Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
45. zasedání RMČ 10. 5. 20241. Navýšení kapacity ZŠ Spořická20240510_1_U20240510_1_DZ 
zápis mimořádné  45.RMČ    

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
43. zasedání RMČ 24. 4. 20242. Aktualizace volebního řádu ŠR_ZŠ20240424_2_U20240424_2_DZ20240424_2_AKTUALIZOVANY VOLEBNI RAD
 3. Konkurzní řízení_jmenování20240424_3_U20240424_3_DZ 
 4. Prodej traktoru Belarus20240424_4_U20240424_4_DZ20240424_4_CENOVA NABIDKA
20240424_4_USNESENI 390 RMC
20240424_4_ZAMER
 5. Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 1410, k.ú. Dolní Chabry20240424_5_U20240424_5_DZ20240424_5_NAVRH SMLOUVY
20240424_5_OZNAMENI
20240424_5_ZAMER
 6. Smlouva o výpůjčce komunikace Na pěšině20240424_6_U20240424_6_DZ20240424_6_NAVRH SMLOUVY
20240424_6_OZNAMENI
20240424_6_RMC_648_21
20240424_6_ZAMER
 7. Záměr výpůjčky části ozemku parc. č. 1410,k.ú. Chabry20240424_7_U20240424_7_DZ20240424_7_NAVRH SMLOUVY
20240424_7_RMC_423_24
20240424_7_ZAMER
 8. Dotační řízení MČ_podané žádosti do 50 tis20240424_8_U20240424_8_DZ 
 9. Dotační řízení MČ - podané žádost nad 50 tis20240424_9_U  
 10. NEPROŠLO žádost o peněžní dar - Sdružení hasičů hl.m. Prahy   
 Informace VZ nad 10tis   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
42. zasedání RMČ 10. 4. 20242. Dodatek č. 1 - rekonstrukce RD Kobyliská20240410_2_U20240410_2_DZ20240410_2_NAVRH DODATKU
20240410_2_SMLOUVA
20240410_2_ZAMER
 3. Kalašovi - U Václava20240410_3_U20240410_3_DZ20240410_3_OZNAMENI
 4. Návrh na personální změny v Kulturní a sociální komisi20240410_4_U20240410_4_DZ 
 5. Příkazní smlouva Kalivodová20240410_5_U20240410_5_DZ20240410_5_PRIKAZNI SMLOUVA
 6. Připojení pozemku komunikace Podhořská20240410_6_U20240410_6_DZ20240410_6_ZADOST
 7. smlouva o výpůjčce - Spořická20240410_7_U20240410_7_DZ20240410_7_NAVRH SMLOUVY
20240410_7_ZAMER
 8. Smlouva o výpůjčce - zateplení RD ulice Pruněřovská20240410_8_U20240410_8_DZ20240410_8_NAVRH SMLOUVY
20240410_8_ZAMER
 9. Smlouva o výpůjčce Novostavba RD- Milana Kadlece20240410_9_U20240410_9_DZ20240410_9_SMLOUVA
20240410_9_ZAMER
 10. Oprava výtahové šachty a poškozeného skla20240410_10_U20240410_10_DZ20240410_10_NABIDKA PROFISKLO
20240410_10_NABIDKA
20240410_10_PROTOKOL O SERVISU
 11. Vyjádření MČ k návrhu PSP20240410_11_U 20240410_11_NAVRH NARIZENI
 12. RO č. 120240410_12_U20240410_12_DZ20240410_12_RO_1001
 13. RO č. 220240410_13_U20240410_13_DZ20240410_13_RO_3013
 14. RO č. 320240410_14_U20240410_14_DZ20240410_14_RO_3014
 15. RO č. 420240410_15_U20240410_15_DZ20240410_15_RO_3015
 16. Informace VZ nad 10tis   
 17. Připomínky MČ k TT Kobylisy-Zdiby20240410_17_U 20240410_17_OZNAMENI
 18. Směna pozemku p. Křeček20240410_18_U20240410_18_DZ20240410_18_ZADOST

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
41. zasedání RMČ 25. 3. 20242. Administrace VZ dotace knihovna20240325_2_U20240325_2_DZ20240325_2_NABIDKA
20240325_2_PRILOHA NABIDKA
 3. Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM20240325_3_U20240325_3_DZ20240325_3_ZAMER
 4. Darovací smlouva - ZŠ první pomoc20240325_4_U20240325_4_DZ20240325_4_ZADOST
20240325_4_DAROVACI SMLOUVA
 5. Odměňování zastupitelů20240325_5_U20240325_5_DZ 
 6. Odměny ředitelky20240325_6_U20240325_6_DZ 
 7. Program ZMČ20240325_7_U 20240325_7_PROGRAM
 8. Ředitelky_6tileté období20240325_8_U20240325_8_DZ 
 9.NESCHVÁLENO -  Stavební úpravy komunikace K Beranovu 20240325_9_DZ20240325_9_U
20240325_9_POZVANKA
 10. Účetní závěrka20240325_10_U20240325_10_DZ20240325_10_PREHLED1
20240325_10_PREHLED2
20240325_10_PRILOHA
20240325_10_ROZVAHA
20240325_10_VZZ
 11. Účetní závěrka PO20240325_11_U20240325_11_DZ 
 12. Ukončení smlouvy o spolupráci20240325_12_U20240325_12_DZ20240325_12_DODATEK C.1
20240325_12_PRUVODNI DOPIS
20240325_12_SMLOUVA
 13. VZ_IT20240325_13_U20240325_13_DZ20240325_13_SMLOUVA
 14. Havarijní oprava komunikace K Brnkám20240325_14_U20240325_14_DZ20240325_14_NABIDKA
 15. Záměr výpůjčky Přístavby RD - Na Pěšině20240325_15_U20240325_15_DZ20240325_15_OZNAMENI
20240325_15_U_RMC2021
20240325_15_ZAMER
 17.Informace o záměru vydat knihu k 80. výročí Pražského povstání a jeho průběhu v ulicích Dolních Chaber  20240325_17_PRILOHA
 18. Návrh na aktualizaci směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu20240325_18_U20240325_18_DZ 
 19. Návrh na revokaci usnesení změna ÚP - prodloužení lhůty20240325_19_U20240325_19_DZ20240325_19_RMC
20240325_19_ZMC

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
40. zasedání RMČ 20. 3. 20242.Změna užívání stavby prodejny potravin na bistro2024032_2_U20240320_2_DZ20240320_2-OZNAMENI ZMENY
 3.Dočasná prodejna potravin - podnět HZS20240320_3_NU20240320_3_DZ20240320_3_OZNAMENI
20240320_3_PROVERENI
 4. Informace o postupech reklamace sanace tělocvičny na ZŠ Praha-Dolní Chabry   
 5.RD + zahradní domek Žďárská20240320_5_U20240320_5_DZ20240320_5_OZNAMENI
 6.Rozšíření a obnova distribuční soustavy - Spořická20240320_6_U20240320_6_DZ202400320_6_ZADOST
 7.Dům Kobyliska-studie připomínky20240320_7_U20240320_7_DZ20240320_7_PRIPOMINKY
 8.Žádost o vyjádření k projektu_Manipulační plocha20240320_8_U20240320_8_DZ20240320_8_ODVOLANI O PRERUSENI
20240320_8_OZNAMENI O ZAHAJENI RIZENI
20240320_8_PRERUSENI RIZENI
 9. Záměr výpůjčky části pozemku - přístavba RD U Rybníčku20240320_9_U20240320_9_DZ20240320_9_ZAMER
 10. Záměr výpůjčky části pozemku RD U Václava20240320_10_U20240320_10_DZ202540320_10_ZAMER
 11. Záměr výpůjčky části pozmku  - Přestavba RD Cítovská20240320_11_U20240320_11_DZ20240320_11_ZAMER
 12. ZŠ Dolní Chabry - Převod tiskáren20240320_12_U20240320_12_DZ 
 13. Smlouva o výpůjčce k.ú. Dolní Chabry20240320_13_U20240320_13_DZ20240320_13_DODATEK C1
20240320_13_SMLOUVA O VYPUJCE
20240320_13_URMC 1
20240320_13_URMC 2
 14. Central Group-převod pozemku20240320_14_U20240320_14_DZ20240320_14_URMC
20240320_14_ZAMER
 15. Záměr výpůjčky pozemku AVE ELEKTRO20240320_15_U20240320_15_DZ20240320_15_ZAMER
 16. Záměr zřízení věcného břemene AVE ELEKTRO-PRE distribuce20240320_16_U20240320_16_DZ20240320_16_ZAMER
 17. Informace VZ nad 10tis   
 18. Odstranění RD Podhořská20240320_18_U20240320_18_DZ20240320_18_OZNAMENI
 19. Záměr výpůjčky-Odstranění RD Podhořská20240320_19_U20240320_19_DZ20240320_19_OZNAMENI O ZAHAJEJI RIZENI
20240320_19_ZAMER

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
39. zasedání RMČ 6. 3. 20242. Dodatek č.1 výpůjčka ul. Žďárská20240306_2_U20240306_2_DZ20240306_2_NAVRH DODATKU C.1
20240306_2_SMLOUVA
20240306_2_ZAMER
 3. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě20240306_3_U20240306_3_DZ20240306_3_NAJEMNI SMLOUVA
20240306_3_NAVRH DODATKU C3
Žádost ze dne 21.2.2024_Helena Součková_cukrárna
 4. Jmenování konkursní komise20240306_4_U20240306_4_DZ20240306_4_JMENOVANI
 5. Oprava komunikace U Větrolamu20240306_5_U20240306_5_DZ20240306_5_NABIDKA INPROS
20240306_5_NABIDKA TOMAN
 6. Prázdninový provoz MŠ20240306_6_U20240306_6_DZ20240306_6_OZNAMENI
 7. Přestavba rodinného dvojdomu - Cítovická20240306_7_U20240306_7_DZ20240306_7_ZADOST
 8. Příměstský tábor20240306_8_U20240306_8_DZ20240306_8_ZADOST
 9. Smlouva o umístění nereklamních doplňků - měřič rychlosti v ulici Spořická20240306_9_U20240306_9_DZ20240306_9_SMLOUVA
20240306_9_SMLOUVA1
 10. Neschváleno -  Sponzorský dar Zdibský pivovar  žádost
 11. rekonstrukce plotu u RD - U Větrolamu202040306_11_U20240306_11_DZ 
 12. Rekonstrukce RD U Václava20240306_12_U20240306_12_DZ 
 13. Přístavba RD - U Rybníčka20240306_13_U20240306_13_DZ 
 14.informace - Doplňková činnost MŠ Beranov20240306_14_U20240306_14_DZ20240306_14_DOPLNKOVA CINNOST
 15. Informace - inventarizace knihovního fondu20240306_15_U20240306_15_DZ 
 16. informace traktor Belarus20240306_16_U20240306_16_DZ 
 17. Informace VZ nad 10tis   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
38. zasedání RMČ 21. 2. 20242. Toman20240221_2_U20240221_2_DZ20240221_2_ZADOST
 3. Veřejná zakázka Hřiště u Václava20240221_3_U20240221_3_DZ20240221_3_OBJEDNAVKA
 4. Stanovisko MČ ke studii Kulhánkovi20240221_4_U20240221_4_DZ 
 5. Záměr výpůjčky části pozemku - Novostavba RD na adrese U Větrolamu 4920240221_5_U20240221_5_DZ20240221_5_DODATEK C.1
20240221_5_SMLOUVA O VYPUJCCE
20240221_5_ZAMER VYPUJCKY
 6. Dodatek č. 1 - Udržovací práce - RD Perštejnská20240221_6_U20240221_6_DZ20240221_6_DODATEK C 1 O VYPUJCCE
20240221_6_SMLOUVA
20240221_6_ZAMER
 7. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 13951 a 1399,ulice Spořická k.ú. Dolní Chabry20240221_7_U20240221_7_DZ20240221_7_USNESENI RMC C.360_24
20240221_7_ZAMER
 8. Záměr výpůjčky části pozemku ulice Prunéřovská20240221_8_U20240221_8_DZ20240221_8_USNESENI ZE DNE 7.2.2024
20240221_8_ZADOST
20240221_8_ZAMER

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
37. zasedání RMČ 7. 2. 20242. jmenování člena staveb.komise20240207_2_U20240207_2_DZ 
 3. Darovací smlouva Nadace O2 x ZŠ20240207_3_U20240207_3_DZ20240207_3_ZADOST
 4. Žádost o stanovisko k napojení RD na komunikaci Spořická20240207_4_U20240207_4_DZ 
 5. Připomínky k návrhu ceníku a nařízení ZPS20240207_5_U20240207_5_DZ20240207_5_DOPIS MHMP
 6. Žádost o souhlasné stanovisko k zateplení RD č.p. 2833, ulice Prunéřovská20240207_6_U20240207_6_DZ 
 7. Návrh na výběr zhotovitele projektu únikové hry20240207_7_U20240207_7_DZ20240207_7_STUDIE KUL.CENTRUM
20240207_7_STUDIE ÚNIKOVA HRA
 8. Míra inflace za r.202320240207_8_U20240207_8_DZ20240207_8_MIRA INFLACE
 9. Dodatek k výpůjčce p. Řezníčková20240207_9_U20240207_9_DZ20240207_9_DODATEK C.1
20240207_9_SMLOUVA
20240207_9_USNESENI ZE DNE 29.11.
20240207_9_ZAMER
 10.Žádosti o investiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy20240207_10_U20240207_10_DZ20240207_10_REVIZE
 11. Inventarizační zpráva r. 202320240207_11_U20240207_11_DZ 
 12. Návrh odpisu dlouhodob.pohledávky CamSystem20240207_12_U20240207_12_DZ20240207_12_USNESENI ZE DNE 18.12.2023
20240207_12_VYROZUMENI
 13. Kuchyně MŠ Beranov20240207_13_U20240207_13_DZ20240207_13_ZADOST S ODUVODNENIM
20240207_13_ZADOST
202402007_13_POPIS
 14. Informace -  Součinnosti při opravě komunikace ve správě MČ   
 15. Informace VZ nad 10tis   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
36. zasedání RMČ 24. 1. 20242. Dělení pozemku při komunikaci Pod Zámečkem20240124_2_U20240124_2_DZ 
 3. Hřiště Klášterecká20240124_3_U20240124_3_DZ 
 4. Návrh na specializační příplatek pedagogického pracovníka20240124_4_U20240124_4_DZ 
 5. Bezúplatný převod tiskáren PO20240124_5_U20240124_5_DZ 
 6. Revokace bezúplatný převod Central Group20240124_6_U20240124_6_DZ20240124_6_ZAMER
 7. Ředitelka MŠ Bílenecké20240124_7_U20240124_7_DZ20240124_7_VYHLASENI KONKURSNIHO RIZENI
 8. Udržovací práce Perštejnská20240108_8_U20240108_8_DZ 
 9. Vlajka pro Tibet20240124_9_U20240124_9_DZ20240124_9_ZADOST
 10. Žádost o zkvalitnění tělesné výuky ZŠ20240124_10_U20240124_10_DZ20240124_10_PODMINKY
 11. Vyhlášení dotačního programu20240124_11_U 20240124_11_VYHLASENI DOTACNIHO RIZENI
20240124_11_ZADOST O POSYKTNUTI DOTACE
20240124_11_ZASADY
 12.Žádost o připojení - Dvougaráž RD, ulice u Větrolamu20240124_12_U20240124_12_DZ20240124_1_PRILOHA1
20240124_12_ZPETVZETI NAMITEK
 13. Záměr služebnosti zastávky MHD20240124_13_U20240124_13_DZ20240124_13_ZAMER
 14. Smlouva o sml. budoucí parc.č.1391 a 1426_1 CETIN20240124_14_U20240124_14_DZ2024012_14_ZAMER
20240124_14_SMLOUVA
 15.Smlouva o výpůjčce ul.Kadaňská20240124_15_U20240124_15_DZ20240124_15_SMOLOUVA O VYPUJCE (1)
20240124_15_ZAMER
 16. Návrh na přidělení sociální gesce B. Floriánové20240124_16_U  
 17. Informace VZ nad 10tis   
 18. Návrh koncepce na životní prostředí Dopravní sektorové strategie 3. fáze20240124_18_U 20240124_18__VYJADRENI

