Žádosti o informace

Datum Evidence Číslo jednací Předmět / Přílohy
18.08.2019 MCPCH 001686/2019 MCPCH 001686/2019

odpověď + Veřejné zakázky – nabídky od spol. Domistav CZ a Domistav HK

24.07.2019 MCPCH 1631/2019 MCPCH 1443/2019

Odpověď

03.07.2019 MCPCH 01260/2019 MCPCH 01260/2019

odpověď + Chabry Development s.r.o. – Nové Chabry

16.05.2019 MCPCH 0921/2019 MCPCH 0921/2019

2x odpověď + Metropolitní plán – připomínky, zadání pro zpracování dopravní obslužnosti (V Kratinách), zadání pro zpracování Koncepční studie dopravní obslužnosti

29.04.2019 MCPCH 0757/2019 MCPCH 0757/2019

odpověď + zadání pro zpracování dopravní obslužnosti (V Kratinách), zadání pro zpracování Koncepční studie dopravní obslužnosti

17.04.2019 MCPCH 0666/2019 MCPCH 0666/2019

Odpověď

15.03.2019 MCPCH 00466/2019 MCPCH 00466/2019

Zajištění úklidu veřejných prostranství, údržba zeleně, roční náklady, počet obyvatel

06.03.2019 MCPCH 00382/2019 MCPCH 0382/2019

Smlouva o poskytnutí právní služby (AK Zvolánková s.r.o.) a varianty architektonické soutěže

22.02.2019 MCPCH 0416/2019 MCPCH 01451/2018

Body 17, 44, 48

13.02.2019 MCPCH 00330/2019 MCPCH 01451/2018

Specifikace financování rekonstrukce ZŠ

11.02.2019 MCPCH 290/2/2019 MCPCH 02061/2018

Znalecký posudek pozemku parc. č. 348/1, k.ú. Dolní Chabry

11.02.2019 MCPCH 00243/2019 MCPCH 01451/2018

směrnice pro práci s osobními údaji

11.02.2019 MCPCH 00246/2019 MCPCH 00246/2019

Změna usnesení MČ k návrhu změny ÚP hl. m. Prahy

22.01.2019 MCPCH 00082/2019 MCPCH 00082/2019

přerušení projednávání změny ÚP Z 2844

MCPCH 02360/2018 MCPCH 02360/2018

MCPCH 02061/2018 MCPCH 02061/2018

MCPCH 01451/2018 MCPCH 01451/2018

MCPCH 01617/2018 MCPCH 01617/2018

MCPCH 01138/2018 MCPCH 01138/2018

MCPCH 00901/2018 MCPCH 00901/2018

MCPCH 00671/2018 MCPCH 00671/2018

MCPCH 00168/2018 MCPCH 00168/2018

MCPCH 00167/2018 MCPCH 00167/2018

MCPCH 0373/2017 MCPCH 0373/2017

MCPCH 0359/2017 MCPCH 0359/2017

MCPCH 0354/2017 MCPCH 0354/2017

MCPCH 0262/2017 MCPCH 0262/2017

MCPCH 02481/2017 MCPCH 02481/2017

MCPCH 02481/2017 MCPCH 02481/2017

MCPCH 02386/2017 MCPCH 02386/2017

MCPCH 02260/2017 MCPCH 02260/2017

MCPCH 02254/2017 MCPCH 02254/2017

MCPCH 02144/2017 MCPCH 02144/2017

MCPCH 01957/2017 MCPCH 01957/2017

MCPCH 01874/2017 MCPCH 01874/2017

MCPCH 01837/2017 MCPCH 01837/2017

MCPCH 01712/2017 MCPCH 01712/2017

MCPCH 01559/2017 MCPCH 01559/2017

MCPCH 01117/2017 MCPCH 01117/2017

MCPCH 00958/2017 MCPCH 00958/2017

MCPCH 00930/2017 MCPCH 00930/2017

MCPCH 00818/2017 MCPCH 00818/2017

MCPCH 00700/2017 MCPCH 00700/2017

MCPCH 0067/2017 MCPCH 0067/2017

MCPCH 00576/2017 MCPCH 00576/2017

MCPCH 00428/2017 MCPCH 00428/2017

MCPCH 02421/2016 MCPCH 02421/2016

MCPCH 02416/2016 MCPCH 02416/2016

MCPCH 02296/2016 MCPCH 02296/2016

MCPCH 02237/2016 MCPCH 02237/2016

Stránky