Odpady a nakládání s nimi

Stálé informace

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
    
StanovištěDatumHodina
  oddo
    
Bílenecké náměstí22.03.20209:0013:00
Dvorní22.03.20209:0013:00
Na Pěšině za křižovatkou s Kobyliskou, bez výstavby-pole19.04.20209:0013:00
V Kratinách19.04.20209:0013:00
Nová, umístění u nezastavěné parcely17.05.20209:0013:00
Pod Křížem x U Větrolamu,   umístění vedle stanoviště separovaného odpadu17.05.20209:0013:00

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD !!! Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Na vybraných stanovištích se zkušebně objevily nové sběrné nádoby šedé barvy.
Jsou určeny na kovové obaly od nápojů.
Završilo se tím období vleklých jednání odboru životního prostředí naší městské části s příslušnými orgány MHMP.

Přehled stanovišť, na nichž jsou umístěny sběrné nádoby na kovové obaly

Stanoviště č. 2                  Ulčova 740/2

Stanoviště č. 4                  V Kratinách 357/2

Stanoviště č. 7                  Měděnecká 114/32

Stanoviště č. 12                Pod Zámečkem 98/27

Stanoviště č. 17                Za Pískovnou 1173/3

Stanoviště č. 18                K Beranovu 1181/7

UKONCENÍ NÁVŠTEV MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁRE

Pražská plynárenská ke dni 1. 7. 2018 ukončuje návštěvy mobilní obchodní kanceláře ve vaší oblasti. Zákazníci Pražské plynárenské v kategorii Domácnosti a Maloodběr mají možnost si vyřídit některé záležitosti související s dodávkou zemního plynu a elektrické energie na vybraných pobočkách České pošty - jejich kompletní seznam naleznete na www.ppas.cz/ceskaposta. (Tento odkaz se otevře v novém okně)

Vaše nejbližší pobočka: Spočická 443, Dolní Chabry

 

V případě potřeby prosím kontaktujte:

• Zákaznickou linku 800 134 134 nebo

• Obchodní kanceláře - seznam naleznete na www.ppas.cz 

 

 

 

 

V souvislosti s množícími se stížnostmi občanů na stav separačních stanovišť (vývoz a nepořádek v jejich okolí) informujeme občany, že MČ požádala o svozovou společnost o navýšení četnosti úklidů probíhajících 3x týdně.

Současně byl dohodnut termín jednání kontrolního dne, jehož záměrem je vyhodnocení současné situace a vyřešit situaci navýšením kapacity nádob na nejvytíženějších stanovištích, pokud nebude možné zvýšit četnost svozů celoplošně.

Upozorňujeme občany, že separační stanoviště jsou primárně určena pro ty komodity odpadu, jejichž typy nádob se zde nacházejí, a nelze k nim přikládat odpady jiného charakteru, pro něž jsou určeny sběrné dvory na území hl.m. Prahy.

Nejbližší sběrný dvůr:

SD Ďáblická - Praha 8

Ďáblická 791/89 
182 00 Praha 8

Otevírací doba: 
V době letního času:     

po - pátek    8:30 - 18:00
so                8:30 - 15:00 

Otevírací doba:  
V době zimního času:

po - pá    8:30 - 17:00
so            8:30 - 15:00 

Odpad lze odevzdat nejpozději 15 minut před skončením pracovní doby (z důvodu vykládky odpadu a s tím spojenou administrativou).  

Kontaktní osoba: 

Roman Průša 
Tel.: +420 720 984 402 

Ve sběrném dvoře můžete zdarma odevzdat:

 • Objemný odpad (nábytek, matrace, koberce a jiné podlahové krytiny, sanitární keramika apod.)
 • Odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí)
 • Papír a lepenku, sklo, plasty, kompozitní obaly (TetraPack)
 • Vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, televizory, PC a výpočetní technika, chladničky či pračky
 • Zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a monočlánky
 • Oleje a olejové filtry, ředidla a ostatní rozpouštědla, odpadní barvy, plechovky a obaly se zbytky barev nebo olejů, filtrační materiály; jedlý olej a tuk
 • Stavební odpad do objemu 1 m³ za měsíc

 

Zpoplatněné služby:

 • Odevzdání pneumatik (cena za kus: malá 45 Kč, velká 60 Kč, nákladní 65 Kč)
 • Odevzdání stavebního odpadu o objemu nad 1 m³ za měsíc (900 Kč/1 m³)

Co se děje?

Hlavní město Praha zlevnilo cca o 50 % všem fyzickým osobám svoz rostlinného BIOODPADU. 

Co dál?

Stačí vyplnit objednávku.

Jak na to?

Máte 3 možnosti:

 1. Vyplněním objednávky na adrese https://www.ave.cz/bioodpad-praha
 2. Vyplněním přiloženého objednávkového formuláře a zasláním poštou na adresu: AVE Pražské komunální služby a.s., Pražská 1321/38a, 102 00  Praha 10.
 3. Návštěvou zákaznického centra: Z důvodu možného přetížení doporučujeme využít předchozí možnosti. Provozní doba: PO a ST 8.00–18.00, ÚT a ČT 8.00–17.00, PÁ 8.00–15.00 hodin. Adresa: Pražská 1321/38a, Praha 10 nebo Sokolovská 14/324 (budova Úřadu MČ 9), Praha 9.

Co se bude dít po odeslání vyplněné objednávky?

Poštou obdržíte „Prohlášení plátce poplatku“, které podepíšete a pošlete zpět na adresu AVE Pražské komunální služby a.s., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10. Tímto si zajistíte, že svoz bioodpadu bude probíhat bez přerušení a nádoba vám bude i nadále ponechána.

Co mám dělat v případě, že nemám zájem v pokračování služby?

Pokud skutečně nebudete mít zájem o pokračování služby, zašlete vaše aktuální kontaktní údaje a adresu místa svozu pro potřeby odebrání sběrné nádoby na e-mailovou adresu avepks.obchod@ave.cz.

 MČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY  
HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 04/2019 - 10/2019
      
TERMÍN 23. 04. 2019,   24. 09. 2019,   15. 10. 2019 
STANOVIŠTĚ   ČAS 
1.křižovatka ul. Ulčova - Ústecká15:00-15:20
2.Hrušovanské nám.15:30-15:50
3.Bílenecké nám. 16:00-16:20

 

TERMÍN 20. 07. 2019 
STANOVIŠTĚ   ČAS 
1.křižovatka ul. Ulčova - Ústecká08:00-08:20
2.Hrušovanské nám.08:30-08:50
3.Bílenecké nám. 09:00-09:20

 

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 • olej a tuk (kromě jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu, je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.