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
35. zasedání RMČ 8. 1. 20242.Plán kontrol na rok 2024 a sestavení kontrolní komise k provedení veřejnosprávních kontrol20240108_2_U20240108_2_DZ20240108_2_POVERENI BERANOV
20240108_2_POVERENI CHABERACEK
20240108_2_PRILOHA PLAN KONTROL
 3.Návrh programu 9. zasedání  ZMČ20240108_3_U 20240108_3_NAVRH PROGRAMU
 4.Záměr prodeje traktoru Belarus20240108_4_U20240108_4_DZ20240108_4_ZAMER PRODEJE
 5.Směrnice zásady poskytování dotací20240108_5_U20240108_5_DZ 
 6.Informace VZ nad 10 tis.Kč   
 7.Informace revize 20240108_7_DZ 20240108_7_NAJEMNI SMLOUVA

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
34. zasedání RMČ 18. 12. 20232. Návrhy rozpočtu20231218_2_U20231218_2_DZ20231218_2_NAVRH ROZPOCTU
 3. Kompenzace za nezveřejněnou reklamu zpravodaj20231218_3_U20231218_3_DZ 
 4. schválení školného v MŠ20231218_4_U20231218_4_DZ 
 5. VZ IT20231218_5_U20231218_5_DZ20231218_5_VYZVA
 6. Rozpočtové opatření ZŠ Dolní Chabry20231218_6_U20231218_6_DZ20231218_6_RO
20231218_6_ZADOST
 7. Rozpočtové opatření20231218_7_U20231218_7_DZ20231218_7_RO NAVYSENI
 8. Jmenování člena stavební komise20231218_8_U20231218_8_DZ 
 9. Odměny ředitelkám20231218_9_U20231218_9_DZ 
 10. Prodloužení smlouvy Enovation20231218_10_U20231218_10_DZ20231218_10_Dodatek
20231218_10_Smlouva
 11. Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení - Hysperia Group20231218_11_U20231218_11_DZ20231218_11_OBJEDNAVKA
20231218_11_ODSTOUPENI
20231218_11_PŘIJETI NAROVNANI
20231218_11_RMC SOUHLAS
20231218_11_RMC USNESENI NAROVNANI
 12. Záměr EIA - D0 520 Březiněves - Satalice20231218_12_U20231218_12_DZ20231218_12_VYJADRENI MC DOLNI CHABRY
 13. revokace Beranovka20231218_13_U20231218_13_DZ 20231218_13_PRILOHA USNESENI RMC
 14. plán účetního odpisu majetku do období 202420231218_13_U20231218_14_DZ 
 15. záměr zřízení věcného břemena a záměry výpujčky20231218_15_U20231218_15_DZ20231218_15_OZNAMENI
20231218_15_ZADOST
20231218_15_ZAMER VECNE BREMENO
20231218_15_ZAMER VYPUJCKY
 16. Žádost o připojení na dešťovou kanalizaci a přemístění VO - Jeřábek20231218_16_U20231218_16_DZ20231218_16_SMLOUVA
20231218_16_VYJADRENI PVK
20231218_16_VYJADRENI THMP
 17.Nabídka bezúplatného převodu pozemku - Central Group20231218_17_U20231218_17_DZ 
 18.Informace VSK - zprávy o výsledcích20231218_18_U20231218_18_DZ2023121_18_USNESENI 108_23
20231218_18_ZS OZNAMENI O PROVEDENYCH OPATRENICH
 19.Informace VZ 10 tis   
 20. Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy - ZŠ20231218_20_U20231218_20_DZ20231218_20_DAROVACI SMLOUVA
20231218_20_ZADOST O SOUHLAS
 21. návrh na převod finančních prostředků - spořící účet20231218_21_U  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
33 zasedání RMČ 4. 12. 20231. Návrh rozpočtu, střednědobý výhled, odpisový plán PO20231204_1_U20231204_1_DZ20231204_1_NAVRH ROZPOCTU BERANOV
20231204_1_NAVRH ROZPOCTU BILENECKE NAMESTI
20231204_1_NAVRH ROZPOCTU CHABERACEK
20231204_1_NAVRH ROZPOCTU ZS
20231204_1_NAVRH STREDNEDOBEHO VYHLEDU BERANOV
20231204_1_NAVRH STREDNEDOBEHO VYHLEDU BILENECKE NAMESTI
20231204_1_NAVRH STREDNEDOBEHO VYHLEDU CHABERACEK
20231204_1_NAVRH STREDNEDOBEHO VYHLEDU ZS
20231204_1_PLAN ODPISU BERANOV
20231204_1_PLAN ODPISU BILENECKE NAMESTI
20231204_1_PLAN ODPISU CHABERACEK
20231204_1_PLAN ODPISU ZS
 2. Změna ÚP Mannsovi20231204_2_U20231204_2_DZ20231204_2_MC NAVRH NA PORIZENI ZMENY
20231204_2_NAVRH NA PORIZENI ZMENY UP
20231204_2_POZEMKY DOTCENE
20231204_2_VYJADRENI MHMP
 3. Návrh na změnu územního plánu Arinsal20231204_3_U20231204_3_DZ20231204_3_PLOCHY
20231204_3_ZMENA UZEMNIHO PLANU
 4.Návrh programu 8. zasedání ZMČ20231204_4_U 20231204_4_Program 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
32 zasedání RMČ 29. 11. 20232. Smlouva o spolupráci hasiči-revokace20231129_2_U20231129_2_DZ20231129_2_SMLOUVA
 3.Návrh odměn komise a výbory20231129_3_U20231129_3_DZ 
 4.Žádost o příspěvek Myslivci20231129_4_U20231129_4_DZ20231129_4_ZADOST
 5. Knihovní řád20231129_5_U20231129_5_DZ20231129_5_KNIHOVNI RAD
 6.Dotace knihovna-e-audioknihy20231129_6_U20231129_6_DZ20231129_6_DOTACE
 7.Záměr výpůjčky ul. Kadaňská20231129_7_U20231129_7_DZ20231129_7_ZAMER
 8. Smlouvy o výpůjčce ul. Počeradská20231129_8_U20231129_8_DZ20231129_8_NAVRH SMLOUVY O VYPUJCCE
 9.Smlouva o výpůjčce ul. U Váhy20231129_9_U20231129_9_DZ20231129_9_NÁVRH SMLOUVY O VÝPŮJČCE
 10.Smlouva o výpůjčce  ul. U Větrolamu20231129_10_U20231129_10_DZ20231129_10_NAVRH SMLOUVY O VYPUJCCE
 11. Odpisy pohledávek20231129_11_U20231129_11_DZ20231129_11_PREDZALOBNI UPOMINKA 2016
 12.Převod fin. prostředků do výn. hl. čin20231129_12_U20231129_12_DZ 
 13. CN na sprchový kout Michnová20231129_13_U20231129_13_DZ20231129_13_CENOVA NABIDKA
20231129_13_NAJEMNI SMLOUVA
 14.Informace-VZ nad 10 tis   
 15.Knihovna - cenové nabídky20231129_15_U20231129_15_DZ20231129_15_NABIDKA INSPIRA
 16.Informace - Změna ÚP Mannsovi20231129_16_U20231129_16_DZ 
 17. Darovací smlouvy pro konzultanty komise pro okruh20231129_17_U20231129_17_DZ 

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zpráva1Příloha
31 zasedání RMČ 15. 11. 20232. Smlouva o výpůjčce parc.č.1461 ul. Perštejnská20231115_2_U20231115_2_DZ20231115_2_SMLOUVA
20231115_2_ŽÁDOST
 3.Smlouva o výpůjčce parc.č.1483_4 ul.Pod Křížem20231115_3_U20231115_3_DZ20231115_3_NAVRH SMLOUVY
 4.CN Třešňovka20231115_4_U20231115_4_DZ20231115_4_FLERA_CN
20231115_4_USNESENI ZHMP
 5.Stavební úpravy RD Kadaňská20231115_5_U20231115_5_DZ20231115_5_PRŮVODNÍ ZPRÁVA
 6.Záměr výpůjčky pozemku S com-CETIN20231115_6_U20231115_6_DZ20231115_6_ZÁMĚR
 7.Vedení vysokého napětí20231115_7_U20231115_7_DZ20231115_7_PLNA MOC
 8. R.O. č. 2120231115_8_U20231115_8_DZ 
 9. R.O. č. 2220231115_9_U20231115_9_DZ 
 10.Informace-VZ nad 10 tis   
 11.Sleva z nájmu Kňourek20231115_11_U20231115_11_DZ 

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
30 zasedání RMČ 1. 11. 20232.Změna cen za pronájem pozemků20231101_2_U20231101_2_DZ20231101_2_PŘÍLOHA RADA MHMP
20231101_2_CENOVÝ VĚSTNÍK MF
20231101_2_CENOVÝ VĚSTNÍK 2
 3. Složení členů HIK pro inventarizaci 202320231101_3_U20231101_3_DZ20231101_3_USNESENI RHMP
 4. Plán inventur 202320231101_4_U20231101_4_DZ20231101_4_USNESENI RHMP
 5. Záměr výpůjčky ul.Počeradská20231101_5_U20231101_5_DZ20231101_5_ZAMER
 6. CETIN - S com Ulčova a Ládevská20231101_6_U20231101_6_DZ202311_6_ZADOST O VYJADRENI
20231101_6_ZADOST O VYJADRENI  MAJITELE
 7. Záměr výpůjčky ul. U Váhy20231101_7_U20231101_7_DZ20231101_7_ZÁMĚR
 8.Žádost MŠ Beranov-kuchyň20231101_8_U20231101_8_DZ20231101_8_ŽÁDOST
 9.Záměr výpůjčky ul. U Větrolamu20231101_9_U20231101_9_DZ20231101_9_ZÁMĚR
 10.Žádost OSOP20231101_10_U20231101_10_DZ20231101_10_ZADOST
 11.Cenová nabídka elektroinstalace Spořická20231101_11_U20231101_11_DZ20231101_11_ROZPOČET
 12. Informace - VZ 2.kategorie   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
29 zasedání RMČ 19. 10. 20231. Technické Dolní Chabry20231019_1_U20231019_1_DZ20231019_1_KSaD
20231019_1_stanoviskoP8

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
28 zasedání RMČ 18. 10. 20232. Záměr výpůjčky pozemku ul. Ládevská20231018_2_U20231018_2_DZ20231018_2_Záměr
 3. Petice garáže20231018_3_u20231018_3_DZ 
 4. Trenéři do škol20231018_4_U20231018_4_DZ20231018_4_smlouva
 5. Záměr výpůjčky pozemku ul.Podhořská20231018_5_U20231018_5_DZ20231018_5_ZÁMĚR
 6. Pronájem tiskáren20231018_6_U20231018_6_DZ20231018_6_CANON
20231018_6_ICC
20231018_6_NONAC
20231018_6_VDC
 7. Žaloba duplicita MVDr. Dvořák20231018_7_U20231018_7_DZ 
 8. Záměr výpůjčky pozemku ul.Perštejnská Ševčíkovi20231018_8_U20231018_8_DZ20231018_8_Záměr
 9. Doplňková činnost MŠ Beranov20231018_9_U20231018_9_DZ 
 10.Informace - VZ 2.kategorie   
 11.Informace - Výhled rozpočtu IT   
 12. Informace škola   
 13. Žádost o pergolu20231018_13_U20231018_13_DZ 
 14.Žádost o plot20231018_14_U20231018_14_DZ 
 15.Souhlas s umístěním lešení20231018_15_U20231018_15_DZ 
 16.Rozhodnutí po povolení připojení Softel20231018_16_U20231018_16_DZ 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
27 zasedání RMČ 2. 10. 20231.Dotace knihovna20231002_1_U20231002_1_DZ20231002_1_Studie proveditelnosti
 2.EIA okruh20231002_2_U20231002_2_DZ20231002_2_dokumentace
 3.Odměny ředitelkám PO20231002_3_U20231002_3_DZ 
 4.Revokace usnesení a Kupní smlouva na prodej mov.věci20231002_4_U20231002_4_DZ20231002_4_Posouzení
 5.Žádost o fotopast MŠ Chaberáček20231002_5_U20231002_5_DZ 
 6.Záměr výpůjčky ul. Pod Křížem20231002_6_U20231002_6_DZ20231002_6_Záměr
 7.Připomínkové řízení-aktualizace cenové mapy20231002_7_U20231002_7_DZ20231002_7_navrh_vyhlasky
 8.Informace-VZ 2.kategorie   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
26 zasedání RMČ 20. 9. 20232.R.O. č.1620230920_2_U20230920_2_DZ20230920_2_RO
 3.R.O. č.1720230920_3_U20230920_3_DZ20230920_3_RO
 4.R.O. č.1820230920_4_U20230920_4_DZ20230920_4_RO
 5.Nabídka přebytečného nábytku MŠ Beranov20230920_5_U20230920_5_DZ20230920_5_Nabídka
 6. Návrh na schválení nabídky20230920_6_U20230920_6_DZ 
 7.Smlouva o spolupráci20230920_7_U20230920_7_DZ20230920_7_smlouva
 8. Žádost OSOP20230920_8_U20230920_8_DZ20230920_8_žádost
 9. Informace-VZ 2.kategorie   
 10.Vizuální identita20230920_10_U 20230920_10_modrá
20230920_10_logo
20230920_10_fialova
 11.R.O. č.1920230920_11_U20230920_11_DZ20230920_11_RO
 12.R.O. č.2020230920_12_U20230920_12_DZ20230920_12_RO
 13.Memorandum20230920_13_U  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
25 zasedání RMČ 4. 9. 20232.Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. PN005202120230904_2_U20230904_2_DZ20230904_2_Dodatek
 3.Žádost ZŠ o stanovení úplaty za družinu20230904_3_U20230904_3_DZ20230904_3_žádost
 4.Návrh na pořízení změny územního plánu20230904_4_U20230904_4_DZ20230904_4_návrhsmlouvy
 5.Cenová nabídka zpracování dotace knihovna20230904_5_U20230904_5_DZ20230904_5_nabídka
20230904_5_smlouva
 6.Cenová nabídka projektová dokumentace knihovna20230904_6_U20230904_6_DZ20230904_6_nabidka
 7.Návrh na uzavření Plánovací smlouvy20230904_7_U20230904_7_DZ 
 8. Návrh programu 7. zasedání ZMČ20230904_8_U 20230904_8_program
 9.Oznámení ZŠ o ředitel.volnu20230904_9_U20230904_9_DZ20230904_9_OZNÁMENÍ
 10.VZ - údržba zeleně20230904_10_U 20230904_10_hodnocení
 11.informace-Řízení EIA SOKP 518,519   
 12.Informace-Podnět ke zrušení linky 913   
 13.Informace-Zpráva o VZ 2.kategorie   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
24 zasedání RMČ 24. 8. 20232.Výpověď smlouvy o výpůjčce20230824_2_U20230824_2_dz 
 3.BD Větrolam20230824_3_U20230824_3_DZ20230824_3_ksad
 4.Prodej pozemků -trafostanice parc.č. 660_2, 1316_3820230824_4_U20230824_4_DZ20230824_4_žádost
 5.Prodloužení výpůjčky Přibylovi20230824_5_U20230824_5_DZ20230824_5_záměr
 6.Žádost Fassati20230824_6_U20230824_6_DZ 
 7. R.O. č.1520230824_7_U20230824_7_DZ20230824_7_RO
 8.Dohoda o stanovení tříd MŠ Chaberáček20230824_8_U20230824_8_DZ 
 9. Sponzorské dary Chaberáček20230824_9_U20230824_9_DZ 
 10.Vizuální identita MČ20230824_10_U20230824_10_DZ20230824_10_nabídka
20230824_10_logo_II_
20230824_10_logo_I
 11.VZ nad 10 tis. Kč   
 12. Vánoční osvětlení20230824_12_U20230824_12_DZ20230824_12_CN
 13. výše školného Chaberáček20230824_13_U 20230824_13_ŠKOLNÉ

