Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
30. 8. 2021Program ZMČ20210830_2_U.pdf20210830_2_program.pdf 
 záměr, rozšíření pohřebiště20210830_3_U.pdf20210830_3_DZ.pdf 
 Převod financí na provoz MŠ Chaberáček20210830_4_U.pdf20210830_4_DZ.pdf20210830_4_zadost.pdf
 Žádost o vyjádření k rozhodnutí o rozdělení pozemku20210830_5_U.pdf20210830_5_DZ.pdf20210830_5_KSAD.pdf
 Žádost OSOP20210830_6_U.pdf20210830_6_DZ.pdf20210830_6_zadost.pdf
 Informace-čerpání rozpočtu  

20210830_7_vykaz.pdf

20210830_7_zustatky.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
27. 8. 2021Program otevření ZŠ20210827_1_U.pdf  
 Vydání zpravodaje zaří20210827_2_U.pdf  
 Jmenování zástupce šéfredaktora20210827_3_U.pdf20210827_3_DZ.pdf 
 Schvalování příspevků soc.sítě20210827_4_U.pdf  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
16. 8. 2021Žádost o závazné stanovisko ke stavbě pergoly20210816_2_U.pdf20210816_2_DZ.pdf20210816_2_KSAD.pdf
 Zvýšení nájemného ve služebním bytě20210816_3_U.pdf20210816_3_DZ.pdf 
 Rozpočtové opatření č.8-202120210816_5_U.pdf20210816_5_DZ.pdf 
 Informace  

20210816_6_cerpani.pdf

20210816_6_plneni.pdf

20210816_6_zustatky.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
2. 8. 2021DV Audio20210802_2_U.pdf20210802_2_DZ.pdf

20210802_2_nabidka.pdf

 Darovaci smlouva20210802_3_U.pdf20210802_3_DZ.pdf 
 Zadávací dokumentace interiér ZŠ20210802_4_U.pdf20210802_4_DZ.pdf

/20210802_4_polozkovy rozpozpocet.pdf

20210802_4_zadavaci dokumentace.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
21.7.2021Správní žaloba20210721_1_U.pdf 

 

 Aktualizace stavu řízení V40941920210721_2_U.pdf  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
19.7.2021Nabídka na VZ ortientační systém ZŠ20210719_2_U.pdf20210719_2_DZ.pdf

20210719_2_posouzeni.pdf

 Žádost o vydání souhlasu ke společnému ohlášení stavby Garsonka Dolní Chabry20210719_3_U.pdf20210719_3_DZ.pdf20210719_3_KSAD.pdf
 Žádost o stanovisko k záměru změny územního rozhodnutí, Novostavba RD na pozemku parc.č.1373-112  a 1373-12820210719_4_U.pdf20210719_4_DZ.pdf20210719_4_KSAD.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
7.7.2021Stargroup podání námitek20210707_1_U.pdf20210707_1_DZ.pdf

20210707_1_namitky.pdf

20210707_1_schema.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
2.7.2021Darovací smlouva20210702_2_U.pdf20210702_2_DZ.pdf 
 Nájemní smlouva SK Dolní Chabry20210702_3_U.pdf20210702_3_DZ.pdf20210702_3_Dodatek.pdf
 Oznámení výše školného20210702_4_U.pdf20210702_4_DZ.pdf20210702_4_oznameni.pdf
 Žádost o převod financí20210702_5_U.pdf20210702_5_DZ.pdf20210702_5_zadost.pdf
 Žádost o pronájem pozemku20210702_6_U.pdf20210702_6_DZ.pdf 
 Smlouva o spolupráci Probíhající změna ÚP20210702_7_U.pdf20210702_7_DZ.pdf 
 Smlouva o spolupráci ZMJ20210702_8_U.pdf20210702_8_DZ.pdf20210702_8_smlouva.pdf
 Odměny ředitelkám PO20210702_9_U.pdf20210702_9_DZ.pdf 
 Cenová nabÍdka na údržbu zeleně20210702_10_U.pdf20210702_10_DZ.pdf

0210702_10_smlouva.pdf

20210702_10_vyzva.pdf

 Staveg20210702_11_U.pdf20210702_11_DZ.pdf20210702_11_zamer.PDF
 Dodatek č.520210702_12_U.pdf20210702_12_DZ.pdf20210702_12_dodatek.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
29.6.20211.RO c.620210629_1_U.pdf20210629_1_DZ.pdf 
 2.RO c.720210629_2_U.pdf20210629_2_DZ.pdf 
 3.Oprava ulicni vpusti-Ladevska20210629_3_U.pdf20210629_3_DZ.pdf20210629_3_rozpocet.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
18.6.2021Nabidka nepotrebneho majetku k odprodeji20210618_2_U.pdf20210618_2_DZ.pdf20210618_2_nabidka.pdf
 Zadost o udeleni souhlasu prispevkove organizaci MS Chaberacek20210618_3_U.pdf20210618_3_DZ.pdf20210618_3_zadost.pdf
 Zadost OSOP o prispevek 7000 Kč na Svatojanske slavnosti20210618_4_U.pdf20210618_4_DZ.pdf20210618_4_zadost.pdf
 Zadost o uzavreni najemni smlouvy20210618_5_U.pdf20210618_5_DZ.pdf

20210618_5_zadost.pdf

20210618_5_Zamer.pdf

 Rozpoctove opatreni c.520210618_6_U.pdf20210618_6_DZ.pdf20210618_6_RO.pdf
 Navrh zadavaci dokumentace ZMR realizace orientacniho systému ZS20210618_7_U.pdf20210618_7_DZ.pdf

