRO CHABRY2Vokurka Jan45NKBEZPP5386,972
2VOLBA PRO CHABRY3Urbanová Ludmila Mgr.47NKBEZPP5306,863
2VOLBA PRO CHABRY4Knížek Martin49NKBEZPP5206,734
2VOLBA PRO CHABRY5Malina Miroslav68NKBEZPP5597,245
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ1Šilhová Šafránková Kateřina Mgr.48STANBEZPP8627,091
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ2Vyšín Stanislav54NKBEZPP8597,072
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ3Hájíčková Alena Ing.50NKBEZPP8276,803
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ4Pavlík Vojtěch Bc.35STANBEZPP8296,824
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ5Doležal Josef Ing.62NKBEZPP8166,715
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ6Mlynárová Radka Mgr.48NKBEZPP8036,616
318400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ7Kasa Petr Ing.45STANBEZPP8186,737
4Občanská demokratická strana1Golas Milan JUDr.64ODSODS2037,781

 


 

Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry pro období
2018–2022

Kraj: Hlavní město Praha

Obec: Praha-Dolní Chabry

Výsledky voleb – Obec Praha-Dolní Chabry – souhrnné informace

 

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkemzpr.v %
15133100,003 1312 00163,911 99927 896

 

Výsledky voleb – Obec Praha-Dolní Chabry

 

Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslonázevabs.v %
1Občanská demokratická strana5 12418,371527 896,0018,363X
2VOLBA PRO CHABRY9 56834,301527 896,0034,295X
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY13 20447,331527 896,0047,337X

 

Kandidátní listinaKandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
HlasyPořadí
zvolení
číslonázevpoř.
číslo
příjmení, jméno, titulyabs.v %
1Občanská demokratická strana1Floriánová Barbora Ing.ODSBEZPP4538,841
1Občanská demokratická strana2Golas Milan JUDr.ODSODS4087,962
1Občanská demokratická strana3Pexa Miloslav Ing.ODSODS3476,773
2VOLBA PRO CHABRY1Malina MiroslavSTANBEZPP6717,011
2VOLBA PRO CHABRY2Malý Petr JUDr.NKBEZPP6406,682
2VOLBA PRO CHABRY3Vokurka JanNKBEZPP6516,803
2VOLBA PRO CHABRY4Kunešová Hana Mgr.NKBEZPP6346,624
2VOLBA PRO CHABRY5Knížek MartinNKBEZPP6176,445
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY1Šilhová Šafránková Kateřina Mgr.NKBEZPP9156,921
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY2Kasa Petr Ing.NKBEZPP9066,862
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY3Hájíčková Alena Ing.NKBEZPP9056,853
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY4Vyšín StanislavNKBEZPP9267,014
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY5Francová HanaNKBEZPP9156,925
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY6Šušáková Martina Mgr. Ing.NKBEZPP8956,776
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY7Doležal Josef Ing.NKBEZPP8916,747

Celkem zobrazeno kandidátů:  15