Revitalizace bývalé Třešňovky

V květnu 2023 zadala Rada městské části na základě výběrového řízení zpracování studie k bývalému třešňovému sadu za hřbitovem. Jedná se o území o rozloze 13 100 m2. Ideou realizace je přeměna třešňovky v místo pro relaxaci, oddech a setkávání místních obyvatel s návazností a odkazem na bohatou historii tohoto místa. Koncepční studii vypracoval ateliér FLERA pod vedením Ing. Ferdinanda Leffera a odevzdal ji v říjnu. Vypracování projektu bylo spolufinancováno hl. m. Prahou. veřejné projednání záměru s představením studie proběhlo 20. listopadu ve Velkém sále v Chaberském dvoře.

Koncepční řešení využilo složitý terén a jeho profilaci. Záměrem je prostor střízlivě osadit hracími a odpočinkovými prvky, které zároveň nebudou rušit pietu nedalekého hřbitova, který se bude do budoucna rozšiřovat. Zároveň by mělo na nejširším ostrohu vzniknout místo s posezením a výhledem na Dolní Chabry. Studie pracuje rovněž s historickým odkazem na lokální vazby a reálie, jako je např. bývalá Malinského cihelna nebo tamní úvozy pravděpodobně vzniklé vyježděním od formanských povozů.