20210618_7_smlouva.pdf

20210618_7_zadavaci_dokumentace.pdf

 Zadost o vyjadreni k navrhovane zmene UP zkracenym postupem na cast pozemku parc.c. 52-420210618_8_U.pdf20210618_8_DZ.pdf20210618_8_ksad.pdf
 Navrh na schvaleni uzavreni Ramcove smlouvy s firmou Sodexo Pass20210618_9_U.pdf20210618_9_DZ.pdf20210618_9_smlouva.pdf
 Oznameni,zahajeni spolecneho rizeni- Odstavna plocha prodejny AAA Auto Praha20210618_10_U.pdf20210618_10_DZ.pdf/20210618_10_ksad.pdf
 Zrizeni skolske rady20210618_11_U.pdf20210618_11_DZ.pdf 
 Zadost o udeleni souhlasu s docasnym uzavrenim ulice Citolibska20210618_12_U.pdf20210618_12_DZ.pdf20210618_12_ksad.pdf
 Zadost o dotaci na Linku bezpeci20210618_13_U.pdf20210618_13_DZ.pdf20210618_13_zadost.pdf
 Zadost o udeleni souhlasu PO Bilenecke20210618_14_U.pdf20210618_14_DZ.pdf20210618_14_zadost.pdf
 Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni20210618_15_U.pdf20210618_15_DZ.pdf20210618_15_vyzva_starostky.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
4.6.2021Program ZMC20210604_2_U.pdf 20210604_2_program.pdf
 Vecne bremeno20210604_3_U.pdf20210604_3_DZ.pdf

20210604_3_smlouva.pdf

20210604_3_zamer.pdf

 Smernice20210604_4_U.pdf20210604_4_DZ.pdf20210604_4_FKSP.pdf
 Dodatek c. 2 SK Dolni Chabry20210604_5_U.pdf20210604_5_DZ.pdf

20210604_5_zamer.pdf

20210604_5_dodatek.pdf

 Prodej casti pozemku20210604_6_U.pdf20210604_6_DZ.pdf20210604_6_zamer.pdf
 Memorandum s CEPS A CEZ20210604_7_U.pdf20210604_7_DZ.pdf20210604_7_memorandum.pdf
 Poptavka zahradnickych praci20210604_8_U.pdf20210604_8_DZ.pdf

20210604_8_rozpis.pdf

20210604_8_vyzva.pdf

 Poptavka-oprava detskeho hriste20210604_9_U.pdf20210604_9_DZ.pdf20210604_9_vyzva.pdf
 Dodatek čc.1 Strategicky plan20210604_10_U.pdf20210604_10_DZ.pdf20210604_10_Dodatek.pdf
 Dodatek c.1,OIKOI, koncepce transformacnich zon20210604_11_U.pdf20210604_11_DZ.pdf20210604_11_Dodatek.pdf
 Zamer STAVEG20210604_12_U.pdf20210604_12_DZ.pdf20210604_12_Zamer.pdf
 Zadost o povoleni prodeje-Farma na koleckach20210604_13_U.pdf20210604_13_DZ.pdf20210604_13_dohoda.pdf
 Zaverecny ucet20210604_14_U.pdf20210604_14_DZ.pdf

20210604_14_komentar.pdf

20210604_14_prehled.pdf

20210604_14_rozvaha.pdf

20210604_14_vykaz.pdf

 dotace SK20210604_15_U.pdf20210604_15_DZ.pdf20210604_15_zadost.pdf
 dotace TJ Sokol20210604_16_U.pdf20210604_16_DZ.pdf20210604_16_zadost.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha

24.5.2021

Prominuti mistniho poplatku20210524_2_U.pdf20210524_2_DZ.pdf 
 Zrizeni sluzebnosti na pozemek parc. č. 559, k. u. Dolni Chabry, zapsany na LV 108720210524_3_U.pdf20210524_3_DZ.pdf20210524_3_Zamer.pdf
 Navrh na schvaleni cenové nabidky na opravu fasady trafostanice20210524_4_U.pdf20210524_4_DZ.pdf 
 Zmena stavby-navrh na schvaleni vicepraci akce Dostavba ZS Dolní Chabry20210524_5_U.pdf20210524_5_DZ.pdf

20210524_5_cn.pdf

20210524_5_cn2.pdf

20210524_5_cn3.pdf

20210524_5_cn4.pdf

20210524_5_cn5.pdf

 Prodlouzeni najemni smlouvy CETIN20210524_6_U.pdf20210524_6_DZ.pdf20210524_6_smlouva.pdf
 Zadost o stanovisko ke vzniku provozovny Kadernictvi20210524_7_U.pdf20210524_7_DZ.pdf20210524_7_ksad.pdf
 Zadost o vyjadrení k projektove dokumentaci20210524_8_U.pdf20210524_8_DZ.pdf20210524_8_ksad.pdf
 Jmenovani clena skolske rady20210524_9_U.pdf20210524_9_DZ.pdf20210524_9_zadost.pdf
 Uzavreni Prikazni smlouvy s firmou HAKO-MZDY, s.r.o20210524_10_U.pdf20210524_10_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
10.05.2021Žádost o finanční dar20210510_2_U.pdf20210510_2_DZ.pdf20210510_2_tisk.zprava.pdf
 Návrh změny ÚP Z314720210510_3_U.pdf  
 Prodej části pozemku parc.č.153620210510_4_U.pdf20210510_4_DZ.pdf 
 Dar hasiči20210510_5_U.pdf20210510_5_DZ.pdf 
 Radar20210510_6_U.pdf20210510_6_DZ.pdf

20210510_6_naklady.pdf

20210510_6_smlouva.pdf

 Povolení inkasa20210510_7_U.pdf20210510_7_DZ.pdf 
 Kontrolní komise PO20210510_8_U.pdf20210510_8_DZ.pdf 
 Rekonstrukce venkovního vedení20210510_9_U.pdf20210510_9_DZ.pdf20210510_9_KSAD.pdf
 Připojení na místní komunikaci parc.č. 43320210510_10_U.pdf20210510_10_DZ.pdf20210510_10_KSAD.pdf
 Žádost o vyjádření souhlasu k záměru provést přeložku přípojkové sítě NN20210510_11_U.pdf20210510_11_DZ.pdf20210510_11_KSAD.pdf
 Účetní závěrka20210510_12_U.pdf20210510_12_DZ.pdf 
 Povinné informace PO20210510_13_U.pdf20210510_13_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
26.04.2021Odměny ředitelkám20210426_2_U.pdf20210426_2_DZ.pdf 
 Návrh na uzavřením Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI20210426_3_U.pdf20210426_3_DZ.pdf 
 Výběr zhotovtele interiéru ZŠ20210426_4_U.pdf20210426_4_DZ.pdf

20210426_4_cp.pdf

20210426_4_protokol.pdf

20210426_4_rozhodnuti.pdf

 Návrh na schválení cenové nabídky na akci Rekonstrukce služebního bytu ZŠ Dolní Chabry20210426_5_U.pdf20210426_5_DZ.pdf