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
23 zasedání RMČ 3. 8. 20231.Výběr dodavatele sociální politiky20230803_1_U20230803_1_DZ20230803_1_CN3
20230803_1_CN2
20230803_1_CN
 2.Výzva k podání nabídek údržba zeleně20230803_2_U20230803_2_DZ20230803_2_VÝZVA
 3. Obnova přechodů20230803_3_U20230803_3_DZ 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
22 zasedání RMČ 26. 7. 20232. Záměr pronájmu nebytových prostor na pozemku parc.č. 558 k.ú. Dolní Chabry20230726_2_U20230726_2_DZ20230726_2_Záměr
 3. Žádost o souhlas k napojení pozemku parc.č. 655/2 k.ú. Dolní Chabry na komunikace Obslužná, pozemek parc. č. 1457 k.ú. Dolní Chabry20230726_3_U20230726_3_DZ20230726_3_ksad
 4. Souhlas s umístěním pažení na pozemku parc.č. 1461 k.ú. Dolní Chabry, na komunikace Perštejnská, Praha-Dolní Chabry20230726_4_U20230726_4_DZ20230726_4_ksad
 5. Dva technologické vrty pro zapuštění výměníkové sondy tepelného čerpadla Praha, Dolní Chabry na pozemku parc.č. 382/1 k.ú. Dolní Chabry20230726_5_U20230726_5_DZ20230726_5_ksad
 6. Rozpočtové opatření č. 8/2023 - 205720230726_6_U20230726_6_DZ20230726_6_RO
 7. Rozpočtové opatření č. 9/2023 - 305220230726_7_U20230726_7_DZ20230726_7_RO
 8. Rozpočtové opatření č. 10/2023 - 304220230726_8_U20230726_8_DZ20230726_8_RO
 9. Rozpočtové opatření č. 11/2023 - 303720230726_9_U20230726_9_DZ20230726_9_RO
 10. Rozpočtové opatření č. 12/2023 - 304020230726_10_U20230726_10_DZ20230726_10_RO
 11. Rozpočtové opatření č. 13/2023 - 803320230726_11_U20230726_11_DZ20230726_11_RO
 12. Rozpočtové opatření č. 14/2023 – 803420230726_12_U20230726_12_DZ20230726_12_RO
 13. Žádost o souhlas s vyústěním dešťové kanalizace20230726_13_U20230726_13_DZ 
 14. Uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1241/1 a 1334/4 k.ú. Dolní Chabry do majetku Hl. města Prahy se svěřenou správou MČ Praha-Dolní Chabry20230726_14_U20230726_14_DZ20230726_14_UZMČ
 16. Informace- Zpráva o VZ 2.kategorie   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
21 zasedání RMČ 12. 7. 20232.Žádost u udělení souhlasu ZŠ20230712_2_U20230712_2_DZ20230712_2_ŽÁDOST
 3.Odměny ředitelkám PO20230712_3_U20230712_3_DZ 
 4.T-mobile20230712_4_U20230712_4_DZ20230712_4_OZNÁMENÍ
 5.MŠ Beranov-kamerový systém20230712_5_U20230712_5_DZ20230712_5_CENOVÁ NABÍDKA
20230712_5_SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY
20230712_5_VYVAŽOVÁNÍ ZÁJMŮ
20230712_5_ŽÁDOST
 6.Žádost-NEBYL PŘIJAT 20230712_6_DZ20230712_6_NÁVRHusnesení
 7.Informace, VZ nad 10 tis. Kč, Rozpočtové opatření   
 8.Darovací smlouva farnost20230712_8_U20230712_8_DZ 
 9.Vyjádření smyčka PSE20230712_9_U20230712_9_vyjádření 
 10.Pítko20230712_10_U20230712_10_DZ20230712_10_Nabídka
20230712_10_nabídka2
20230712_10_ÚR
 11.Revize20230712_11_U20230712_11_revize 
 12.Smlouva odpad.-NEBYL PŘIJAT 20230712_12_DZ20230712_12_NÁVRHusnesení

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
20 zasedání RMČ 21. 6. 20232. Pověření B.Floriánová20230621_2_U20230621_2_DZ20230621_2_POVĚŘENÍ
 3. Výše školného MŠ Bílenecké nám20230621_3_U20230621_3_DZ20230621_3_ROZHODNUTÍ
 4. Bezplatný převod majetku20230621_4_U20230621_4_DZ20230621_4_ROZPOČET
 5.Informace   

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
19 zasedání RMČ 6. 6.20232.Příspěvek Osop20230606_2_U20230606_2_DZ20230606_2_žádost
 3.Žádost Linka Bezpečí20230606_3_U20230606_3_DZ20230606_3_žádost
 4.Pítka20230606_4_U20230606_4_DZ20230606_4_záměr
 5.R.O.č.720230606_5_U20230606_5_DZ20230606_5_RO
20230606_5_MHMP
 6.prodloužení výpůjčky parc.č.1055 vjezd na pozemek20230606_6_U20230606_6_DZ20230606_6_Záměr
 7.Revokace zimní údržba20230606_7_U20230606_7_DZ20230606_7_URMČ
 8.Revokace loučka20230606_8_U20230606_8_DZ20230606_8_URMČ
 9.DATACENTRUM20230606_9_U20230606_9_DZ20230606_9_MHMP
 10.Žádost o odkup pozemků PRE20230606_10_U20230606_10_DZ 
 11.Jednací řád výborů ZMČ20230606_11_U 20230606_11_jednacířád
 12.Stížnost Kobyliská20230606_12_U20230606_12_DZ20230606_12_stížnost
 13.Program ZMČ20230606_13_U 20230606_13_program
 14.Toman20230606_14_U20230606_14_DZ 
 15.VZ nad 10 tis   
 16. Systémová podjatost20230606_16_U20230606_16_DZ 
 17.Smlouva o spolupráci20230606_17_U20230606_17_DZ 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
18 zasedání RMČ 24. 5. 20232.ZŠ investiční záměr20230524_2_U20230524_2_DZ20230524¨_2_Žádost
 3.Zřízení VB parc.č. 553_66 ul. Podhořská20230524_3_U20230524_3_DZ20230524_3_smlouva
 4.Čističky vzduchu MŠ20230524_4_U20230524_4_DZ20230524_4_Allegro
20230524_4_Tualmed
20230524_4_Unizdrav.cz
20230524_4_ZEPTER
 5.VZ energetické úspory20230524_5_U20230524_5_DZ20230524_5_smlouva
20230524_5_výzva
 6.Dotační monitoring20230524_6_U20230524_6_DZ20230524_6_Smlouva
 7.Záměr nájem pozemků20230524_7_U20230524_7_DZ20230524_7_Dohoda
 8.Vyjádření HAVEL20230524_8_U20230524_8_DZ20230524_8_námitky
 9.Vyjádření SOFTEL20230524_9_U20230524_9_DZ20230524_9_Vyjádření
 10.VZ vypracování studie Třešňovka20230524_10_U20230524_10_DZ20230524_10_hodnocení
 11.Informace   
 12. Výběr administrátora VZ20230524_12_U20230524_12_DZ20230524_12_CN
20230524_12_CN2
20230524_12_CN3
 13.Koncepce plánu sociální politiky20230524_13_U20230524_13_DZ 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
17 zasedání RMČ 9. 5. 20232.Závěrečný účet20230509_2_U20230509_2_DZ20230509_2_přehled
20230509_2_přehled2
20230509_2_přiloha
20230509_2_rozvaha
20230509_2_výkaz
20230509_2_zavěrečný účet
20230509_2_zpráva
 3.Účetní závěrka20230509_3_U20230509_3_DZ20230509_3_priloha
20230509_3_přehled
20230509_3_přehled2
20230509_3_rozvaha
20230509_3_vysledovka
 4.Dodatek č. 1- Kepka20230509_4_U20230509_4_DZ20230509_4_dodatek
20230509_4_směrnice
20230509_4_smlouva
20230509_4_změna
 5.R.O. č. 620230509_5_U20230509_5_DZ20230509_5_MHMP
20230509_5_PŘÍLOHA
20230509_5_RO
 6. Žádost o finanční podporu Mezigenerační akademie20230509_6_U20230509_6_DZ20230509_6_žádost
 7.Zřízení VB parc.č.1429_1 ul. Do rybníčků20230509_7_U20230509_7_DZ20230509_7_smlouva
20230509_7_Záměr
 8.Hlukové limity20230509_8_U 20230509_8_dopis
20230509_8_příloha
20230509_8_pžíloha2
 9.Výběr zhotovitele Václav20230509_9_U20230509_9_DZ20230509_9_Smlouva
20230509_9_zpráva
 10.Program ZMČ20230509_10_U20230509_10_DZ 
 11.Sponzorské dary PO20230509_11_U20230509_11_DZ 
 12.Informace o VZ   
 13.Dopis20230509_13_U 20230509_13_odpověd

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
16 zasedání RMČ 26. 4. 20232.Usnesení sbírka20230414_U20230426_2_DZ20230426_2_rozpočet
20230426_2_zpráva
 3. Převod pozemků v majetku ÚZSVM20230426_3_U20230426_3_DZ20230426_3_MHMP
20230426_3_pozemky
 4. Žádost o podporu sedmiboje20230426_4_U20230426_4_DZ20230426_4_Žádost
 5. Dotační monitoring20230426_5_U20230426_5_DZ20230426_5_Smlouva
 6. Záměr prodeje traktoru20230426_6_U20230426_6_DZ 
 7.Odměny ředitelky20230426_7_U20230426_7_DZ 
 8.Bezplatný převod majetku20230426_8_U20230426_8_DZ 
 9.Toman20230426_9_U 20230426_9_úpravanájmu
 10.Dopis20230426_10_U 20230426_10_dopis

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
15 zasedání RMČ 19. 4. 20231. Žádost o udělení souhlasu s realizací operačního programu OP JAK20230419_1_U20230419_1_DZ20230419_1_žádost

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
14 zasedání RMČ 12. 4. 20232.R.O. č.320230412_2_U20230412_2_DZ20230412_2_RO
 3.R.O. č.420230412_3_U20230412_3_DZ20230412_3_RO
 4.R.O. č.520230412_4_U20230412_4_DZ20230412_4_RO
 5.Žádost o souhlas-Novostavba rodinného domu20230412_5_U20230412_5_DZ20230412_5_ksad
 6.Stanovisko Golf Park Chabry severní komunikace20230412_6_U20230412_6_DZ20230412_6_ksad
 7.Novostavba RD-parc.č.123520230412_7_U20230412_7_DZ20230412_7_ksad
 8.Záměr prodeje poz. 1462-NEBYL PŘIJAT 20230412_8_DZ20230412_8_NÁVRHusnesení
 9.Žádost o souhlas s čerpáním fin. MŠ Beranov20230412_9_U20230412_9_DZ20230412_9_žádost
 10.MŠ Beranov-studie kuchyň20230412_10_U20230412_10_DZ20230412_10_žádost
 11.Termíny zastupitelstva20230412_11_U  
 12.Informace   
 13.Tramvajová trať20230412_13_U20230412_13_DZ 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
13 zasedání RMČ 29. 3. 20232.Návrh smlouva o výpujčce 145720230329_2_U20230329_2_DZ20230329_2_smlouva
20230329_2_záměr
 3.Návrh smlouvy o výpůjčce 140120230329_3_U20230329_3_DZ20230329_3_smlouva
20230329_3_záměr
 4.Klimatizace MŠ Beranov20230329_4_U20230329_4_DZ20230329_4_žádost
 5.Finanční kompenzace cukrárna20230329_5_U20230329_5_DZ20230329_5_žádost
 6.Surynek20230329_6_U20230329_6_DZ 
 7.Toman20230329_7_U20230329_7_DZ20230329_7_žádost
 8.OP JAK Bílenecké20230329_8_U20230329_8_DZ20230329_8_Žádost
 9.Žádost o udělení souhlasu Beranov20230329_9_U20230329_9_DZ20230329_9_SMLOUVA
20230329_9_žádost
 10.Žádost LMŠ Jaata, s.r.o20230329_10_U20230329_10_DZ20230329_10_žádost

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
12 zasedání RMČ 14. 3. 20232.Záměr výpůjčky pozemku 1412_120230314_2_U20230314_2_DZ20230314_2_Záměr
 3.Dotace skaut20230314_3_U20230314_3_DZ20230314_3_žádost
 4.Dotace OSOP20230314_4_U20230314_4_DZ20230314_4_žádost
 5.Dotace Kroužek PP20230314_5_U20230314_5_DZ20230314_5_Žádost
 6..Dotace Ilegumova div. spol20230314_6_U20230314_6_DZ20230314_6_Žádost
 7.Dotace Pergola20230314_7_U20230314_7_DZ20230314_7_PLÁN
 8.Dotace Moringa20230314_8_U20230314_8_DZ20230314_8_žádost
 9.Dotace TJ ZŠ20230314_9_U20230314_9_DZ20230314_9_žádost
 10.Dotace SK20230314_10_U20230314_10_DZ

20230314_10_SK
20230314_10_Žádost

 11.Dotace TJ Sokol20230314_11_U20230314_11_DZ20230314_11_Žádost
 13.Povinné informace PO20230314_12_U20230314_12_DZ20230314_12_směrnice
 13.Povinné informace PO20230314_13_U20230314_13_DZ20230314_13_mš
 14.Odpisový plán20230314_14_U20230314_14_DZ 
 15.R.O. č.220230314_15_U20230314_15_DZ20230314_15_RO
 16. Rezignace člena kulturní komise20230314_16_U20230314_16_DZ 
 17. Záměr odkupu pozemků20230314_17_U20230314_17_DZ20230314_17_Záměr
 18.Příkazní smlouva Urbanová20230314_18_U20230314_18_DZ20230314_18_Smlouva
 19.Letní provoz školek20230314_19_U20230314_19_DZ 
 20. Program ZMČ20230314_20_U20230314_20_Program 
 21.Odpis dlouhodobé pohledávky-ODLOŽENO 20230314_21_DZ20230314_21_návrhU
 22. Informace -zakázky 2.kategorie   
 23.Dodatek č.5 STARGROUP20230314_23_U20230314_23_DZ20230314_23_smlouva
 24.Smlouva o předprodeji vstupenek20230314_24_U20230314_24_DZ20230314_24_smlouva
 25.Dopis20230314_25_U20230314_25_DZ20230314_25_Dopis

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
11 zasedání RMČ 1. 3. 20232.Demolice a novostavba Nad Úvozem20230301_2_U20230301_2_DZ20230301_2_KSaD
 3.Záměr výpůjčky části pozemku 140120230301_3_U20230301_3_DZ20230301_3_záměr
 4.Žádost Příměstský tábor20230301_4_U20230301_4_DZ20230301_4_Žádost
 5.Inventarizační zpráva20230301_5_U20230301_5_DZ 
 6.Zateplení RD Krbická20230301_6_U20230301_6_DZ20230301_6_KSaD
 7.Záměr výpůjka části pozemku Obslužná20230301_7_U20230301_7_DZ20230301_7_záměr
 8.Návrh na ukončení nájemní smlouvy20230301_8_U20230301_8_DZ 
 9.Smlouva Divoch20230301_9_U20230301_9_DZ20230301_9_smlouva
 10.Smlouva STUDIO Divoch20230301_10_U20230301_10_DZ20230301_10_smlouva
 11.Návrh smlouvy IPODEC20230301_11_U20230301_11_DZ20230301_11_SMLOUVA
 12.Souhlas s odkupem pozemků20230301_12_U20230301_12_DZ

20230201_12_CM2
20230301_12_CM
20230301_12_CM3
20230301_12_CM4
20230301_12_CM5

 13.Plán kontrol20230301_13_U20230301_13_DZ 
 14.Odepsání pohledávek20230301_14_U20230301_14_DZ 
 15.Chaberský festival amaterských divadel20230301_15_U20230301_15_DZ20230301_15_žádost
 16.Farmářské trhy20230301_16_U20230301_16_DZ 
 17.Darovací smlouva Spolek rodičů MŠ Chaberáček20230301_17_U20230301_17_DZ 
 18.Inventarizace knihovního fondu20230301_18_U20230301_18_DZ 
 19.Doplňková činnost MŠ Beranov20230301_19_U20230301_19_DZ 
 20.Informace   
 21.Vyjádření SOFTEL20230301_21_U20230301_21_DZ20230301_21_Vyjádření

