Munipolis

Pojďte s námi zlepšovat Dolní Chabry

Vážení spoluobčané, chcete dostávat do svého mobilu či e-mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Webovou stránku Munipolisu naleznete na adrese : https://dchabry.munipolis.cz/

Naše městská část spustila Munipolis, nového pomocníka pro komunikaci s občany. Chceme vás více zapojit do kulturního a sportovního dění, umožnit efektivnější a modernější komunikaci mezi vámi a úřadem, ale také například zvýšit čistotu veřejných prostranství a rychleji a efektivněji řešit vznikající problémy v ulicích, parcích a v dalších veřejných prostorech. Chceme Vás, občany, celkově více zapojit do dění v našem městě.

Díky Munipolisu chceme vybudovat občanskou infrastrukturu založenou na kontaktních údajích získaných od lidí, kteří v Dolních Chabrech bydlí, pracují, podnikají, nebo zde studují jejich děti. Budeme vám posílat informativní e-mailové a SMS zprávy, vy nám zase jednoduše pošlete vaše podněty. Díky této infrastruktuře a kontaktním údajům, které městské části dobrovolně poskytnete, budeme schopni zvýšit úroveň bezpečí v městské části, operativněji řešit problémy, které vás tíží, rychleji vám předávat zprávy z úřadu a informace o Dolních Chabrech.

Stačí se jednoduše ZDARMA zaregistrovat:

  • přes mobilní aplikaci Munipolis (iOS, Android)
  • přes webovou stránku www.mobilnirozhlas.cz/register/dchabry,
  • vyplněním registračního letáku a jeho odevzdáním na podatelně Úřadu městské části Praha-Dolní Chabry na Hrušovanském náměstí.

Vše je v souladu s GDPR, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.