20210426_5_posouzen%C3%AD.pdf

20210426_5_stanovisko.pdf

 Inflace20210426_6_U.pdf20210426_6_DZ.pdf20210426_6_mirainflace.pdf
 Ukončení nájemní smlouvy20210426_7_U.pdf20210426_7_DZ.pdf20210426_7_zamer.pdf
 Věcné břemeno 1499-120210426_8_U.pdf20210426_8_DZ.pdf20210426_8_smlouva.pdf
 R.O. č.420210426_9_U.pdf20210426_9_DZ.pdf20210426_9_RO.pdf
 Žádost o vyjádření k PD-Stavební úpravy RD, pozemek parc.č.318,31920210426_10_U.pdf20210426_10_DZ.pdf20210426_10_KSAD.pdf
 Žádost o stanovisko k záměru změny územního rozhodnutí, Novostavba RD 1373-112 a 1373-12820210426_10_U.pdf20210426_10_DZ.pdf20210426_10_KSAD.pdf
 Příměstký tábor20210426_12_U.pdf20210426_12_DZ.pdf20210426_12_%C5%BE%C3%A1dost.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
12.04.2021Smlouva k zápisům do mš20210412_2_U.pdf20210412_2_DZ.pdf

20210412_2_smlouva.pdf

20210412_2_smlouva2.pdf

 Prodej části pozemku20210412_3_U.pdf20210412_3_DZ.pdf20210412_3_Zamer.pdf
 Realizace sadových úprav ZŠ20210412_4_U.pdf20210412_4_DZ.pdf

20210412_4_cen.nabidka.pdf

20210412_4_cen.nabidkaII.pdf

20210412_4_cen.nabidkaIII.pdf

 Dodatek č.420210412_5_U.pdf20210412_5_DZ.pdf20210412_5_dodatek.pdf
 žádost o vyjádření ke studii na dělení pozemku,20210412_6_U.pdf20210412_6_DZ.pdf20210412_6_KSAD.pdf
 žádost o vyjádření k dokumentaci k hlášení stavby Přístavba RD č.p. 928, Nad Úvozem 28, Praha 8-Dolní Chabry20210412_7_U.pdf20210412_7_DZ.pdf20210412_6_KSAD.pdf
 žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci a ohlášení stavby na akci Přístavba a stavební úpravy rodinného domu na parc.č. 7571, k.ú. Dolní Chabry20210412_8_U.pdf20210412_8_DZ.pdf20210412_6_KSAD.pdf
 Žádost o pronájem pozemku20210412_9_U.pdf20210412_9_DZ.pdf20210412_6_KSAD.pdf
 Nákup tiskárny20210412_10_U.pdf20210412_10_DZ.pdf20210412_10_cen.nabidka.pdf
 Ukončení nájemní smlouvy Algeco20210412_11_U.pdf20210412_11_DZ.pdf20210412_11_smlouva.pdf
 Projednání petice20210412_12_U.pdf20210412_12_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
31.03.2021Rozpočtové opatření č.220210331_2_U.pdf20210331_2_DZ.pdf 
 Rozpočtové opatření č.320210331_3_U.pdf20210331_3_DZ.pdf 
 Letní provoz školek20210331_4_U.pdf20210331_4_DZ.pdf20210331_4_oznameni.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
22.03.2021Rozpočtové opatření č. 1 -202120210322_2_U.pdf20210322_2_DZ.pdf20210322_2_RO.pdf
 Nájemní smlouva na pronájem pozemku20210322_3_U.pdf20210322_3_DZ.pdf20210322_3_zamer.pdf
 Dodatek k nájemní smlouvě-školnický byt20210322_4_U.pdf20210322_4_DZ.pdf20210322_4_dodatek.pdf
 Nabídka na posouzení záměru20210322_5_U.pdf20210322_5_DZ.pdf20210322_5_nabidka.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
08.03.2021Program ZMČ20210308_2_U.pdf 20210308_2_program.pdf
 Prodloužení nájemního vztahu CETIN20210308_3_U.pdf20210308_3_DZ.pdf20210308_3_zadost.pdf
 Žádost o umístění Alzaboxu 20210308_4_DZ.pdf 
 Souhlas s umístěním testovacího místa na COVID 1920210308_5_U.pdf20210308_5_DZ.pdf20210308_5_zadost.pdf
 Návrh na schválení uzavření veřejných dětských hřišť20210308_6_U.pdf20210308_6_DZ.pdf20210308_6_hyg.pdf
 Pronájem nebytových prostor - vinotéka20210308_7_U.pdf20210308_7_DZ.pdf 
 Návrh rozpočtu PO 202120210308_8_U.pdf20210308_8_DZ.pdf 
 Projednání petice20210308_9_U.pdf20210308_9_DZ.pdf 
 Termíny zasedání zastupitelstva20210308_10_U.pdf  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
26.02.2021Rozpočet 202120210226_2_U.pdf20210206_2_DZ.pdf20210226_2_rozpocet.pdf
 Žádost o souhlas s objednávkou boxu na bezkontaktní výdej knih20210226_3_U.pdf20210226_3_DZ.pdf 
 Výběr zhotovitele Třešňovka,Krajinné úpravy20210226_4_U.pdf20210226_4_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
15.02.2021Pasportizace20210215_2_U.pdf20210215_2_DZ.pdf 
 Schválení nabídky na vedení změna stavby před dokončením20210215_3_U.pdf20210215_3_DZ.pdf 
 Žádost o změnu nájemce20210215_4_U.pdf/20210215_4_DZ.pdf 
 Žádost o kácení a náhradní výsadbu20210215_5_U.pdf20210215_5_DZ.pdf 
 Žádost o finanční příspěvek osop20210215_6_U.pdf

20210215_6_U.pdf

20210215_6_zadost.pdf
 Návrh na schválení zrušení pevných linek a jejich náhradu mobilními telefony20210215_7_U.pdf20210215_7_DZ.pdf 
 Informace, Revize knihovního fondu20210215_8_UI.pdf20210215_8_DZI.pdf 
 Informace, Inventarizace knihovního fondu20210215_8_U.pdf20210215_8_DZ.pdf 
 Připomínky PUR20210215_9_U.pdf20210215_9_DZ.pdf20210215_9_PUR.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
01.02.2021Cenová nabídka na kolaudaci20210201_2_U.pdf20210201_2_DZ.pdf20210201_2_nabidka.pdf
 Návrh na výběr zhotovitele koncepce transformační lokalit20210201_3_U.pdf20210201_3_DZ.pdf 
 Žádost o prominutí nájemného20210201_4_U.pdf20210201_4_DZ.pdf 
 Žádost o povolení prodeje farmářských produktů20210201_5_U.pdf20210201_5_DZ.pdf 