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
10 zasedání RMČ 15. 2. 20232.Novostavba RD Milana Kadlece20230215_2_U20230215_2_DZ20230215_KSaD
 3.Přípojka NN20230215_3_U20230215_3_DZ20230215_3_KSaD
 4.Rodinný dům Obslužná20230215_4_U20230215_4_DZ20230215_4_KSaD
 5.R.O.č. 1-200220230215_5_U20230215_5_DZ20230215_5_RO
 6. Novostavba garáže parc.č.108720230215_6_U20230215_6_DZ20230215_6_KSaD
 7.Změna účelu využití stav.úpravy Bílenecké nám. 620230215_7_U20230215_7_DZ20230215_7_KSaD
 8.Informace   
 9.Žádost o rezervu MHMP20230215_9_U20230215_9_DZ202302115_9_žádost
 10.Komunikace K Brnkám20230215_10_U20230215_10_DZ20230215_10_CN
 11.Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č.1243_620230215_11_U 

20230215_11_MAPA
20230215_11_MHMP
20230215_11_vyjádření

 12.námitky proti žádosti deponie20230215_12_U20230215_12_DZ20230215_12_Námitky
 13.Žádost o slevu na inzerci20230215_13_U20230215_13_DZ 
 14.Žádost Famu20230215_14_U20230215_14_DZ20230215_14_smlouva
 15.sloučení komise kulturní a sociální20230215_15_U  
 16.Spořící účet Unicredit20230215_16_U20230215_16_DZ20230215_16_NABÍDKA

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
9 zasedání RMČ 25. 1. 20232.Prodloužení výpůjčky pozemku20230125_2_U20230125_2_DZ20230125_2_SMLOUVA
 3.RO č.1420230125_3_U20230125_3_DZ20230125_3_RO
 4.Vlajka pro Tibet20230125_4_U20230125_4_DZ20230125_4_ŽÁDOST
 5.Přihláška do SMS20230125_5_U20230125_5_DZ20230125_5_BROŽURA
 6.Trenkler20230125_6_U20230125_6_DZ

20230125_6_NABÍDKA
20230125_6_POPTÁVKA
20230125_6_SMLOUVA

 7.Zametač výběrové řízení20230125_7_U20230125_7_DZ

20230125_7_AVÍZO O CENÁCH NABÍDEK
20230125_7_USTANOVENÍ ČLENŮ KOMISE
20230125_7_VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
20230125_7_ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

 8.Ukončení VZ-Energie MŠ20230125_8_U20230125_8_DZ

20230125_8_VÝZVA
20230125_8_ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ

 9.Rozdělení daru volby20230125_9_U20230125_9_DZ 
 10.Prodej pozemků-NEBYL PŘIJAT 20230125_10_DZ20230125_10_NÁVRHusnesení
 11.Inflace20230125_11_U20230125_11_DZ 
 12.Smlouva sloup VO Spořická20230125_12_U20230125_12_DZ

20230125_12_PŘÍLOHA
20230125_12_SMLOUVA

 13. Program ZMČ20230125_13_U  
 14.Informace   
 15.Zpětvzetí námitek20230125_15_U20230125_15_DZ 
 16.Odvolání člena školské rady20230125_16_U  
 17.Jmenování člena školské rady20230125_17_U  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
8 zasedání RMČ 11. 1. 20232.Finanční dary volby20230111_2_U20230111_2_DZ 
 3.Žádost o udělení souhlasu s dar.smlouvou ZŠ20230111_3_U20230111_3_DZ20230111_3_žádost
 4.Žádost u uděl.souhlasu s dar.sml.ZŠ20230111_4_U20230111_4_DZ20230111_4_Žádost
 5.Žádost o udě.souh. s projektem OP JAK-Beranov20230111_5_U20230111_5_DZ20230111_5_Žádost
 6. Kompetence rady20230111_6_U20230111_6_DZ 
 7.Dotace Camera Chabra20230111_7_U20230111_7_DZ 
 8.Stavení úprava rodinného domu Perštejsná20230111_8_U20230111_8_DZ20230111_8_KSaD
 9. Odkup bytové jednotky-NEBYL PŘIJAT20230111_9_návrh_U20230111_9_DZ 
 10.Námitky Smyčka PSE20230111_10_U20230111_10_DZ20230111_10_námitky

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
7 zasedání RMČ 22. 12. 20222.Vjezd Ládevská20221222_2_U.pdf20221222_2_DZ.pdf20221222_2_ŽÁDOST
 3.Sjezd Ústecká20221222_3_U.pdf20221222_3_DZ.pdf 
 4.Žádost o stanovisko Cítovská20221222_4_U.pdf20221222_4_DZ.pdf 
 5.Rezignace sociální komise20221222_5_U.pdf20221222_5_DZ.pdf 
 6.Likvidační komise20221222_6_U.pdf20221222_6_DZ.pdf20221222_6_ZÁPIS
 7.Žádost o příspěvek ZŠ20221222_7_U.pdf20221222_7_DZ.pdf 
 8.Souhlas ZŠ se zřízením soc.pedagoga20221222_8_U.pdf20221222_8_DZ.pdf20221222_8_žádost
 9.Souhlas s uzavřením DPP ZŠ-NEBYL PŘIJAT20221222_9_návrh_U.pdf20221222_9_DZ.pdf20221222_9_Žádost
 10.Návrhy rozpočtů, střednědobých výhledů a odpisových plánů PO20221222_10_U.pdf20221222_10_DZ.pdf

20221222_10_Návrh rozpočtu_Bílenecké
20221222_10_Navrh_rozpoctu_Chaberáček
20221222_10_Navrh_rozpoctu_Beranov
20221222_10_Navrh_rozpoctu_ZŠ

20221222_10_Návrh_střednědobý výhled_ Beranov
20221222_10_Návrh_Střednědobý výhled_chaberáček
20221222_10_Návrh_střednědobý výhled_MŠ Bílenecké n.
20221222_10_Návrh_Strednedoby_vyhled_ZŠ

20221222_10_Odpis. plán MŠ Bílenecké nám.
20221222_10_Odpis. plán MŠ Chaberáček
20221222_10_Odpis.plán MŠ Beranov
20221222_10_Odpis. plán ZŠ

 11.Návrh rozpočtu20221222_11_U.pdf20221222_11_DZ.pdf20221222_11_Návrhrozpočtu
 12.Objednávka zimní údržba20221222_12_U  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
6 zasedání RMČ 8.12.20221.Výpůjčka pozemku autobus.zastávka20221207_1_U.pdf20221207_1_DZ.pdf20221208_1_Smlouva.pdf
 2.Nájemní smlouva zimní údržba20221208_2_U.pdf20221208_2_DZ.pdf20221208_2_smlouva.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
5 zasedání RMČ 7.12.20222.Prodej části pozemku20221207_2_U.pdf20221207_2_DZ.pdf

20221207_2_ŽÁDOST

20221207_ZÁMĚR

 3.RO č.1320221207_3_U20221207_3_DZ20221207_3_RO.pdf
 4.Záměr zápůjčky části pozemku 146520221207_4_U.pdf20221207_4_DZ.pdf20221207_4_záměr
 5.Dodatek č.120221207_5_U.pdf20221207_5_DZ.pdf 
 6.Dodatek č.320221207_6_U.pdf20221207_6_DZ.pdf 
 7.Dodatek č. 520221207_7_U.pdf20221207_7_DZ.pdf 
 8.Zrušení rezervního fondu20221207_8_U.pdf20221207_8_DZ.pdf 
 9.Odvolání a zvolení člena Likvidační komise20221207_9_U.pdf20221207_9_DZ.pdf20220725_9_Usn.rmč
 10.Plná moc smyčka PSE20221207_10_U.pdf20221207_10_DZ.pdf 
 11.Smlouva ČS20221207_11_DZ.pdf20221207_11_DZ.pdf20221207_11_smlouva.pdf
 12.Směrnice VZMR20221207_12_U.pdf20221207_12_DZ.pdf20221207_12_směrnice
 13.Směrnice zásoby20221207_13_U.pdf20221207_13_DZ.pdf20221207_13_směrnice
 14.Směrnice hospodářská činnost20221207_14_U.pdf20221207_14_DZ.pdf20221207_14_Směrnice
 15.VB pozemku parc.č.145420221207_15_U.pdf20221207_15_DZ.pdf20221207_15_Záměr
 16.Výzva k podání nabídek zametač20221207_16_U.pdf20221207_16_DZ.pdf20221207_16_výzva
 17.Program ZMČ20221207_17_U.pdf 20221207_17_program
 18. Dotace Myslivecký spoek20221207_18_U.pdf20221207_18_DZ.pdf20221207_18_ŽÁDOST
 19.Informace20221207_19_U.pdf20221207_19_DZ.pdf20221207_19_smlouva.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
4 zasedání RMČ 28.11.20222. zřízení služebnosti CETIN20221128_2_U.pdf20221128_2_DZ.pdf

20221128_2_GP.pdf

20221128_2_SMLOUVA.pdf

 3. PREdistribuce VB - revokace usnesení20221128_3_U.pdf20221128_3_DZ.pdf20221128_3_GP.pdf
 4.Žádost o dotaci z programu VISK20221128_4_U.pdf20221128_4_DZ.pdf

20221128_4_POPIS.pdf

20221128_4_VYZVA.pdf

 5.Stavební úpravy domu č.p.49820221128_5_U.pdf20221128_5_DZ.pdf20221128_5_KSaD.pdf
 6.Odměny komise20221128_6_U.pdf20221128_6_DZ.pdf 
 7.Odměny ředitelky20221128_7_U.pdf20221128_7_DZ.pdf 
 8.Oprava kanalizace20221128_8_U.pdf20221128_8_DZ.pdf20221128_8_CN.pdf
 9.Oprava chodníků a kominukací20221128_9_U.pdf20221128_9_DZ.pdf 
 10. Žádost o udělení souhlasu20221128_10_U.pdf20221128_10_DZ.pdf20221128_10_ŽÁDOST.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
3 zasedání RMČ 23.11.20222. Vyjádření EIA20221123_2_U.pdf20221123_2_DZ.pdf20221123_2_VYJÁDŘENÍ MČ
 3.Záměr přístřešky20221123_3_U.pdf20221123_3_DZ.pdf

20221123_3_SMLOUVA.pdf

20221123_3_ZÁMĚR.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
2 zasedání RMČ 9.11.20222. Žádost o příspěvek OSOP20221109_2_U.pdf20221109_2_DZ.pdf20221109_2_ŽÁDOST
 3 Záměr prodeje části pozemku  - revokace20221109_3_U.pdf20221109_3_DZ.pdf

20221109_3_ZÁMĚR

20221109_3_GP

 4. Plán inventur20221109_4_U.pdf20221109_4_DZ.pdf 
 5. Žádost o souhlas s výmazem školní jídelny20221109_5_U.pdf20221109_5_DZ.pdf20221109_5_ŽÁDOST
 6. Vyčištění kanálových vpustí 2. etapa20221109_6_U.pdf20221109_6_DZ.pdf 
 7. Návrh na odkup pozemků parc.č.12385, 12386, 12387, 12411 a 13344, k.ú. Dolní Chabry do majetku MČ Praha – Dolní Chabry20221109_7_U.pdf20221109_7_DZ.pdf 
 8. Informace - Výroční zpráva ZŠ20221109_8_U.pdf20221109_8_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – místostarostka, 
Mgr. Radka Mlynárová – radní,  Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
1 zasedání RMČ 26.10.20222.Přístavba zádveří Kadaňská20221026_2_U.pdf20221026_2_DZ.pdf20221026_2_KSaD.pdf
 3.Inventarizační komise2020221026_3_U.pdf20221026_3_DZ.pdf20221026_3_U_HMP.pdf
 4.Vánoční osvětlení20221026_4_U.pdf20221026_4_DZ.pdf

20221026_4_CENOVÁ KALKULACE

20221026_4_DODATEK

20221026_4_SMLOUVA 2020

 5.Složení komisí20221026_5_U.pdf 20221026_5_VÝBORY A KOMISE
 6.Redakční rada20221026_6_U.pdf20221026_6_DZ.pdf 
 7.Odměny ředitelky20221026_7_U.pdf20221026_7_DZ.pdf 
 8.Povodňová komise20221026_8_U.pdf20221026_8_DZ.pdf 
 9.Organizační řád20221026_9_U.pdf20221026_9_DZ.pdf 
 10. Smlouva o poskytování právních služeb20221026_10_U.pdf20221026_10_DZ.pdf20221026_10_SMLOUVA.pdf
 11.Informace - MŠ Beranov20221026_11_U.pdf20221026_11_DZ.pdf20221026_11_SMLOUVY.pdf
 11.Informace - ZŠ20221026_11_U.pdf20221026_11_DZ.pdf

20221026_11_INFORMACE.pdf

20221026_11_DAR.SMLOUVY.pdf

 11.Informace - Tramvaj  VYJÁDŘENÍ MČ K TT 2022

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
03.10.2022 / 1322.R.O. č.1120221003_2_U.pdf20221003_2_DZ.pdf

20221003_2_MHMP.pdf

20221003_2_RO.pdf

 3.R.O. č.1220221003_3_U.pdf20221003_3_DZ.pdf20221003_3_RO.pdf
 4.Rekonstrukce vzduchotechniky Bauhaus20221003_4_U.pdf20221003_4_DZ.pdf20221003_4_KSaD.pdf
 5. Budoucí nájemní smlouva20221003_5_DZ.pdf20221003_5_DZ.pdf

20221003_5_BUD.SMLOUVA_PARKOV.MISTA.pdf

20221003_5_NAJEMNI_SMLOUVA.pdf

20221003_5_ZAMER.pdf

 6.Objednávka řezu stromů20221003_6_U.pdf20221003_6_DZ.pdf

20221003_6_CEN.NABIDKA_KEPKA.pdf

20221003_6_CEN.NABIDKA_KOMINEK.pdf

 7. Kontroly PO20221003_7_U.pdf20221003_7_DZ.pdf

20221003_7_POVĚŘENÍ BÍLENECKÉ

20221003_7_POVĚŘENÍ BERANOV

20221003_7_POVĚŘENÍ CHABERÁČEK

20221003_7_POVĚŘENÍ ZŠ

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
19.09.2022 / 1312.Připojení na komunikace Doksanská20220919_2_U.pdf20220919_2_DZ.pdf20220919_2_KSaD.pdf
 3.SEK Ládví-optické kabely20220919_3_U.pdf20220919_3_DZ.pdf

20220919_3_KSaD.pdf

20220919_3_ZADOST.pdf

 4.Mědenecká dům a vjezd20220919_4_U.pdf20220919_4_DZ.pdf20220919_4_KSaD.pdf
 5.Sběrna odpadů Spořická20220919_5_U.pdf20220919_5_DZ.pdf20220919_5_MHMP.pdf
 6.Vyjádření H a I20220919_6_U.pdf20220919_6_DZ.pdf20220919_6_VYJADRENI.pdf
 7. Navýšení počtu žáků MŠ Beranov20220919_7_U.pdf20220919_7_DZ.pdf20220919_7_ZADOST.pdf
 8. Odměny volby20220919_8_U.pdf20220919_8_DZ.pdf 
 9. Směrnice platební karty20220919_9_U.pdf20220919_9_DZ.pdf 
 10.Odkup pozemků20220919_10_U.pdf20220919_10_DZ.pdf 
 11.Výměna technologie CETIN20220919_11_U.pdf20220919_11_DZ.pdf 
 12. Objednávka vyčistění vpustí20220919_12_U.pdf20220919_12_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
05.09.2022 / 1302.Prodej části pozemku-NEPŘIJATO

20220905_2_U.pdf

20220905_2_DZ.pdf 
 3.Žádost o navýšení rozpočtu-MŠ Chaberáček20220905_3_U.pdf20220905_3_DZ.pdf20220905_3_ZADOST.pdf
 4.Smlouva energie MŠ20220905_4_U.pdf20220905_4_DZ.pdf 
 5. Prodloužení smlouvy o výpůjčce20220905_5_U.pdf20220905_5_DZ.pdf20220905_5_ZAMER.pdf
 6.Program ZMČ20220905_6_U.pdf 20220905_6_PROGRAM ZMC.pdf
 7.MŠ Chaberáček stanovení počtu žáků a směrnice o úplatě školného20220905_7_U.pdf20220905_7_DZ.pdf20220905_7_DOHODA.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
29.08.2022 / 1292. Dar OSOP20220829_2_U.pdf20220829_2_DZ.pdf

