Demografická studie

Rada městské části nechala zpracovat Demografický potenciál Dolních Chaber pro následující roky, který je nyní hotov a k dispozici na webových stránkách veřejně k nahlédnutí. Obsáhlou studii vypracoval RNDr. Radim Perlín, Ph.D., z výzkumného centra RURAL Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dokument bude mimo jiné jedním ze základních podkladových materiálů pro vypracování Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry pro období 2021–2030, který vedení radnice vyhlásilo záměrem počátkem září 2020.

Studie má za cíl zpracovat rámcový odhad budoucího vývoje počtu obyvatel v městské části podle základních demografických skupin obyvatelstva do roku 2030.