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
29.01.2021uzavření školky chaberáček20210129_1_U.pdf20210129_1_DZ.pdf20210129_1_zadost.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
25.01.2021Žádost Divoch20210125_2_U.pdf20210125_2_DZ.pdf20210125_2_zadost.pdf
 Žádost Studio Divoch20210125_3_U.pdf20210125_3_DZ.pdf20210125_3_zadost.pdf
 Žádost o stanovisko k stavbě Rekonstrukce plotu Cítovská 660-620210125_4_U.pdf20210125_4_DZ.pdf20210125_4_ksad.pdf
 Žádost o vyjádření k projektu Stavební úpravy v části RD parc.č. 1373-44,1373-14520210125_5_U.pdf20210125_5_DZ.pdf20210125_5_ksad.pdf
 Žádost o vydání vyjádření k projektu, DSP stavby -BESIP 2970415 K Ďáblicům-Ládevská20210125_6_U.pdf20210125_6_DZ.pdf20210125_6_ksad.pdf
 Žádost o vyjádření k stavbě, dodatečné povolení, Přístavba k RD na parc. č. 607-1, ul. Krbická20210125_7_U.pdf20210125_7_DZ.pdf20210125_7_ksad.pdf
 Čerpání finančních prostředků DOSTAVBA ZŠ20210125_8_U.pdf20210125_8_DZ.pdf20210125_8_zadost.pdf
 Informace20210125_9_U.pdf20210125_9_DZ.pdf 
 Zvýšení limitní částky pro poskytování odměn20210125_10_U.pdf20210125_10_DZ.pdf 
 Platové výměry ředitelek20210125_11_U.pdf20210125_11_DZ.pdf20210125_11_tarif.pdf
 Vyjádření k oznámení koncepce  Dopravní politika ČR pro léta 2021-2027 s výhledem do roku 205020210125_12_U.pdf20210125_12_DZ.pdf20210125_12_vyjadreni.pdf
 Výpověď pojisťovna Allianz20210125_13_U.pdf20210125_13_DZ.pdf 
 Návrh na prominutí Místního poplatku z pobytu202125_14_U.pdf20210125_14_DZ.pdf20210125_14_mhmp.pdf
 Digitalizace registrace přijeti do MŠ20210125_15_U.pdf 

20210125_15_digitalizace.pdf

20210125_15_dopis.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
15.01.2021Odměny ředitelkám20210115_2_U.pdf20210115_2_DZ.pdf 
 Pronájem nebytového prostoru - vinotéka20210115_3_U.pdf20210115_3_DZ.pdf20210115_3_dohoda.pdf
 Žádost o udělení souhlasu Bílenecké20210115_4_U.pdf20210115_4_DZ.pdf20210115_4_zadost.pdf
 Připomínky k územně plánovací dokumentaci20210115_5_U.pdf20210115_5_DZ.pdf20210115_5_pripominky.pdf
 Návrh na uzavření smlouvy o dílo s Ing.arch. Petrem Malinským20210115_6_U.pdf20210115_6_DZ.pdf20210115_6_smlouva.pdf
 Částečná revokace usnesení20210115_7_U.pdf20210115_7_DZ.pdf 
 Žádost o udělění souhlasu Beranov20210115_8_U.pdf20210115_8_DZ.pdf20210115_8_zadost.pdf
 Návrh na udělení souhlasu s modernizací sportoviště20210115_9_U.pdf20210115_9_DZ.pdf

20210115_9_zadost.pdf

20210115_9_prohlaseni.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
22.12.2020Rozpočtové opatření Č.10/202020201222_1_U.pdf20201222_1_DZ.pdf20201222_1_RO.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
21.12.2020Nabídka na poskytnutí bezplatné inzerce v Chaberském zpravodaji MČ Praha- Dolní Chabry místním podnikatelům20220201221_2_U.pdf 20201221_2_zapis.pdf
 Žádost o souhlas se stavbou ke stavebnímu záměru SO-01, SO-0220201221_3_U.pdf20201221_3_DZ.pdf20201221_3_zapis.pdf
 Žádost o stanovisko k záměru změny územního rozhodnutí20201221_4_U.pdf20201221_4_DZ.pdf20201221_4_zapis.pdf
 Žádost o vyjádření k projektu pro územní a stavební povolení Stavba oplocení a manipulační plochy20201221_5_U.pdf20201221_5_DZ.pdf20201221_5_zapis.pdf
 Žádost o vydání souhlasu k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení20201221_6_U.pdf20201221_6_DZ.pdf20201221_6_zapis.pdf
 Záměr koncepce strategie územního rozvoje20201221_7_U.pdf20201221_7_DZ.pdfdok20201221_7_zamer.pdf
 Revize vybraných komunikací20201221_8_U.pdf20201221_8_DZ.pdf0201221_8_zapis.pdf
 Umístění zrcadel Obslužná-Na Šubě20201221_9_U.pdf20201221_9_DZ.pdf 
 Dar kostel20201221_10_U.pdf20201221_10_DZ.pdf 
 Dodatek č.2 GDPR20201221_11_U.pdf20201221_11_DZ.pdf20201221_11_dodatek.pdf
 Změna stavby před jejím dokončením - schválení cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace20201221_12_U.pdf20201221_12_DZ.pdf 
 Rozpočtové opatření č.920201221_13_U.pdf20201221_13_DZ.pdf20201221_13_RO.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
08.12.2020Stanovisko k prodeji pozemků20201208_2_U.pdf20201208_2_DZ.pdf
 Program ZMČ20201208_3_U.pdf 20201208_3_program.pdf
 Návrh na schválení odvolání k rozhodnutí povolení výjimky z PSP na stavbu „V409419 – smyčka PSE“ Praha – Čimice, Dolní Chabry20201208_4_U.pdf20201208_4_DZ.pdf

20201208_4_odvolani.pdf

20201208_4_rozhodnuti.pdf

 Informace  20201208_5_memorandum.pdf
 Dodatek o poskytování poradenských služeb20201208_6_U.pdf20201208_6_DZ.pdf20201208_6_dodatek.pdf
 Smlouva o dílo na vyhotovení kronik20201208_7_U.pdf20201208_7_DZ.pdf