20220829_2_DAR.SMLOUVA.pdf

20220829_2_ZADOST.pdf

 3.Smlouva o dílo20220829_3_U.pdf20220829_3_DZ.pdf 
 4.Dar Camera Chabra20220829_4_U.pdf20220829_4_DZ.pdf20220829_4_DAR.SMLOUVA.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
15.08.2022 / 1282.Smlouva o zřízení služebnosti20220815_2_U.pdf20220815_2_DZ.pdf

20220815_2_SMLOUVA.pdf

20220815_2_ZAMER.pdf

 3.Schválení účetního odpisu20220815_3_U.pdf20220815_3_DZ.pdf 
 4.Západní připojení20220815_4_U.pdf20220815_4_DZ.pdf

20220815_4_KSaD.pdf

20220815_4_ZADOST.pdf

 5.Námitky Pihelská20220815_5_U.pdf20220815_5_DZ.pdf20220815_5_NAMITKY.pdf
 6.Smlouva IT20220815_6_U.pdf20220815_6_DZ.pdf

20220815_6_MHMP.PDF

20220815_6_SMLOUVA.pdf

 7. Nábytek MŠ Beranov20220815_7_U.pdf20220815_7_DZ.pdf20220815_7_ZADOST.PDF
 8. Čerpání z rezervního fondu MŠ Bílenecké nám20220815_8_U.pdf20220815_8_DZ.pdf20220815_8_ZADOST.pdf
 9.Golf Chabry20220815_9_U.pdf20220815_9_DZ.pdf20220815_9_MHMP.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
01.08.20221.Návrh na realizaci pítka20220801_1_U.pdf20220801_1_DZ.pdf20220801_1_NABIDKA.pdf
 2.Úprava povrchu ping pongový stůl Bílenecké náměstí20220801_2_U.pdf20220801_2_DZ.pdf20220801_2_NABIDKA.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
25.07.20222.RO č.1020220725_2_U.pdf20220725_2_DZ.pdf20220725_2_RO.pdf
 3.RD rekonstrukce U Václava20220725_3_U.pdf20220725_3_DZ.pdf20220725_3_KSaD.pdf
 4. RD rekonstrukce Spořická20220725_4_U.pdf20220725_4_DZ.pdf

20220725_4_KSaD.pdf

20220725_4_ZADOST.pdf

 5.Odstavná plocha AAA20220725_5_U.pdf20220725_5_DZ.pdf

20220725_5_KSaD.pdf

20220725_5_OZNAMENI.pdf

 6.Likvidační komise20220725_6_U.pdf20220725_6_DZ.pdf 
 7.Žádost o proplacení autobusové dopravy20220725_7_U.pdf20220725_7_DZ.pdf20220725_7_ZADOST.pdf
 8.Odměny ředitelkám20220725_8_U.pdf20220725_8_DZ.pdf 
 9.Žádost o převedení finančních prostředků-MŠ Beranov20220725_9_U.pdf20220725_9_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
13.07.20222.Plná moc20220713_2_U.pdf20220713_2_DZ.pdf20220713_2_PM.pdf
 3.Cenová nabídka oprava fontány20220713_3_U.pdf20220713_3_DZ.pdf20220713_3_TABULKA.pdf
 4.Obecně závazná vyhláška20220713_4_U.pdf20220713_4_U.pdf

20220713_4_DZ POPLATKY.pdf

20220713_4_NAVRH OZV.pdf

20220713_4_PRILOHA 1 K DZ.pd

20220713_4_PRILOHA 2 K DZ.pdf

20220713_4_STAVAJICI CENY.pdf

 5. Dar20220713_5_U.pdf 20220713_5_DAR.SMLOUVA.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
29.06.20222.R.O. č.620220629_2_U.pdf20220629_2_DZ.pdf

20220629_2_TABULKA.pdf

20220629_2_RO.pdf

 3.R.O. č.720220629_3_U.pdf20220629_3_DZ.pdf20220629_3_RO.pdf
 4.R.O. č.820220629_4_U.pdf20220629_4_DZ.pdf20220629_4_RO.pdf
 5.R.O.č.920220629_5_U.pdf20220629_5_DZ.pdf20220629_5_RO.pdf
 6.Smlouva potravinová banka20220629_6_U.pdf20220629_6_DZ.pdf20220629_6_smlouva.pdf
 7.Navýšení kapacity MŠ Beranov20220629_7_U.pdf20220629_7_DZ.pdf20220629_7_zadost.pdf
 8.Smlouva o dílo20220629_8_U.pdf20220629_8_DZ.pdf20220629_8_smlouva o dilo.pdf
 9. Parkovací místa20220629_9_U.pdf20220629_9_DZ.pdf20220629_9_zamer.pdf
 10.Novostavba RD, vybudování vjezdu20220629_10_U.pdf20220629_10_DZ.pdf 
 11. Změna ÚP zkrác.postupem20220629_11_U.pdf20220629_11_DZ.pdf20220629_11_zapis komise.pdf
 12. Novostavba RD Doksanská20220629_12_U.pdf20220629_12_DZ.pdf20220629_12_KSaD.pdf
 13.Žádost o stanovisko k PD-A20220629_13_U.pdf20220629_13_DZ.pdf20220629_13_KSaD.pdf
 14. Žádost o stanovisko k PD-B20220629_14_U.pdf20220629_14_DZ.pdf20220629_14_KSaD.pdf
 15.Novostavba RD Protilehlá20220629_15_U.pdf20220629_15_DZ.pdf20220629_15_KSaD.pdf
 16.Připojení na dešťovou kanalizaci20220629_16_U.pdf20220629_16_DZ.pdf20220629_16_KSaD.pdf
 17.Informace20220629_17a_U.pdf 20220629_17a_petice.pdf
 17.Informace20220629_17b_U.pdf 20220629_17b_stanovisko.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
23.06.2022
  1. Návrh na schválení úpravy a doplnění textu v kronikách městské části 2017, 2018, 2019
20220623_1_U.pdf20220623_1_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
15.06.20222.R.O. č.520220615_2_U.pdf20220615_2_DZ.pdf20220615_2_RO.pdf
 3.VZ školky energie20220615_3_U.pdf20220615_3_DZ.pdf 
 4.Žádost o dotaci Linka bezpečí20220615_4_U.pdf20220615_4_DZ.pdf20220615_zadost.pdf
 5. Sociální pracovnice20220615_5_U.pdf20220615_5_DZ.pdf20220615_5_Zprava.pdf
 6.Počet členů ZMČ20220615_6_U.pdf20220615_6_DZ.pdf 
 7.Oprava chodníků a komunikací20220615_7_U.pdf20220615_7_DZ.pdf

20220615_7_CN1.pdf

20220615_7_CN2.pdf

20220615_7_CN3.pdf

20220615_7_CN4.pdf

20220615_7_CN5.pdf

20220615_7_CN6.pdf

 8.Program ZMČ20220615_8_U.pdf 20220615_8_program.pdf
 9.Novostavba U Váhy20220615_9_U.pdf20220615_9_DZ.pdf20220615_9_KSaD.pdf
 10.Nástavba rodinného domu20220615_10_U.pdf20220615_10_DZ.pdf20220615_10_KSaD.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
01.06.20222. Ústecká -přístavba a nástavba RD a garáže20220601_2_U.pdf20220601_2_DZ.pdf20220601_2_KSaD.pdf
 3. Návrh na výběr zhotovitele VZ malého rozsahu20220601_3_U.pdf20220601_3_DZ.pdf20220601_3_zprava.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
30.05.20222. Výběrové řízení herního prvku MŠ20220530_2_U.pdf20220530_2_U.pdf20220530_2_oznameni MC.pdf
 3. U Kulhánků20220530_3_U.pdf20220530_3_DZ.pdf20220530_3_zapis komise.pdf
 4. Odkup části pozemku20220530_4_U.pdf20220530_4_DZ.pdf20220530_4_nájemní sml., před.protokol.pdf
 5. Zpracování DIO Spořická20220530_5_U.pdf20220530_5_DZ.pdf 
 6.Věcné břemeno Pražská plynárenská20220530_6_U.pdf20220530_6_DZ.pdf

20220530_6_sm.o zřízení VB.pdf

20220530_6_smlouva o zřízení VB 2010.pdf

20220530_6_záměr

 7. R.O. č.420220530_7_U.pdf20220530_7_DZ.pdf

20220530_7_MHMP.pdf

20220530_RO.pdf

 8. Beranovka20220530_8_U.pdf20220530_8_DZ.pdf 
 9.Převod financí z rezervního fondu MŠ20220530_9_U.pdf20220530_9_DZ.pdf20220530_9_zadost.pdf
 10.BD Protilehlá20220530_10_U.pdf20220530_10_DZ.pdf20220530_10_zapis komise.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
16.05.20222.Softel Novostavba20220516_2_U.pdf20220516_2_DZ.pdf20220516_2_KSaD.pdf
 3.Přístavba Ládevská20220516_3_U.pdf20220516_3_DZ.pdf20220516_3_KSaD.pdf
 4.Dobíjecí stanice PRE Dvorní20220516_4_U.pdf20220516_4_DZ.pdf20220516_4_KSaD.pdf
 5.BD Protilehlá-NÁVRH NEBYL PŘIJAT20220516_5_U.pdf20220516_5_DZ.pdf20220516_5_KSaD.pdf
 6.dopravní značení Kobyliská20220516_6_U.pdf20220516_6_DZ.pdf

20220516_6_oop.pdf

20220516_6_situace.pdf

 

 7.Povinné informace PO20220516_7_U.pdf20220516_7_DZ.pdf 
 8.Dráty20220516_8_U.pdf20220516_8_DZ.pdf20220516_8_MAPA.pdf
 9.Toman20220516_9_U.pdf20220516_9_DZ.pdf 
 10.Cenová nabídka-Obslužná20220516_10_U.pdf 20220516_10_NABÍDKA.pdf
 11.Darovací smlouva Nosková20220516_11_U.pdf  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
02.05.20222.Dotace stromy20220502_2_U.pdf20220502_2_DZ.pdf

20220502_2_smlouva.pdf

20220502_2_zadost.pdf

 3.Náhrada dovolené20220502_3_U.pdf20220502_3_DZ.pdf 
 4.Pojízdná prodejna20220502_4_U.pdf20220502_4_DZ.pdf/20220502_4_dohoda o uzivani pozemku.pdf
 5.Dotace uprchlíci 200 tis20220502_5_U.pdf20220502_5_DZ.pdf 
 6.Dotace Sokol20220502_6_U.pdf20220502_6_DZ.pdf

20220502_6_DZ%20Sokol.pdf

20220502_6_zadost.pdf

 7.Výzva starostky k nápravě20220502_7_U.pdf20220502_7_DZ.pdf20220502_7_opatreni k naprave chyb.pdf
 8. Záměr pítka20220502_8_U.pdf20220502_8_DZ.pdf

20220502_8_zamer.pdf

20220502_8_vyjadreni k umisteni.pdf

 9.Program ZMČ20220502_9_U.pdf20220502_9_navrh programu.pdf 
 10.Pravidla pro inzerci ve Zpravodaji20220502_10_U.pdf 20220502_10_pravidla%20pro%20inzerci.pdf
 11.Vyhlášení záměru Třešnovka20220502_11_U.pdf  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
25.04.20222.Dodatek č.1 Bio skládka20220425_2_U.pdf20220425_2_DZ.pdf20220425_2_smlouva.pdf
 3.Dodatek č.1720220425_3_U.pdf20220425_3_DZ.pdf20220425_3_dodatek.pdf
 4.Věcné břemeno PRE20220425_4_U.pdf20220425_4_DZ.pdf20220425_4_zadost VB.pdf
 5.R.O.č.320220425_5_U.pdf20220425_5_DZ.pdf20220425_5_RO.pdf
 6.Účetní závěrka20220425_6_U.pdf20220425_6_DZ.pdf

20220425_6_rozvaha.pdf

20220425_6_VZZ.pdf

20220425_6_priloha.pdf

 7.Závěrečný účet20220425_7_U.pdf20220425_7_DZ.pdf

20220425_7_invent.zprava.pdf

20220425_7_zaverecny ucet.pdf

20220425_7_zapis.fin.vyporadani.pdf

20220425_7_zprava o preskoumani.pdf

 8.Prodloužení nájemní smlouvy20220425_8_U.pdf20220425_8_DZ.pdf

20220425_8_dodatek.pdf

20220425_8_zadost.pdf

 9.Obslužná x Ústecká20220425_9_U.pdf20220425_9_DZ.pdf

20220425_9_zapis komise.pdf

 10.Dodatek č.1-Smlouva o výpůjčce Golf Chabry20220425_10_U.pdf20220425_10_DZ.pdf

20220425_10_dodatek.pdf

20220425_10_smlouva.pdf

 11.Změna dopravního značení V Kratinách20220425_11_U.pdf20220425_11_DZ.pdf20220425_11_zapis komise.pdf
 12.Žádost o příspěvek Chaberský sedmiboj20220425_12_U.pdf20220425_12_DZ.pdf20220425_12_zadost.pdf
 13.Záměr Beranovka20220425_13_U.pdf 20220425_13_zamer.pdf
 14.Smlouva o spolupráci MČ a TJ Sokol20220425_14_U.pdf20220425_14_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
06.04.20222.RO č.120220406_2_U.pdf20220406_2_DZ.pdf

20220406_2_RO.pdf

20220406_2_MHMP.pdf

20220406_2_MHMP2.pdf

 3.Výměna vodoměru20220406_3_U.pdf20220406_3_DZ.pdf 
 4.Zpětvzetí námitek Genius20220406_4_U.pdf20220406_4_DZ.pdf20220406_4_zpetvzeti.pdf
 5.Dar osvělovač20220406_5_U.pdf20220406_5_DZ.pdf 
 6.Žádost o finanční podporu na letní koncerty20220406_6_U.pdf20220406_6_DZ.pdf20220406_6_zadost.pdf
 7.Inventarizační zpráva20220406_7_U.pdf20220406_7_DZ.pdf

20220406_7_invent.soupisy.pdf

20220406_7_invent.zprava.pdf

20220406_7_plaln.odpisu.pdf

 8.Záměr výpůjčky komunikace Měděnecká20220406_8_U.pdf20220406_8_DZ.pdf20220406_8_harmonogram.pdf
 9. Dětské hřiště Ulčova20220406_9_U.pdf20220406_9_DZ.pdf 
 10.Projektová dokumentace Beranovka20220406_10_U.pdf20220406_10_DZ.pdf 
 11.Bytový dům Kobyliská20220406_11_U.pdf20220406_11_DZ.pdf

20220406_11_zapis komise.pdf

20220406_11_zadost.pdf

 12.RO č.220220406_12_U.pdf20220406_12_DZ.pdf20220406_12_RO.pdf
 13.Darovací smlouva Forum pro prožitkové vzdělávání20220406_13_U.pdf20220406_13_DZ.pdf20220406_13_smlouva.pdf
 14.Dotace SK20220406_14_U.pdf20220406_14_DZ.pdf

20220406_14_zadost.pdf

20220406_14_DZ k zadosti.pdf

 15.Žádost o vyjádření-Dům v Chabrech20220406_15_U.pdf20220406_15_DZ.pdf20220406_15_zadost.pdf
 16.Sběr žárovek20220406_16_U.pdf 

20220406_16_smlouva.pdf

20220406_16_potvrzeni.pdf

20220406_16_sberne misto.pdf

20220406_16_vs podmiky.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
28.03.20222.Příměstský tábor20220328_2_U.pdf20220328_2_DZ.pdf 
 3.Žádost TJ ZŠ20220328_3_U.pdf20220328_3_DZ.pdf20220328_3_zadost.pdf
 4.Žádost Camera Chabra20220328_4_U.pdf20220328_4_DZ.pdf 
 5.Přístavba RD Ústecká20220328_5_U.pdf20220328_5_DZ.pdf20220328_5_zapis komise.pdf
 6.Plná moc20220328_6_U.pdf20220328_6_DZ.pdf20220328_6_PM.pdf
 7. Připojení k místní komunikaci Krbická20220328_7_U.pdf20220328_7_DZ.pdf

