Volby

Volby do Evropského parlamentu 2019

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 8. ledna 2019 zveřejněném  dne 17. ledna 2019 ve Sbírce zákonů č. 9/2019, částka 4, byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, a byly stanoveny na tyto dny:

 • pátek  24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 • sobota 25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

Stálý seznam voličů a seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu

Upozornění pro voliče – státní občan ČR s trvalým pobytem na území MČ Praha – Dolní Chabry:

Každý volič si může osobně po předložení platného občanského průkazu v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, který pro voliče s trvalým pobytem na území Městské části Praha – Dolní Chabry pro všechny druhy voleb na území ČR vede Úřad městské části Praha – Dolní Chabry. Po 14. dubnu 2019 si takto volič může ověřit svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Upozornění pro voliče – občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území MČ Praha – Dolní Chabry
Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, je automaticky veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jen za podmínky, že již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu. Ostatní občané jiného členského státu EU nejsou zaneseni do seznamu voličů automaticky. Tito voliči musí svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu projevit, a to tak, že osobně podají nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16:00 hodin dne 14. dubna 2019, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.


budova Úřadu MČ Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00  Praha 8 - Dolní Chabry

Volební okrsek č. 28001 – EuroinfosálVolební okrsek č. 28002 – Obřadní sálVolební okrsek 28003 – ekretariát starostky
   
CítovskáBudyšínskáBílenecké nám .
K ĎáblicůmDopravákůBolebořská
KláštereckáJana MarkaCitolibská
KozomínskáJosefa VašíčkaDo Rybníčků
LádevskáK BeranovuDoksanská
LedčickáKarla RachůnkaDomašínská
LibědickáKobyliská,Doubická
LiboňovskáKřimovskáDvorní
PešovaLitickáDvořákova
PloskovickáNa PěšiněHrušovanské nám.
PočeradskáNad ÚvozemJirkovská
Pod KřížemPerštejnskáK Brnkám
Pod VětrolamemPoštovaK Draháni
ProtilehláPrunéřovskáKadaňská
U VětrolamuSpořickáKrbická
UlčovaU TraktorkyLibochovická
ÚsteckáU VáhyMěděnecká
ŽďárskáÚdlickáMilana Kadlece
 V KratináchNa Dolíku
 VernéřovskáNa Šubě
 Za PískovnouNová
  Obslužná
  Osecká
  Pihelská
  Pod Hrází
  Pod Václavem
  Pod Zámečkem
  Podhořská
   Před Sokolovnou
   Sumova
  Tušimická
  U Jirkovské
  U Jízdárny
  U Rybníčka
  U Václava
  V Americe
  Velemínská

 


Voličský průkaz

Vydávání voličského průkazu

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je voliče zapsán v seznamu voličů).

Žádost o vydání voličského průkazu lze od 17. ledna 2019 podávat několika způsoby:

 • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
 • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID:ztib27j)
 • Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha – Dolní Chabry nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin
 • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha – Dolní Chabry o  žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.
  O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 22. května 2019 do 16.00 hodin.
  (Pozn.: Při osobní žádosti v období od 9. do 22. května  2019 do 16.00 hodin si  volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)
  *) Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku

Úřad městské části Praha – Dolní Chabry voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 9. května 2019, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů, pro kontrolu stálého seznamu voličů, pro kontrolu seznamu voličů do Evropského parlamentu a pro žádosti občanů jiného členského státu EU

Úřad městské části Praha – Dolní Chabry, Praha 8 – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00, kanc. č. 106, tel.: 283 852 857, ref. Daniela Pisingerová

úřední hodiny: pondělí a středa:  8.00–12.00 a 13.00–18.00, nebo po telefonické domluvě.

 

Podrobnější informace k volbám jsou uvedeny na stránkách Ministerstva vnitra.

Související informace a dokumenty

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha – Dolní Chabry pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

  

Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry pro období 2018–2022.

 

Kraj: Hlavní město Praha

Obec: Praha-Dolní Chabry

Výsledky voleb – Obec Praha-Dolní Chabry – souhrnné informace

 

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkemzpr.v %
15133100,003 1312 00163,911 99927 896

 

Výsledky voleb – Obec Praha-Dolní Chabry

 

Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslonázevabs.v %
1Občanská demokratická strana5 12418,371527 896,0018,363X
2VOLBA PRO CHABRY9 56834,301527 896,0034,295X
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY13 20447,331527 896,0047,337X

 

Kandidátní listinaKandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
HlasyPořadí
zvolení
číslonázevpoř.
číslo
příjmení, jméno, titulyabs.v %
1Občanská demokratická strana1Floriánová Barbora Ing.ODSBEZPP4538,841
1Občanská demokratická strana2Golas Milan JUDr.ODSODS4087,962
1Občanská demokratická strana3Pexa Miloslav Ing.ODSODS3476,773
2VOLBA PRO CHABRY1Malina MiroslavSTANBEZPP6717,011
2VOLBA PRO CHABRY2Malý Petr JUDr.NKBEZPP6406,682
2VOLBA PRO CHABRY3Vokurka JanNKBEZPP6516,803
2VOLBA PRO CHABRY4Kunešová Hana Mgr.NKBEZPP6346,624
2VOLBA PRO CHABRY5Knížek MartinNKBEZPP6176,445
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY1Šilhová Šafránková Kateřina Mgr.NKBEZPP9156,921
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY2Kasa Petr Ing.NKBEZPP9066,862
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY3Hájíčková Alena Ing.NKBEZPP9056,853
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY4Vyšín StanislavNKBEZPP9267,014
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY5Francová HanaNKBEZPP9156,925
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY6Šušáková Martina Mgr. Ing.NKBEZPP8956,776
3184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY7Doležal Josef Ing.NKBEZPP8916,747

Celkem zobrazeno kandidátů:  15