20201208_7_smlouva.pdf

20201208_7_smlouva2.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
03.12.20201.DV Audio20201203_1_U.pdf20201203_1_DZ.pdf 
 2. Nájem SBD Staveg20201203_2_U.pdf20201203_2_DZ.pdf 
 3. Prodej drobného dlouhodobého majetku20201203_3_U.pdf20201203_3_DZ.pdf

20201203_2_cena.pdf

20201203_3_zadost.pdf

 4. Návrh na schválení navýšení cenové nabídky20201203_4_U.pdf20201203_4_DZ.pdf20201203_4_nabidka.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
30.11.2020Rozpočtové opatření č.820201130_2_U.pdf20201130_2_DZ.pdf20201130_2_RO.pdf
 Prodej pozemků20201130_3_U.pdf20201130_3_DZ.pdf

20201130_3_zamer.pdf

20201130_3_zamer2018.pdf

 Převod pozemků20201130_4_U.pdf20201130_4_DZ.pdf 
 Návrh na schválení cenové nabídky na výsadbu ovocných stromů20201130_5_U.pdf20201130_5_DZ.pdf20201130_5_nabidka.pdf
 Návrh na schválení víceprací20201130_6_U.pdf20201130_6_DZ.pdf 
 Dar myslivci20201130_7_U.pdf20201130_7_DZ.pdf20201130_7_zadost.pdf
 Smlouva o poskytnutí příspěvku20201130_8_U.pdf20201130_8_DZ.pdf20201130_8_smlouva.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
23.11.2020Cyklopruhy Ústecká20201123_2_U.pdf20201123_2_DZ.pdf 
 Připomínky 52020201123_3_U.pdf20201123_3_DZ.pdf 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
11.11.2020Odměny ředitelkám20201111_2_U.pdf20201111_2_DZ.pdf 
 Žádost o předložení studie ke změně Z327520201111_3_U.pdf20201111_3_DZ.pdf 
 Rozhodnutí o dělení pozemku20201111_4_u.pdf20201111_4_dz.pdf 
 Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci20201111_5_U.pdf20201111_5_DZ.pdf20201111_5_MHMP.pdf
 Vyjádření k podnětu20201111_4_U.pdf  

 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
26.10.2020Program ZMČ20201026_2_U.pdf 20201026_2_program.pdf
 Dodatek č.320201026_3_U.pdf20201026_3_DZ.pdf20201026_3_dodatek.pdf
 Návrh na schválení cenové nabídky zakázky Krajinné úpravy20201026_4_U.pdf20201026_4_DZ.pdf 
 Nákup komunální techniky – malotraktoru od firmy VARI,20201026_5_U.pdf20201026_5_DZ.pdf 
 Uzavření smlouvy na odběr bio odpadu20201026_6_U.pdf20201026_6_DZ.pdf 
 Znalecký posudek na nemovitost20201026_7_U.pdf20201026_7_DZ.pdf 
 Podání odvolání-Novostavba s výrobnou potravin20201026_8_U.pdf20201026_8_DZ.pdf 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
15.10.2020Nabídka na chodník do rybníčků20201015_1_U.pdf20201015_1_DZ.pdf 
 Hydroizolace a dobetonování ZŠ20201015_2_U.pdf20201015__DZ.pdf

20201015_2_stanovisko.pdf

20201015_2_rozpocet.xlsx

 Vánoční osvětlení20201015_3_U.pdf  
 Inventarizační komise20201015_4_U.pdf20201015_4_DZ.pdf20201015_4_plan.pdf
 Zhotovitel Dlouhodobého plánu rozvoje20201015_5_U.pdf20201015_5_DZ.pdf 
 Řídící výbor20201015_6_U.pdf20201015_6_DZ.pdf 
 Vyjádření MČ do územního řízení NováPihelská20201015_7_U.pdf 20201015_7_namitky.pdf
 Souhlas se subdodavateli20201015_8_U.pdf20201015_8_DZ.pdf 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
30.9.2020Příkazní smlouva o poradenství Duchková20200930_2_U.pdf20200930_2_DZ.pdf20200930_2_smlouva.pdf
 Smlouva o spolupráci Böhm20200930_3_U.pdf20200930_3_DZ.pdf20200930_3_smlouva.pdf
 Plná moc Knobloch20200930_4_U.pdf20200930_4_DZ.pdf 
 Smlouva o výpůjčce části nebytových prostor20200930_5_U.pdf20200930_5_DZ.pdf20200930_5_smlouva.pdf
 Žádost o souhlas s vybudováním oplocení20200930_6_U.pdf20200930_6_DZ.pdf20200930_6_KSaD.pdf
 Žádost o souhlas s vedením přípojek NN a zemního plynu na pozemku parc.č. 1499-120200930_7_U.pdf20200930_7_DZ.pdf20200930_7_KSaD.pdf
 Žádost o stanovisko ke sloučenému řízení pro stavbu20200930_8_U.pdf20200930_8_DZ.pdf20200930_8_KSaD.pdf
 Žádost o stanovisko k přístavbě zimní zahrady k rodinnému domu20200930_9_U.pdf20200930_9_DZ.pdf20200930_9_KSaD.pdf
 Pasportizace20200930_10_U.pdf20200930_10_DZ.pdf20200930_10_zapis.pdf
 RO č.620200930_11_U.pdf20200930_11_DZ.pdf20200930_11_RO.pdf
 Připomínky k zásadám ÚZ20200930_12_U.pdf20200930_12_DZ.pdf

20200930_12_pripominky.pdf

20200930_12_vyhlaska.pdf

 RO č.720200930_13_U.pdf20200930_13_DZ.pdf20200930_13_RO.pdf
 Nákup komunálních strojů20200930_14_U.pdf20200930_14_DZ.pdf 
 Revitalizace Třešňovky20200930_15_U.pdf  
 Výběr. řízení tajemník20200930_16_U.pdf  

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
29.9.2020Podání vyjádření EIA20200929_1_U.pdf20200929_1_DZ.pdf20200929_1_vyjadrení.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
15.09.2020Návrh na uzavření smlouvy p. Doležil20200915_2_U.pdf20200915_DZ.pdf