20220328_7_zadost.pdf

20220328_7_zapis komise.pdf

 8.Polyfunkční objekt GENIUS20220328_8_U.pdf20220328_8_DZ.pdf

20220328_8_sdeleni.pdf

20220328_8_vyjadreni MC.pdf

20220328_8_zapis komise.pdf

 9. Inflace20220328_9_U.pdf20220328_9_DZ.pdf 
 10.Odměny ředitelky20220328_10_U.pdf20220328_10_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
Stanislav Vyšín – 1. místostarosta, Ing. Barbora Floriánová – 2. místostarostka, 
Ing. Josef Doležal – radní,  Ing. Alena Hájíčková – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
09.03.20222.Vyjádření podpory Ukrajině20220309_2_U.pdf20220309_2_DZ.pdf 
 3.Dar Chaberská pergola20220309_3_U.pdf20220309_3_DZ.pdf

20220309_3_program.pdf

20220309_3_rozpocet.pdf

 4. Smlouva věcné břemeno PRE20220309_4_U.pdf20220309_4_DZ.pdf20220309_4_smlouva.pdf
 5. Rozhodnutí GENIUS20220309_5_U.pdf20220309_5_DZ.pdf20220309_5_zapiskomise.pdf
 6.Prominutí místního poplatku z pobytu20220309_6_U.pdf20220309_6_DZ.pdf20220309_6_MHMP.pdf
 7.Dar OSOP20220309_7_U.pdf20220309_7_DZ.pdf/20220309_7_zadost.pdf
 8. Věcné břemeno vodovod20220309_8_U.pdf20220309_8_DZ.pdf

20220309_8_zadost VB.pdf

20220309_8_komise.pdf

20220309_8_smlouva o smlouve bud..pdf

20220309_8_smlouva o vypujcce .pdf

 9. Letní provoz školek20220309_9_U.pdf20220309_9_DZ.pdf20220309_9_zapis.pdf
 10. Námitky k revitalizaci rybníka20220309_10_U.pdf20220309_10_DZ.pdf

20220309_10_MHMP.pdf

/20220309_10_U namitky.pdf

 11.Výpujčka části komunikace20220309_11_U.pdf20220309_11_DZ.pdf

20220309_11_investor.pdf

20220309_11_PM.pdf

20220309_11_smlouva o vypujcce.pdf

 12.Bezúplatný převod movitého majetku ZŠ na MČ20220309_12_U.pdf20220309_12_DZ.pdf

20220309_12_dodatek.pdf

20220309_12_smlouva.pdf

 13.Žádost o odkup movitého majetku20220309_13_U.pdf20220309_13_DZ.pdf 
 14.K Projednání-Frekvence svozu separovaného odpadu  220215 NCH areál, umístění košů.pdf
 15.Komise20220309_15_U.pdf 20220309_15_složení komisí.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
21.02.20222.Program ZMČ20220221_2_U.pdf 20220221_2_program.pdf
 3.Návrh na uzavření dodatku č.1 k SoD20220221_3_U.pdf20220221_3_DZ.pdf

20220221_3_dodatek.pdf

20220221_3_stanovisko MMR.pdf

/20220221_3_polozkovy rozpocet.pdf

 4.Dodatek č. 5 Nové Chabry20220221_4_U.pdf20220221_4_DZ.pdf

20220221_4_dodatek.pdf

20220221_4_ruceni.pdf

20220221_4_smlouva VB.pdf

20220221_4_smlouva.pdf

20220221_4_zanik ruceni.pdf

 5.Bytový dům Kobyliská20220221_5_U.pdf20220221_5_DZ.pdf 
 6.Návrh na uzavření smlouvy o dílo20220221_6_U.pdf20220221_6_DZ.pdf20220221_6_smlouva.pdf
 7.Žádost o pronájem části pozemku20220221_7_U.pdf20220221_7_DZ.pdf

20220221_7_zadost.pdf

20220221_7_zapis komise.pdf

 8.Užívání veřejného prostranství20220221_8_U.pdf20220221_8_DZ.pdf20220221_8_zadost.pdf
 9.Rezignace místostarosty20220221_9_U.pdf20220221_9_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
14.02.20222.Zábor golf20220214_2_U.pdf20220214_2_DZ.pdf20220214_2_zadost.pdf
 3.Návrh na schválení memoranda20220214_3_U.pdf20220214_3_DZ.pdf20220214_3_smlouva.pdf
 4.Návrh na zadání studie využití objektu Spořická20220214_4_U.pdf20220214_4_DZ.pdf

20220214_4_zamer.pdf

20220214_4_zapis.pdf

 5.Jmenování pověřeného zástupce20220214_5_U.pdf20220214_5_DZ.pdf

20220214_5_pruvodni dopis.pdf

20220214_5_zasady pro koordinaci ZHMP.pdf

 6.Volba přísedících u soudu20220214_6_U.pdf20220214_6_DZ.pdf20220214_6_zvoleni.PDF
 7.Žádost o souhlas s uložením telekomunikační sítě20220214_7_U.pdf20220214_7_DZ.pdf

20220214_7_dokumentace.pdf

20220214_7_zadost.pdf

 8.Oznámení o pravidelné průběžné inventarizaci knihovny20220214_8_U.pdf20220214_8_DZ.pdf20220214_8_odpisovy seznam.pdf
 9.Dodatek ke smlouvě o zřízení VB20220214_9_U.pdf20220214_9_DZ.pdf

20220214_9_smlouva VB.pdf

20220214_9_U dodatek.pdf

20220214_9_dodatek.pdf

 10. Strategický plán20220214_10_U.pdf20220214_10_DZ.pdf

20220214_10_implementace.pdf

20220214_10_navrhovana cast.pdf

20220214_10_analyticka cast DPR.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
07.02.20222.Návrh rozpočtu20220207_2_U.pdf20220207_2_DZ.pdf20220207_2_navrh rozpoctu.pdf
 3.Střednědobý výhled20220207_3_U.pdf20220207_3_DZ.pdf20220207_3_navrh.pdf
 4.Návrh rozpočtu a střednědobý výhled PO20220207_4_U.pdf20220207_4_DZ.pdf

20220207_4_odpisy_Bílenecké.pdf

20220207_4_odpisy_Beranov.pdf

20220207_4_odpisy_Chaberáček.pdf

20220207_4_odpisy_ŽŠ.pdf

20220207_4_rozpočet Bílenecké.pdf

20220207_4_rozpočet_Beranov.pdf

20220207_4_rozpočet Chaberáček.pdf

20220207_4_rozpočet ŽŠ.pdf

20220207_4_výhled Bílenecké .pdf

20220207_4_výhled Beranov.pdf

20220207_4_výhled Chaberáček.pdf

/20220207_4_výhled ŽŠ.pdf

 5.Rybník20220207_5_U.pdf20220207_5_DZ.pdf20220207_5_oznámení.pdf
 6.Golf Chabry20220207_6_U.pdf20220207_6_DZ.pdf20220207_6_žádost.pdf
 7.Návrh na schválení upravené nabídky a obchodních podmínek20220207_7_U.pdf  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
31.01.20221.Dodatek č.5 Nové Chabry20220131_7_U.pdf20220131_7_DZ.pdf20220131_7_navrh bodů.pdf
 2. Návrh na schválení dotace z rezervy20220131_8_U.pdf20220131_8_DZ.pdf20220131_8_zadost_dotace.pdf
 3. Návrh na schválení dotace z rezervy20220131_9_U.pdf20220131_9_DZ.pdf

20220131_9_zamer.pdf

20220131_9_zadost dotace.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
24.01.20222.Žádost o povolení přemístění kapličky20220124_2_U.pdf20220124_2_DZ.pdf20220124_2_KSaD.pdf
 3. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci U Větrolamu20220124_3_U.pdf20220124_3_DZ.pdf

20220124_3_KSaD.pdf

20220124_3_vyjadeni P8.pdf

 4. Žádost o vyjádření k dokumentaci Bolebořská20220124_4_U.pdf20220124_4_DZ.pdf20220124_4_KSaD.pdf
 5. Bezúplatný převod komunikace Milana Kadlece20220124_5_U.pdf20220124_5_DZ.pdf

20220124_5_zapis.pdf

20220124_5_zadost.pdf

 6. Žádost o vyjádření k dokumentaci Bauhaus20220124_6_U.pdf20220124_6_DZ.pdf20220124_6_KSaD.pdf
 7.Platové výměry ředitelek20220124_7_U.pdf20220124_7_DZ.pdf20220124_7_stupnice.pdf
 8.rozšíření parkování20220124_8_U.pdf20220124_8_DZ.pdf20220124_6_KSaD.pdf
 9.Vlajka pro tibet20220124_9_U.pdf20220124_9_DZ.pdf20220124_9_zadost.pdf
 10.Revokace20220124_10_U.pdf20220124_10_DZ.pdf 
 11.Objednávka Musil20220124_11_U.pdf  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
10.01.20222.Žádost o pripojení k místní komunikaci20220110_2_U.pdf20220110_2_DZ.pdf

20220110_2_zadost.pdf

20220110_2_KSaD.pdf

 3.Odkup vozu20220110_3_U.pdf20220110_3_DZ.pdf20220110_3_prohlidka_vozu.pdf
 4.Stížnost ZŠ20220110_4_U.pdf20220110_4_DZ.pdf 
 5.Podnět na změnu ÚP20220110_5_U.pdf20220110_5_DZ.pdf20220110_5_KSaD.pdf
 6.Novostavba rodinného domu v ulici Jana Marka20220110_6_U.pdf20220110_6_DZ.pdf/s20220110_6_zapis.pdf
 7.Objednávka na vypracování PD20220110_7_U.pdf20220110_7_DZ.pdf20220110_7_zapis.pdf
 8. Odkup pozemků20220110_8_U.pdf20220110_8_DZ.pdf20220110_8_zapis.pdf
 9.Metodický postup-bezúplatné nabývání nemovitostí20220110_9_U.pdf20220110_9_DZ.pdf

20220110_9_metodika.pdf

20220110_9_zapis.pdf

 10.Žádost o zrušení duplic.vlastnictví20220110_10_U.pdf20220110_10_DZ.pdf

20220110_10_zapis.pdf

20220110_10_zadost.pdf

 11.Zahájení řízení-dobíjecí stanice20220110_11_U.pdf20220110_11_DZ.pdf20220110_11_oznameni.pdf
 12.Navýšení počtu zaměstnanců20220110_12_U.pdf20220110_12_DZ.pdf 
 13.Prodloužení Dohody o užívání pozemku20220110_13_U.pdf20220110_13_DZ.pdf20220110_13_dohoda.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
30.12.20211.RO20211230_1_U.pdf20211230_1_DZ.pdf20211230_1_MHMP.pdf
 2.Námitky GENIUS  1.RO/20211230_1_RO.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
20.12.20212.Zápis z likvidační komise20211220_2_U.pdf20211220_2_DZ.pdf20211220_2_Zapis.pdf
 3.Odměny ředitelky20211220_3_U.pdf20211220_3_DZ.pdf 
 4.Oprava komunikace K Brnkám20211220_4_U.pdf20211220_4_DZ.pdf20211220_4_KSaD.pdf
 5.Převod majetku na ZŠ20211220_5_U.pdf20211220_5_DZ.pdf20211220_5_smlouva.pdf
 6.Převod majetku na MČ20211220_6_U.pdf20211220_6_DZ.pdf 
 7. Pojištění MČ20211220_7_U.pdf20211220_7_DZ.pdfshrnuti pojistne smlouvy.xlsx
 K projednání - 1. Osobní vozidlo  

20211220_8_nabidky.pdf

20211220_8_nabidka.pdf

 

K projednání - 2. Nájemní smlouva

   
 

K projednání - 3. Návrh rozpočtu ZŠ

  

20211220_8_vyhledzszs.pdf

20211220_8_rozpocetzs.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
6.12.2021Dvougaráže parc.č.105520211206_2_U.pdf20211206_2_DZ.pdf20211206_2_KSaD.pdf
 Novostavba rod.domu par.č.137320211206_3_U.pdf20211206_3_DZ.pdf20211206_3_KSaD.pdf
 Veřejné osvětlení20211206_4_U.pdf20211206_4_DZ.pdf20211206_4_KSaD.pdf
 U Kulhánků20211206_5_U.pdf20211206_5_DZ.pdf20211206_5_KSaD.pdf
 Dobíjecí stanice20211306_6_U.pdf20211306_6_DZ.pdf20211206_6_KSaD.pdf
 Revokace příspěvek OSOP20211206_7_U.pdf20211206_7_DZ.pdf20211206_7_zadost.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
22.11.2021Zdiby elektro přípojka20211122_2_U.pdf20211122_2_DZ.pdf20211122_2_KSaD.pdf
 Inventarizace majetku a závazků MČ20211122_3_U.pdf20211122_3_DZ.pdf 
 Připojení na komunikaci Velemínská20211122_4_U.pdf20211122_4_DZ.pdf20211122_4_KSaD.pdf
 Dodatek č.320211122_5_U.pdf20211122_5_DZ.pdf 
 RO č.1120211122_6_U.pdf20211122_6_DZ.pdf

 

 dotace OSOP20211122_7_U.pdf20211122_7_DZ.pdf20211122_7_zadost.pdf
 dotace Camera Chabra20211122_8_U.pdf20211122_8_DZ.pdf20211122_8_zadost.pdf
 Dotace Kroužek PP20211122_9_U.pdf20211122_9_DZ.pdf20211122_9_zadost.pdf
 Návrh vyhlášky cena za odvoz odpadu20211122_10_U.pdf20211122_10_DZ.pdf

20211122_10_DZozv.pdf

20211122_10_OZV.pdf

 Dodatek č. 8 zřiz.listina20211122_11_U.pdf20211122_11_DZ.pdf20211122_11_dodatek.odt
 Program ZMČ20211122_12_U.pdf 20211122_12_program.pdf
 Připomínky k návrhu aktualizace č.5 ZÚR20211122_13_U.pdf20211122_13_DZ.pdf

20211122_13_AKTUALIZACE.pdf

20211122_13_podnet.pdf

20211122_13_podnet2.pdf

20211122_13_podnet3.pdf

 RO č.1220211122_14_U.pdf20211122_14_DZ.pdf

20211122_14_RO.pd20211122_14_RO12.pdf

 Dotace myslivci20211122_15_U.pdf20211122_15_DZ.pdf20211122_15_zadost.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
8. 11. 2021Automatizace inventarizace a evidence majetku20211108_2_U.pdf20211108_2_DZ.pdf 
 Pravidla pro komunikaci na soc.sítích20211108_3_U.pdf20211108_3_DZ.pdf20211108_3_pravidla.pdf
 Návrh na vyhlášení záměru na prodej pozemku20211108_4_U.pdf20211108_4_DZ.pdf20211108_4_zamer.pdf
 Novela poplatku z pobytu20211108_5_U.pdf20211108_5_DZ.pdf20211108_5_vyhlaska.pdf
 Úprava dopravního režimu v Kratinách20211108_6_U.pdf20211108_6_DZ.pdf20211108_6_KSaD.pdf
 Osvětlovací pult20211108_7_U.pdf20211108_7_DZ.pdf 
 Likvidační komise20211108_8_U.pdf20211108_8_DZ.pdf 
 Záměr nákup vozu20211108_9_U.pdf20211108_9_DZ.pdf20211108_9_zamer.pdf
 Schválení změn ÚP20211108_10_U.pdf20211108_10_DZ.pdf20211108_10_zprava.pdf
 Změna ÚP ARINSAL20211108_11_U.pdf20211108_11_DZ.pdf20211108_11_KSaD.pdf
 Žádost o souhlas se stavbou20211108_12_U.pdf20211108_12_DZ.pdf20211108_12_KSaD.pdf
 Dobíjecí stanice pro elektromobily20211108_13_U.pdf20211108_13_U.pdf20211108_13_KSaD.pdf
 Parkování před ÚMČ20211108_14_U.pdf20211108_14_DZ.pdf20211108_14_KSaD.pdf
 Žádost MHMP k přístupu k informacím20211108_15_U.pdf20211108_15_DZ.pdf20211108_15_zadost.pdf
 Stavba pro individuální bydlení Počeradská20211108_16_U.pdf20211108_16_DZ.pdf20211108_16_KSaD.pdf
 Zábor komunikace obslužná20211108_17_U.pdf20211108_17_DZ.pdf20211108_17_KSaD.pdf
 Revokace usnesení MŠ Chaberáček20211108_18_U.pdf20211108_18_DZ.pdf20211108_18_podklady.pdf
 Úprava dopravního řežimu Doksanská-U Václava20211108_19_U.pdf20211108_19_DZ.pdf20211108_19_KSaD.pdf
 Směna pozemků TSK20211108_20_U.pdf20211108_20_DZ.pdf