20200915_2_smlouva.pdf

20200915_2_plnamoc.pdf

 Žádost o souhlas s prominutím poplatku20200915_3_U.pdf20200915_3_DZ.pdf 
 Pražský mobiliář20200915_4_U.pdf20200915_4_DZ.pdf20200915_4_smlouva.pdf
 Zřizení věcného břemene20200915_5_U.pdf20200915_5_DZ.pdf

20200915_5_zamer.pdf

20200915_5_smlouva.pdf

 Výměna oken20200915_6_U.pdf20200915_6_DZ.pdf20200915_6_cenovanabidka.pdf
 Nájemní smlouva Polívkovi20200915_7_U.pdf20200915_7_DZ.pdf20200915_7_najemnismlouva.pdf
 Žádost o souhlas s navýšením kapacity20200915_8_U.pdf20200915_8_DZ.pdf20200915_8_zadost.pdf
 Žádost o odsouhlasení chodníkového přejezdu20200915_9_U.pdf20200915_9_DZ.pdf20200915_9_KSaD.pdf
 Revokace usnesení a návrh na schválení nové smlouvy o dílo aktualizace regionální varianty20200915_10_U.pdf20200915_10_DZ.pdf 
 Návrh na zrušení besedy konané dne 22.9.202020200915_11_U.pdf  

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
31.08.2020Odsvěření rybníku20200831_2_U.pdf20200831_2_DZ.pdf20200831_2_Usn.pdf
 Návrh programu ZMČ20200831_3_U.pdf 20200831_3_program.pdf
 Smlouva o spolupráci20200831_4_U.pdf20200831_4_DZ.pdf20200831_4_smlouva.pdf
 Návrh na schválení cenové nabídky20200831_5_U.pdf20200831_5_DZ.pdf 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
24.08.2020Schválení hodin ZŠ202008124_2_U.pdf20200824_2_DZ.pdf20200824_2_NAKRES.pdf
 Příspěvek 10 000 Kč na vypracování odvolání proti SOKP 51120200824_3_U.pdf20200804_3_DZ.pdf 
 Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - PKS stavby a.s20200824_4_U.pdf20200824_4_DZ.pdf20200824_4_dodatek.pdf
 Připomínky V409 419-smyčka PSE20200824_5_U.pdf20200824_5_DZ.pdf

20200824_5_plna%20moc.pdf

20200824_5_NAMITKY.pdf

 Nabídka firmy InterGast a.s. na dodání mobilních hygienických stanic pro dočasnou výdejnu jídel ZŠ Spořická20200824_6_U.pdf20200824_6_DZ.pdf 
 Prodej části pozemku parc. č. 1390,k.ú. Dolní Chabry20200824_7_U.pdf20200824_7_DZ.pdf

20200824_7_ZMCU.pdf

20200824_7_KSaD.pdf

 Dohoda o předčasném užívání objektu D ZŠ Spořická20200824_8_U.pdf20200817_8_DZ.pdf20200817_8_DOHODA.pdf
 Vypsání záměru na výpůjčku části nebytových prostor přízemí KC20200824_9_U.pdf20200817_9_DZ.pdf20200817_9_ZAMER.pdf
 Připomínkové řízení návrhu obecně závazné vyhlášky20200824_10_U.pdf20200824_10_DZ.pdf20200824_10_MHMPDZ.pdf
 Smlouva o poradenství v oblasti urbanismu a architektury20200824_11_U.pdf20200824_11_DZ.pdf 
 Jmenování nových členů komise životního prostředí20200824_12_U.pdf20200824_12_DZ.pdf 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
17.08.2020Schválení hodin ZŠ   
neuskutečněnoPříspěvek 10 000 Kč na vypracování odvolání proti SOKP 511   
 Dodatek č.2   
 Vyjádření smyčka PRE   
 Nabídka firmy InterGast a.s. na dodání mobilních hygienických stanic pro dočasnou výdejnu jídel ZŠ Spořická   
 Prodej části pozemku parc. č. 1390,k.ú. Dolní Chabry  

 

 Dohoda o předčasném užívání objektu D ZŠ Spořická   
 Vypsání záměru na výpůjčku části nebytových prostor přízemí KC   

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
03.08.2020Finanční dar OSOP20200802_2_U.pdf20200802_2_DZ.pdf 
 Mobilní pódium20200803_3_U.pdf20200803_3_DZ.pdf 
 Žádost o stanovisko20200803_4_U.pdf20200803_4_DZ.pdf20200803_4_KSaD.pdf
 Parkování kol20200803_5_U.pdf20200803_5_DZ.pdf

20200803_5_KSaD.pdf

20200803_5_MHMP.pdf

20200803_5_QRkod.pdf

20200803_5_stanovisko.pdf

 Novostavba 3 RD20200803_6_U.pdf20200803_6_DZ.pdf20200803_6_KSaD.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
20.07.2020Prominutí poplatku ze vstupného20200720_2_U.pdf20200720_2_DZ.pdf

202000720_2_MHMP.pdf

20200720_2_vyhlaska.pdf

 Stavební úpravy RD Tušimická20200720_3_U.pdf20200720_3_DZ.pdf 
 Návrh na uzavření smlouvy o dílo20200720_4_U.pdf20200720_4_DZ.pdf20200720_4_smlouva.pdf
 Informace  Duvodova_zprava_odvolani.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
13.07.2020Subdodavatele stavby20200713_2_U.pdf  
 Předseda školské komise20200713_3_U.pdf20200713_3_DZ.pdf 
 Věcné břemeno20200713_4_U.pdf20200713_4_DZ.pdf

20200713_4_smlouva.pdf

20200713_4_zamer.pdf

 Změna v rejstříku škol20200713_5_U.pdf20200713_5_DZ.pdf

20200713_5_ramcovypopis.pdf

20200713_5_zadost.pdf

 Pronájem podia20200713_6_U.pdf20200713_6_DZ.pdf 
 Rozpočtové opatření č.520200713_7_U.pdf20200713_7_DZ.pdf20200713_7_RO.pdf
 Křižovatka u ZŠ20200713_8_U.pdf20200713_8_DZ.pdf20200713_8_KSaD.pdf
 Dělení pozemků20200713_9_U.pdf20200713_9_DZ.pdf

20200713_9_oznameni_rizeni.pdf

20200713_9_zapisKSad.pdf

 Novostavba rodinného domu s výrobnou potravin20200713_10_U.pdf20200713_10_DZ.pdf

20200713_10_vyjadreni.pdf

20200713_10_zapis%20KSad.pdf

20200713_13_oznameni.pdf

 Stavba RD v ulici Sumova20200713_11_U.pdf20200713_11_DZ.pdf20200713_11_zapisKSaD.pdf
 Dělení pozemků20200713_12_U.pdf20200713_12_DZ.pdf20200713_12_zapisKSad.pdf
 Stavební úpravy RD Tušimická20200713_13_U.pdf20200713_13_DZ.pdf20200713_13_KSaD.pdf
 Novostavba20200713_14_U.pdf20200713_14_DZ.pdf20200713_14_zapisKSad.pdf
 Pověření k přípravě podkladů a podání podnětu k přezkumnému řízení20200713_15_U.pdf20200713_15_DZ.pdf 
  Žádost o vydání souhlasu20200713_16_U.pdf20200713_16_DZ.pdf 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
02.07.2020Vyjádření do řízení EIA k  tramvajové trati20200702_2_U.pdf20200702_2_DZ.pdf20200702_2_vyjadreni.pdf
 Odměny ředitelkám20200702_3_U.pdf20200702_3_DZ.pdf 
 Udělení plné moci20200702_4_U.pdf  
 Rezignace předsedy školské komise pane Cutycha20200702_5_U.pdf20200702_5_DZ.pdf 
 Demontáž kuchyně20200702_2_u.pdf  
 Informace defibrilátor 20200702_7_DZ.pdf20200702_7_nabidka.pdf

 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
29.06.2020​příspěvek tábory20200629_2_U.pdf20200629_2_DZ.pdf

20200629_2_darovacismlouva.pdf

20200629_2_formular.pdf

20200629_2_podminky.pdf

 pověření vedením úřadu20200629_3_U.pdf  
 K+R MŠ Chaberáček20200629_4_U.pdf20200629_4_DZ.pdf 
 povodňová komise20200629_5_U.pdf20200629_5_DZ.pdf 
 Kolaudace D20200629_6_U.pdf20200629_6_DZ.pdf20200629_6_nabidka.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
22.06.20202.žádost 20200622_2_U.pdf20200622_2_DZ.pdf 
 3.společný souhlas Pernštejnská20200622_3_U.pdf20200622_3_DZ.pdf

20200622_3.souhlas.pdf

 4. rozpočtové opatření č.420200622_4_U.pdf20200622_4_DZ.pdf20200622_4_RO.pdf
 5.Jednotné elektronické úřední desky20200622_5_U.pdf20200622_5_DZ.pdf 
 6.Stojany na kola20200622_6_U.pdf20200622_6_U.pdf

20200622_6_zadost.pdf

 7.Mobilní rozhlas20200622_7_U.pdf20200622_7_DZ.pdf

20200622_7_material.pdf

20200622_7_mob.rozhlas.pdf

 8. Odsvěření rybníka20200622_8_U.pdf20200622_8_DZ.pdf 
 9.Plechový domek20200622_9_U.pdf20200622_9_DZ.pdf 
 10. Administrátor ZŠ20200622_10_U.pdf20200622_10_DZ.pdf 
 11. Vyřazení majetku20200622_11_U.pdf20200615_11_DZ.pdf20200622_11_smernice.pdf
 12. Odkup vozu20200622_12_U.pdf20200622_12_DZ.pdf20200622_12_smlouva.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
15.06.2020Jmenování člena kulturní komise20200615_2_U.pdf20200615_2_DZ.pdf 
 BÚP pozemků20200615_3_U.pdf20200615_3_DZ.pdf

20200615_3_MHMP.pdf

20200615_3_Zadost_o_stanovisko.pdf

 Zpráva z veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Dolní Chabry20200615_4_U.pdf20200615_4_DZ.pdf20200615_4_ZPRAVA.pdf
 Dohoda o provedení práce-p.Malina20200615_5_U.pdf20200615_5_DZ.pdf20200615_5_dohoda.pdf
 Výměna bojleru20200615_6_U.pdf20200615_6_DZ.pdf

20200615_6_posudek_bojler.pdf

20200615_6_faktura.pdf

 Finanční kompenzace ušlé úplaty za předškolní vzdělání v době pandemie COVID-1920200615_7_U.pdf20200615_7_DZ.pdf20200615_7_Kakulace_MS.pdf
 Rozdělení pozemků20200615_8_U.pdf20200615_8_DZ.pdf 
 Studna ul Sumova20200615_9_U.pdf20200615_9_DZ.pdfoznámení_studna.pdf
 Stížnost20200615_10_U.pdf20200615_10_DZ.pdf 
 Zřízení K+R MŠ Protilehlá20200615_11_U.pdf20200615_11_DZ.pdf 
 Revitalizace ul. Do Rybníčků20200615_12_U.pdf20200615_12_DZ.pdf 
 Příspěvek OSOP20200615_13_U.pdf20200615_13_DZ.pdf 
 Vyjádření k návrhu na pořízení změny ÚP P 170201920200615_14_U.pdf20200615_14_DZ.pdf 
 K Draháni20200615_15_U.pdf20200615_15_DZ.pdf20200615_15_PRAHA8.pdf
 Počeradská20200615_16_U.pdf20200615_16_DZ.pdf20200615_16_OZNAMENI.pdf
 Dotace SK Dolní Chabry20200615_17_U.pdf20200615_17_DZ.pdf

20200615_17_SKzadost.pdf

20200615_17_rozpocet.pdf

 Dotace Sokol20200615_18_U.pdf20200615_18_DZ.pdf20200615_18_ZADOST.pdf
 Program ZMČ  20200615_19_program.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
10.06.2020Zajištění úložných prostor pro školu která prochází rekonstrukcí20200610_2_U20200610_2_DZ 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
08.06.2020Informace-doplacení mezd20200608_2_U.pdf20200608_2_DZ.pdf 
 Odkup vozu20200806_3_U.pdf20200806_3_DZ.pdf20200806_3_Kupni_smlouva.pdf
 Rozšíření přírodní památky Zámky20200806_4_U.pdf20200806_4_DZ.pdf