20211108_20_KSaD.pdf

20211108_20_zamer.pdf

 Darovací smlouva20211108_21_U.pdf20211108_21_U.pdf20211108_21_smlouva.pdf
 Havárie kanalizační přípojky20211108_22_U.pdf20211108_22_DZ.pdf 
 Převod financí z RF20211108_23_U.pdf20211108_23_DZ.pdf20211108_23_zadost.pdf
 Časové rozlišení nákladů a výnosů20211108_24_U.pdf20211108_24_DZ.pdf 
 Směrnice podrozvahové účty20211108_25_U.pdf20211108_25_DZ.pdf 
 Směrnice vnitřní kontrolní systém20211108_26_U.pdf20211108_26_DZ.pdf 
 Aktualizace zásobníku investičních projektů20211108_27_U.pdf20211108_27_U.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
25. 10. 2021Revokace usnesení-sbírka20211025_2_U.pdf20211025_2_DZ.pdf 
 Věcné břemeno Pražská plynárenská20211025_3_U.pdf20211025_3_DZ.pdf20211025_3_SMLOUVA.pdf
 Žádost o zřízení služebnosti CETIN20211025_4_U.pdf20211025_4_DZ.pdf20211025_4_SMLOUVA.pdf
 Prodej nepotřebného majetku20211025_5_U.pdf20211025_5_DZ.pdf 
 Schválení dodavatele inter. ZŠ20211025_6_U.pdf20211025_6_DZ.pdf

20211025_6_ZADOST.pdf

20211025_6_ZPRAVA.pdf

 Žádost ředitelky zs20211025_7_U.pdf20211025_7_DZ.pdf 
 Svěření správy pozemků20211025_8_U.pdf20211025_8_DZ.pdf20211025_8_KSaD.pdf
 K projednání - 1.Úprava dopravaního režimu v Kratinách 20211025_9a_DZ.pdf20211025_9a_KSaD.pdf
 K projednání - 2.Osvětlovací pult 20211025_9b_DZ.pdf 
 K projednání - 3.ČERPÁNÍ ROZPOČTU  20211025_9c_rozpocet.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
11. 10. 2021Statut redakční rady20211011_2_U.pdf20211011_2_DZ.pdf20211011_2_statut.pdf
 Žádost o souhlas s připojením k místní komunikaci20211011_3_U.pdf20211011_3_DZ.pdf20211011_3_KSaD.pdf
 Křižovatka ZŠ20211011_4_U.pdf20211011_4_DZ.pdf20211011_4_KSaD.pdf
 Splašková kanalizace20211011_5_U.pdf20211011_5_DZ.pdf20211011_5_KSaD.pdf
 Žádost o předání komunikací20211011_6_U.pdf20211011_6_DZ.pdf20211011_6_KSaD.pdf
 Uzavření smlouvy s ENERGOCENTRUM20211011_7_U.pdf20211011_7_DZ.pdf20211011_7_SMLOUVA.pdf
 Směrnice o oběhu účetních dokladů20211011_8_U.pdf20211011_8_DZ.pdf 
 Odměny ředitelkám20211011_9_U.pdf20211011_9_DZ.pdf 
 Podnět TSK20211011_10_U.pdf20211011_10_DZ.pdf20211011_10_KSaD.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
1. 10. 20211.Podání odvolání do rozhodnutí H+I20211001_1_U.pdf20211001_1_DZ.pdf

20211001_1_Usn.pdf

20211001_1_odvolání.pdf

 2.Vyloučení dodavatele z VZ interier ZŠ20211001_2_U.pdf20211001_2_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
27. 09. 2021Zřízení VB20210927_2_U.pdf20210927_2_DZ.pdf

20210927_2_smlouva.pdf

20210927_2_záměr.pdf

 RO Č.920210927_3_U.pdf20210927_3_DZ.pdf20210927_3_RO.pdf
 RO Č.1020210927_4_U.pdf20210927_4_DZ.pdf20210927_4_RO.pdf
 Revokace usnesení přeložka vodovodu20210927_5_U.pdf20210927_5_DZ.pdf

20210927_5_MHMP.p20210927_5_USN.pdf

 Psí louka20210927_6_U.pdf20210927_6_DZ.pdf 
 Odměny-volby   
 Žádost o vyjádření k převodu pozemku parc.č.492 v k.ú. Dolní Chabry20210927_8_U.pdf20210927_8_DZ.pdf20210927_8_žádostovyjádření.pdf
 Oprava hřiště u ZŠ20210927_9_U.pdf20210927_9_DZ.pdf

20210927_9_nabídka.pdf

20210927_9_nabídka2.pdf

 Navýšení počtu zaměstnanců20210927_10_U.pdf20210927_10_DZ.pdf20210927_10_pracovnínáplň.pdf
 Dodatek spisový a skartační řád20210927_11_U.pdf20210927_11_DZ.pdf20210927_11_Dodatek.pdf
 Podání odvolání do rozhodnutí H+I20210927_12_U.pdf20210927_12_DZ.pdf

20210927_12_P8.pdf

20210927_12_námitky.pdf

 Směrnice k provedení inventarizace20210927_13_U.pdf20210927_13_DZ.pdf20210927_13_směrnice.pdf
 Návrh dopravního řešení Kobyliská20210927_14_U.pdf20210927_14_DZ.pdf20210927_14_nákres.pdf
 Směrnice nakládání s majetkem20210927_15_U.pdf20210927_15_DZ.pdf20210927_15_směrnice.pdf
 K projednání - Křížení ulic 20210927_16a_DZ.pdf 
 K projednání -Připomínky k aktualizaci cenové mapy 

20210927_16b_DZ.pdf

20210927_16b_návrhnovely.pdf
 K projednání - Vari systém  20210927_16c_vari.pdf

 

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
13. 9. 2021Zřízení služebnosti20210913_2_U.pdf20210913_2_DZ.pdf

20210913_2_smlouva.pdf

20210913_2_usnesenírmč.PDF

20210913_2_zamer.pdf

 Nájemní smlouva na pronájem pozemku20210913_3_U.pdf20210913_3_DZ.pdf 
 Návrh novely20210908_4_U.pdf20210913_4_DZ.pdf

20210913_4_navrh.pdf

20210913_4_OZV.pdf

20210913_4_OZVDZ.pdf

 Sbírka20210913_5_U.pdf20210913_5_DZ.pdf20210913_5_pribeh.pdf
 Revitalizace Horního rybníka20210913_6_U.pdf20210913_6_DZ.pdf20210913_6_ksad.pdf
 Pravidla pro komunikaci na soc.sítích20210913_7_U.pdf20210913_7_DZ.pdf 
 Oznámení o dodatečném povolení-dvougaráže20210913_8_U.pdf20210913_8_DZ.pdf20210913_8_ksad.pdf
 Žádost o vydání stanoviska20210913_9_U.pdf20210913_9_DZ.pdf20210913_9_ksad.pdf
 Dar TJ ZŠ Dolní Chabry20210913_10_U.pdf20210913_10_DZ.pdf

20210913_10_žádost.pdf

20210913_10_vyuctovani.pdf

 Dar SK Dolní Chabry20210913_11_U.pdf20210913_11_DZ.pdf

20210913_11_žáost.pdf

 Informace-změna úp20210913_12_U.pdf20210913_12_DZ.pdf20210913_12_ksad.pdf
 kontrola výkonu usnesení20210913_13_U.pdf  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
30. 8. 2021Program ZMČ20210830_2_U.pdf20210830_2_program.pdf 
 záměr, rozšíření pohřebiště20210830_3_U.pdf20210830_3_DZ.pdf 
 Převod financí na provoz MŠ Chaberáček20210830_4_U.pdf20210830_4_DZ.pdf20210830_4_zadost.pdf
 Žádost o vyjádření k rozhodnutí o rozdělení pozemku20210830_5_U.pdf20210830_5_DZ.pdf20210830_5_KSAD.pdf
 Žádost OSOP20210830_6_U.pdf20210830_6_DZ.pdf20210830_6_zadost.pdf
 Informace-čerpání rozpočtu  

20210830_7_vykaz.pdf

20210830_7_zustatky.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
27. 8. 2021Program otevření ZŠ20210827_1_U.pdf  
 Vydání zpravodaje zaří20210827_2_U.pdf  
 Jmenování zástupce šéfredaktora20210827_3_U.pdf20210827_3_DZ.pdf 
 Schvalování příspevků soc.sítě20210827_4_U.pdf  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
16. 8. 2021Žádost o závazné stanovisko ke stavbě pergoly20210816_2_U.pdf20210816_2_DZ.pdf20210816_2_KSAD.pdf
 Zvýšení nájemného ve služebním bytě20210816_3_U.pdf20210816_3_DZ.pdf 
 Rozpočtové opatření č.8-202120210816_5_U.pdf20210816_5_DZ.pdf 
 Informace  

20210816_6_cerpani.pdf

20210816_6_plneni.pdf

20210816_6_zustatky.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
2. 8. 2021DV Audio20210802_2_U.pdf20210802_2_DZ.pdf

20210802_2_nabidka.pdf

 Darovaci smlouva20210802_3_U.pdf20210802_3_DZ.pdf 
 Zadávací dokumentace interiér ZŠ20210802_4_U.pdf20210802_4_DZ.pdf

/20210802_4_polozkovy rozpozpocet.pdf

20210802_4_zadavaci dokumentace.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
21.7.2021Správní žaloba20210721_1_U.pdf 

 

 Aktualizace stavu řízení V40941920210721_2_U.pdf  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
19.7.2021Nabídka na VZ ortientační systém ZŠ20210719_2_U.pdf20210719_2_DZ.pdf

20210719_2_posouzeni.pdf

 Žádost o vydání souhlasu ke společnému ohlášení stavby Garsonka Dolní Chabry20210719_3_U.pdf20210719_3_DZ.pdf20210719_3_KSAD.pdf
 Žádost o stanovisko k záměru změny územního rozhodnutí, Novostavba RD na pozemku parc.č.1373-112  a 1373-12820210719_4_U.pdf20210719_4_DZ.pdf20210719_4_KSAD.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
7.7.2021Stargroup podání námitek20210707_1_U.pdf20210707_1_DZ.pdf

20210707_1_namitky.pdf

20210707_1_schema.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
2.7.2021Darovací smlouva20210702_2_U.pdf20210702_2_DZ.pdf 
 Nájemní smlouva SK Dolní Chabry20210702_3_U.pdf20210702_3_DZ.pdf20210702_3_Dodatek.pdf
 Oznámení výše školného20210702_4_U.pdf20210702_4_DZ.pdf20210702_4_oznameni.pdf
 Žádost o převod financí20210702_5_U.pdf20210702_5_DZ.pdf20210702_5_zadost.pdf
 Žádost o pronájem pozemku20210702_6_U.pdf20210702_6_DZ.pdf 
 Smlouva o spolupráci Probíhající změna ÚP20210702_7_U.pdf20210702_7_DZ.pdf 
 Smlouva o spolupráci ZMJ20210702_8_U.pdf20210702_8_DZ.pdf20210702_8_smlouva.pdf
 Odměny ředitelkám PO20210702_9_U.pdf20210702_9_DZ.pdf 
 Cenová nabÍdka na údržbu zeleně20210702_10_U.pdf20210702_10_DZ.pdf

0210702_10_smlouva.pdf

20210702_10_vyzva.pdf

 Staveg20210702_11_U.pdf20210702_11_DZ.pdf20210702_11_zamer.PDF
 Dodatek č.520210702_12_U.pdf20210702_12_DZ.pdf20210702_12_dodatek.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
29.6.20211.RO c.620210629_1_U.pdf20210629_1_DZ.pdf 
 2.RO c.720210629_2_U.pdf20210629_2_DZ.pdf 
 3.Oprava ulicni vpusti-Ladevska20210629_3_U.pdf20210629_3_DZ.pdf20210629_3_rozpocet.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
18.6.2021Nabidka nepotrebneho majetku k odprodeji20210618_2_U.pdf20210618_2_DZ.pdf20210618_2_nabidka.pdf
 Zadost o udeleni souhlasu prispevkove organizaci MS Chaberacek20210618_3_U.pdf20210618_3_DZ.pdf20210618_3_zadost.pdf
 Zadost OSOP o prispevek 7000 Kč na Svatojanske slavnosti20210618_4_U.pdf20210618_4_DZ.pdf20210618_4_zadost.pdf
 Zadost o uzavreni najemni smlouvy20210618_5_U.pdf20210618_5_DZ.pdf

20210618_5_zadost.pdf

20210618_5_Zamer.pdf

 Rozpoctove opatreni c.520210618_6_U.pdf20210618_6_DZ.pdf20210618_6_RO.pdf
 Navrh zadavaci dokumentace ZMR realizace orientacniho systému ZS20210618_7_U.pdf20210618_7_DZ.pdf

20210618_7_smlouva.pdf

20210618_7_zadavaci_dokumentace.pdf

 Zadost o vyjadreni k navrhovane zmene UP zkracenym postupem na cast pozemku parc.c. 52-420210618_8_U.pdf20210618_8_DZ.pdf20210618_8_ksad.pdf
 Navrh na schvaleni uzavreni Ramcove smlouvy s firmou Sodexo Pass20210618_9_U.pdf20210618_9_DZ.pdf20210618_9_smlouva.pdf
 Oznameni,zahajeni spolecneho rizeni- Odstavna plocha prodejny AAA Auto Praha20210618_10_U.pdf20210618_10_DZ.pdf/20210618_10_ksad.pdf
 Zrizeni skolske rady20210618_11_U.pdf20210618_11_DZ.pdf 
 Zadost o udeleni souhlasu s docasnym uzavrenim ulice Citolibska20210618_12_U.pdf20210618_12_DZ.pdf20210618_12_ksad.pdf
 Zadost o dotaci na Linku bezpeci20210618_13_U.pdf20210618_13_DZ.pdf20210618_13_zadost.pdf
 Zadost o udeleni souhlasu PO Bilenecke20210618_14_U.pdf20210618_14_DZ.pdf20210618_14_zadost.pdf
 Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni20210618_15_U.pdf20210618_15_DZ.pdf20210618_15_vyzva_starostky.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
4.6.2021Program ZMC20210604_2_U.pdf 20210604_2_program.pdf
 Vecne bremeno20210604_3_U.pdf20210604_3_DZ.pdf

20210604_3_smlouva.pdf

20210604_3_zamer.pdf

 Smernice20210604_4_U.pdf20210604_4_DZ.pdf20210604_4_FKSP.pdf
 Dodatek c. 2 SK Dolni Chabry20210604_5_U.pdf20210604_5_DZ.pdf

20210604_5_zamer.pdf

20210604_5_dodatek.pdf

 Prodej casti pozemku20210604_6_U.pdf20210604_6_DZ.pdf20210604_6_zamer.pdf
 Memorandum s CEPS A CEZ20210604_7_U.pdf20210604_7_DZ.pdf20210604_7_memorandum.pdf
 Poptavka zahradnickych praci20210604_8_U.pdf20210604_8_DZ.pdf

20210604_8_rozpis.pdf

20210604_8_vyzva.pdf

 Poptavka-oprava detskeho hriste20210604_9_U.pdf20210604_9_DZ.pdf20210604_9_vyzva.pdf
 Dodatek čc.1 Strategicky plan20210604_10_U.pdf20210604_10_DZ.pdf20210604_10_Dodatek.pdf
 Dodatek c.1,OIKOI, koncepce transformacnich zon20210604_11_U.pdf20210604_11_DZ.pdf20210604_11_Dodatek.pdf
 Zamer STAVEG20210604_12_U.pdf20210604_12_DZ.pdf20210604_12_Zamer.pdf
 Zadost o povoleni prodeje-Farma na koleckach20210604_13_U.pdf20210604_13_DZ.pdf20210604_13_dohoda.pdf
 Zaverecny ucet20210604_14_U.pdf20210604_14_DZ.pdf