20200806_4_Duvodova_zprava.pdf

20200806_4_MHMP_751098_2020.pdf

20200806_4_Navrh_narizeni.pdf

 Přestavba č.p.239,ul. Ústecká20200608_6_U.pdf20200608_6_DZ.pdf20200608_6_Katastralni_mapa.pdf
 Přístavba ul. Žďárská20200608_7_U.pdf20200608_7_DZ.pdf20200608_7_Stanovisko_MHMP.pdf
 Úpravy místní komunikace Na Pěšině20200608_8_U.pdf20200608_8_DZ.pdf 
 DV Audio20200608_9_U.pdf20200608_9_DZ.pdf

20200608_9_DV_audio_stavebni_material.JPG

20200608_9_zadost_DV_audio_na_snizeni_najemneho.pdf

 Vyrozumění o probíhajícím řízení20200608_11_U.pdf20200608_11_DZ.pdf

20200608_11_Maly_J_Nove_Chabry_Development_-_rozhodnuti_ze_dne_2332020.pdf

20200608_11_Maly_x_UMC_Praha_8_-_zaloba_proti_rozhodnuti_o_vylouceni__odesl.pdf

20200608_11_Odpoved_na_vyzvu.pdf

20200608_11_Vyrozumneni.pdf

 Kanalizace ZŠ20200608_13_U.pdf20200608_13_DZ.pdf20200608_13_cenovy_odhad.pdf
 Souhlas s umístěním skladovacích kontejnerů20200608_14_U.pdf20200608_14_DZ.pdf 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

ze dne

Usnesení
Zápis_49.zasedání RMČ_ze dne 25.5.2020zapis_c._49.pdf
Zápis_48.zasedání RMČ_ze dne 18.5.2020zapis_c._48.pdf

 

Zasedání RMČ

Ing. Barbora Floriánová – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – místostarosta, 
Miroslav Malina – radní,  Mgr. Hana Kunešová – radní.

ze dne

Usnesení
Zápis_47.zasedání RMČ_ze dne 27.4.2020zapis_c._47.pdf
Zápis_46.zasedání RMČ_ze dne 20.4.2020zapis_c._46.pdf
Zápis_45.zasedání RMČ_ze dne 20.4.2020zapis_c._45.pdf
Zápis_44.zasedání RMČ_ze dne 8.4.2020zapis_c._44.pdf
Zápis_43.zasedání RMČ_ze dne 31.3.2020zapis_c._43.pdf
Zápis_42.zasedání RMČ_ze dne 30.3.2020zapis_c._42.pdf
Zápis_41.zasedání RMČ_ze dne 23.3.2020.zapis_c._41.pdf
Zápis_40.zasedání RMČ_ze dne 13.3.2020.zapis_c._40.pdf 
Zápis_39.zasedání RMČ_ze dne 21.2.2020zapis_c._39.pdf
Zápis_38.zasedání RMČ_ze dne 21.2.2020zapis_c._38.pdf
Zápis_37.zasedání RMČ_ze dne 17.2.2020zapis_c._37.pdf
Zápis_36. zasedání RMČ_ze dne 10.2.2020zapis_c._36.pdf
Zápis_35. zasedání RMČ_ze dne 27.1.2020zapis_c._35.pdf
Zápis_34. zasedání RMČ_ze dne 16.1.2020zapis_c._34.pdf
Zápis_33. zasedání RMČ_ze dne 13.1.2020zapis_c._33.pdf
Zápis_32. zasedání RMČ ze dne 18.12.2019zapis_c._32.pdf
Zápis_31. zasedání RMČ ze dne 13.12.2019zapis_c._31.pdf
Zápis_30. zasedání RMČ ze dne 11.12.2019zapis_c._30.pdf
Zápis_29. zasedání RMČ ze dne 04.12.2019 zapis_c._29.pdf
Zápis_28. zasedání RMČ ze dne 25.11.2019 zapis_c._28.pdf
Zápis_27. zasedání RMČ ze dne 22.11.2019 zapis_c._27.pdf
Zápis_26. zasedání RMČ ze dne 07.11.2019zapis_c._26.pdf
Zápis_25. zasedání RMČ ze dne 25.10.2019zapis_c._25.pdf
Zápis_24. zasedání RMČ ze dne 21.10.2019zapis_c._24.pdf
Zápis_23. zasedání RMČ ze dne 18.10.2019zapis_c._23.pdf
Zápis_22. zasedání RMČ ze dne 11.10.2019zapis_c._22.pdf
Zápis_21. zasedání RMČ ze dne 4.10.2019zapis_c._21.pdf
Zápis_20. zasedání RMČ ze dne 20.9.2019zapis_c._20.pdf

 

Zasedání RMČ

Ing. Barbora Floriánová – starostka, 
Jan Vokurka – 1. místostarosta,  JUDr. Milan Golas – 2. místostarosta, 
JUDr. Petr Malý – radní,  Martin Knížek – radní.

ze dne

Zápis PDF
Zápis_19. zasedání RMČ ze dne 4.6.2019019/19/RMČ
Zápis_18. zasedání RMČ ze dne 3.6.2019018/19/RMČ
Zápis_17. zasedání RMČ ze dne 29.05.2019017/19/RMČ
Zápis z 16. zasedání RMČ ze dne 27.05.2019016/19/RMČ
Zápis z 15. zasedání RMČ ze dne 20.05.2019015/19/RMČ
Zápis ze 14. zasedání RMČ ze dne 13.05.2019014/19/RMČ
Zápis z 13. zasedání RMČ ze dne 23.4.2019013/19/RMČ
Zápis z 12. zasedání RMČ ze dne 8.4.2019012/19/RMČ
Zápis z 11. zasedání RMČ ze dne 25.3.2019011/19/RMČ
Zápis z 10. zasedání RMČ ze dne 27.02.2019010/19/RMČ
Zápis z 9. zasedání RMČ ze dne 08.02.2019009/19/RMČ
Zápis z 8. zasedání RMČ ze dne 04.02.2019008/19/RMČ
Zápis z 7. zasedání RMČ ze dne 21.01.2019007/19/RMČ
Zápis z 6. zasedání RMČ ze dne 10.01.2019006/19/RMČ
Zápis z 5. zasedání RMČ ze dne 17.12.2018005/18/RMČ
Zápis z 4. zasedání RMČ ze dne 04.12.2018004/18/RMČ
Zápis z 3. zasedání RMČ ze dne 23.11.2018003/18/RMČ
Zápis z 2. zasedání RMČ ze dne 16.11.2018002/18/RMČ
Zápis z 1. zasedání RMČ ze dne 09.11.2018001/18/RMČ