20210604_14_komentar.pdf

20210604_14_prehled.pdf

20210604_14_rozvaha.pdf

20210604_14_vykaz.pdf

 dotace SK20210604_15_U.pdf20210604_15_DZ.pdf20210604_15_zadost.pdf
 dotace TJ Sokol20210604_16_U.pdf20210604_16_DZ.pdf20210604_16_zadost.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha

24.5.2021

Prominuti mistniho poplatku20210524_2_U.pdf20210524_2_DZ.pdf 
 Zrizeni sluzebnosti na pozemek parc. č. 559, k. u. Dolni Chabry, zapsany na LV 108720210524_3_U.pdf20210524_3_DZ.pdf20210524_3_Zamer.pdf
 Navrh na schvaleni cenové nabidky na opravu fasady trafostanice20210524_4_U.pdf20210524_4_DZ.pdf 
 Zmena stavby-navrh na schvaleni vicepraci akce Dostavba ZS Dolní Chabry20210524_5_U.pdf20210524_5_DZ.pdf

20210524_5_cn.pdf

20210524_5_cn2.pdf

20210524_5_cn3.pdf

20210524_5_cn4.pdf

20210524_5_cn5.pdf

 Prodlouzeni najemni smlouvy CETIN20210524_6_U.pdf20210524_6_DZ.pdf20210524_6_smlouva.pdf
 Zadost o stanovisko ke vzniku provozovny Kadernictvi20210524_7_U.pdf20210524_7_DZ.pdf20210524_7_ksad.pdf
 Zadost o vyjadrení k projektove dokumentaci20210524_8_U.pdf20210524_8_DZ.pdf20210524_8_ksad.pdf
 Jmenovani clena skolske rady20210524_9_U.pdf20210524_9_DZ.pdf20210524_9_zadost.pdf
 Uzavreni Prikazni smlouvy s firmou HAKO-MZDY, s.r.o20210524_10_U.pdf20210524_10_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
10.05.2021Žádost o finanční dar20210510_2_U.pdf20210510_2_DZ.pdf20210510_2_tisk.zprava.pdf
 Návrh změny ÚP Z314720210510_3_U.pdf  
 Prodej části pozemku parc.č.153620210510_4_U.pdf20210510_4_DZ.pdf 
 Dar hasiči20210510_5_U.pdf20210510_5_DZ.pdf 
 Radar20210510_6_U.pdf20210510_6_DZ.pdf

20210510_6_naklady.pdf

20210510_6_smlouva.pdf

 Povolení inkasa20210510_7_U.pdf20210510_7_DZ.pdf 
 Kontrolní komise PO20210510_8_U.pdf20210510_8_DZ.pdf 
 Rekonstrukce venkovního vedení20210510_9_U.pdf20210510_9_DZ.pdf20210510_9_KSAD.pdf
 Připojení na místní komunikaci parc.č. 43320210510_10_U.pdf20210510_10_DZ.pdf20210510_10_KSAD.pdf
 Žádost o vyjádření souhlasu k záměru provést přeložku přípojkové sítě NN20210510_11_U.pdf20210510_11_DZ.pdf20210510_11_KSAD.pdf
 Účetní závěrka20210510_12_U.pdf20210510_12_DZ.pdf 
 Povinné informace PO20210510_13_U.pdf20210510_13_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
26.04.2021Odměny ředitelkám20210426_2_U.pdf20210426_2_DZ.pdf 
 Návrh na uzavřením Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI20210426_3_U.pdf20210426_3_DZ.pdf 
 Výběr zhotovtele interiéru ZŠ20210426_4_U.pdf20210426_4_DZ.pdf

20210426_4_cp.pdf

20210426_4_protokol.pdf

20210426_4_rozhodnuti.pdf

 Návrh na schválení cenové nabídky na akci Rekonstrukce služebního bytu ZŠ Dolní Chabry20210426_5_U.pdf20210426_5_DZ.pdf

20210426_5_posouzen%C3%AD.pdf

20210426_5_stanovisko.pdf

 Inflace20210426_6_U.pdf20210426_6_DZ.pdf20210426_6_mirainflace.pdf
 Ukončení nájemní smlouvy20210426_7_U.pdf20210426_7_DZ.pdf20210426_7_zamer.pdf
 Věcné břemeno 1499-120210426_8_U.pdf20210426_8_DZ.pdf20210426_8_smlouva.pdf
 R.O. č.420210426_9_U.pdf20210426_9_DZ.pdf20210426_9_RO.pdf
 Žádost o vyjádření k PD-Stavební úpravy RD, pozemek parc.č.318,31920210426_10_U.pdf20210426_10_DZ.pdf20210426_10_KSAD.pdf
 Žádost o stanovisko k záměru změny územního rozhodnutí, Novostavba RD 1373-112 a 1373-12820210426_10_U.pdf20210426_10_DZ.pdf20210426_10_KSAD.pdf
 Příměstký tábor20210426_12_U.pdf20210426_12_DZ.pdf20210426_12_%C5%BE%C3%A1dost.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
12.04.2021Smlouva k zápisům do mš20210412_2_U.pdf20210412_2_DZ.pdf

20210412_2_smlouva.pdf

20210412_2_smlouva2.pdf

 Prodej části pozemku20210412_3_U.pdf20210412_3_DZ.pdf20210412_3_Zamer.pdf
 Realizace sadových úprav ZŠ20210412_4_U.pdf20210412_4_DZ.pdf

20210412_4_cen.nabidka.pdf

20210412_4_cen.nabidkaII.pdf

20210412_4_cen.nabidkaIII.pdf

 Dodatek č.420210412_5_U.pdf20210412_5_DZ.pdf20210412_5_dodatek.pdf
 žádost o vyjádření ke studii na dělení pozemku,20210412_6_U.pdf20210412_6_DZ.pdf20210412_6_KSAD.pdf
 žádost o vyjádření k dokumentaci k hlášení stavby Přístavba RD č.p. 928, Nad Úvozem 28, Praha 8-Dolní Chabry20210412_7_U.pdf20210412_7_DZ.pdf20210412_6_KSAD.pdf
 žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci a ohlášení stavby na akci Přístavba a stavební úpravy rodinného domu na parc.č. 7571, k.ú. Dolní Chabry20210412_8_U.pdf20210412_8_DZ.pdf20210412_6_KSAD.pdf
 Žádost o pronájem pozemku20210412_9_U.pdf20210412_9_DZ.pdf20210412_6_KSAD.pdf
 Nákup tiskárny20210412_10_U.pdf20210412_10_DZ.pdf20210412_10_cen.nabidka.pdf
 Ukončení nájemní smlouvy Algeco20210412_11_U.pdf20210412_11_DZ.pdf20210412_11_smlouva.pdf
 Projednání petice20210412_12_U.pdf20210412_12_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
31.03.2021Rozpočtové opatření č.220210331_2_U.pdf20210331_2_DZ.pdf 
 Rozpočtové opatření č.320210331_3_U.pdf20210331_3_DZ.pdf 
 Letní provoz školek20210331_4_U.pdf20210331_4_DZ.pdf20210331_4_oznameni.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
22.03.2021Rozpočtové opatření č. 1 -202120210322_2_U.pdf20210322_2_DZ.pdf20210322_2_RO.pdf
 Nájemní smlouva na pronájem pozemku20210322_3_U.pdf20210322_3_DZ.pdf20210322_3_zamer.pdf
 Dodatek k nájemní smlouvě-školnický byt20210322_4_U.pdf20210322_4_DZ.pdf20210322_4_dodatek.pdf
 Nabídka na posouzení záměru20210322_5_U.pdf20210322_5_DZ.pdf20210322_5_nabidka.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
08.03.2021Program ZMČ20210308_2_U.pdf 20210308_2_program.pdf
 Prodloužení nájemního vztahu CETIN20210308_3_U.pdf20210308_3_DZ.pdf20210308_3_zadost.pdf
 Žádost o umístění Alzaboxu 20210308_4_DZ.pdf 
 Souhlas s umístěním testovacího místa na COVID 1920210308_5_U.pdf20210308_5_DZ.pdf20210308_5_zadost.pdf
 Návrh na schválení uzavření veřejných dětských hřišť20210308_6_U.pdf20210308_6_DZ.pdf20210308_6_hyg.pdf
 Pronájem nebytových prostor - vinotéka20210308_7_U.pdf20210308_7_DZ.pdf 
 Návrh rozpočtu PO 202120210308_8_U.pdf20210308_8_DZ.pdf 
 Projednání petice20210308_9_U.pdf20210308_9_DZ.pdf 
 Termíny zasedání zastupitelstva20210308_10_U.pdf  

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
26.02.2021Rozpočet 202120210226_2_U.pdf20210206_2_DZ.pdf20210226_2_rozpocet.pdf
 Žádost o souhlas s objednávkou boxu na bezkontaktní výdej knih20210226_3_U.pdf20210226_3_DZ.pdf 
 Výběr zhotovitele Třešňovka,Krajinné úpravy20210226_4_U.pdf20210226_4_DZ.pdf 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
15.02.2021Pasportizace20210215_2_U.pdf20210215_2_DZ.pdf 
 Schválení nabídky na vedení změna stavby před dokončením20210215_3_U.pdf20210215_3_DZ.pdf 
 Žádost o změnu nájemce20210215_4_U.pdf/20210215_4_DZ.pdf 
 Žádost o kácení a náhradní výsadbu20210215_5_U.pdf20210215_5_DZ.pdf 
 Žádost o finanční příspěvek osop20210215_6_U.pdf

20210215_6_U.pdf

20210215_6_zadost.pdf
 Návrh na schválení zrušení pevných linek a jejich náhradu mobilními telefony20210215_7_U.pdf20210215_7_DZ.pdf 
 Informace, Revize knihovního fondu20210215_8_UI.pdf20210215_8_DZI.pdf 
 Informace, Inventarizace knihovního fondu20210215_8_U.pdf20210215_8_DZ.pdf 
 Připomínky PUR20210215_9_U.pdf20210215_9_DZ.pdf20210215_9_PUR.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
01.02.2021Cenová nabídka na kolaudaci20210201_2_U.pdf20210201_2_DZ.pdf20210201_2_nabidka.pdf
 Návrh na výběr zhotovitele koncepce transformační lokalit20210201_3_U.pdf20210201_3_DZ.pdf 
 Žádost o prominutí nájemného20210201_4_U.pdf20210201_4_DZ.pdf 
 Žádost o povolení prodeje farmářských produktů20210201_5_U.pdf20210201_5_DZ.pdf 

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
29.01.2021uzavření školky chaberáček20210129_1_U.pdf20210129_1_DZ.pdf20210129_1_zadost.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
25.01.2021Žádost Divoch20210125_2_U.pdf20210125_2_DZ.pdf20210125_2_zadost.pdf
 Žádost Studio Divoch20210125_3_U.pdf20210125_3_DZ.pdf20210125_3_zadost.pdf
 Žádost o stanovisko k stavbě Rekonstrukce plotu Cítovská 660-620210125_4_U.pdf20210125_4_DZ.pdf20210125_4_ksad.pdf
 Žádost o vyjádření k projektu Stavební úpravy v části RD parc.č. 1373-44,1373-14520210125_5_U.pdf20210125_5_DZ.pdf20210125_5_ksad.pdf
 Žádost o vydání vyjádření k projektu, DSP stavby -BESIP 2970415 K Ďáblicům-Ládevská20210125_6_U.pdf20210125_6_DZ.pdf20210125_6_ksad.pdf
 Žádost o vyjádření k stavbě, dodatečné povolení, Přístavba k RD na parc. č. 607-1, ul. Krbická20210125_7_U.pdf20210125_7_DZ.pdf20210125_7_ksad.pdf
 Čerpání finančních prostředků DOSTAVBA ZŠ20210125_8_U.pdf20210125_8_DZ.pdf20210125_8_zadost.pdf
 Informace20210125_9_U.pdf20210125_9_DZ.pdf 
 Zvýšení limitní částky pro poskytování odměn20210125_10_U.pdf20210125_10_DZ.pdf 
 Platové výměry ředitelek20210125_11_U.pdf20210125_11_DZ.pdf20210125_11_tarif.pdf
 Vyjádření k oznámení koncepce  Dopravní politika ČR pro léta 2021-2027 s výhledem do roku 205020210125_12_U.pdf20210125_12_DZ.pdf20210125_12_vyjadreni.pdf
 Výpověď pojisťovna Allianz20210125_13_U.pdf20210125_13_DZ.pdf 
 Návrh na prominutí Místního poplatku z pobytu202125_14_U.pdf20210125_14_DZ.pdf20210125_14_mhmp.pdf
 Digitalizace registrace přijeti do MŠ20210125_15_U.pdf 

20210125_15_digitalizace.pdf

20210125_15_dopis.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
15.01.2021Odměny ředitelkám20210115_2_U.pdf20210115_2_DZ.pdf 
 Pronájem nebytového prostoru - vinotéka20210115_3_U.pdf20210115_3_DZ.pdf20210115_3_dohoda.pdf
 Žádost o udělení souhlasu Bílenecké20210115_4_U.pdf20210115_4_DZ.pdf20210115_4_zadost.pdf
 Připomínky k územně plánovací dokumentaci20210115_5_U.pdf20210115_5_DZ.pdf20210115_5_pripominky.pdf
 Návrh na uzavření smlouvy o dílo s Ing.arch. Petrem Malinským20210115_6_U.pdf20210115_6_DZ.pdf20210115_6_smlouva.pdf
 Částečná revokace usnesení20210115_7_U.pdf20210115_7_DZ.pdf 
 Žádost o udělění souhlasu Beranov20210115_8_U.pdf20210115_8_DZ.pdf20210115_8_zadost.pdf
 Návrh na udělení souhlasu s modernizací sportoviště20210115_9_U.pdf20210115_9_DZ.pdf

20210115_9_zadost.pdf

20210115_9_prohlaseni.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
22.12.2020Rozpočtové opatření Č.10/202020201222_1_U.pdf20201222_1_DZ.pdf20201222_1_RO.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
21.12.2020Nabídka na poskytnutí bezplatné inzerce v Chaberském zpravodaji MČ Praha- Dolní Chabry místním podnikatelům20220201221_2_U.pdf 20201221_2_zapis.pdf
 Žádost o souhlas se stavbou ke stavebnímu záměru SO-01, SO-0220201221_3_U.pdf20201221_3_DZ.pdf20201221_3_zapis.pdf
 Žádost o stanovisko k záměru změny územního rozhodnutí20201221_4_U.pdf20201221_4_DZ.pdf20201221_4_zapis.pdf
 Žádost o vyjádření k projektu pro územní a stavební povolení Stavba oplocení a manipulační plochy20201221_5_U.pdf20201221_5_DZ.pdf20201221_5_zapis.pdf
 Žádost o vydání souhlasu k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení20201221_6_U.pdf20201221_6_DZ.pdf20201221_6_zapis.pdf
 Záměr koncepce strategie územního rozvoje20201221_7_U.pdf20201221_7_DZ.pdfdok20201221_7_zamer.pdf
 Revize vybraných komunikací20201221_8_U.pdf20201221_8_DZ.pdf0201221_8_zapis.pdf
 Umístění zrcadel Obslužná-Na Šubě20201221_9_U.pdf20201221_9_DZ.pdf 
 Dar kostel20201221_10_U.pdf20201221_10_DZ.pdf 
 Dodatek č.2 GDPR20201221_11_U.pdf20201221_11_DZ.pdf20201221_11_dodatek.pdf
 Změna stavby před jejím dokončením - schválení cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace20201221_12_U.pdf20201221_12_DZ.pdf 
 Rozpočtové opatření č.920201221_13_U.pdf20201221_13_DZ.pdf20201221_13_RO.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
08.12.2020Stanovisko k prodeji pozemků20201208_2_U.pdf20201208_2_DZ.pdf
 Program ZMČ20201208_3_U.pdf 20201208_3_program.pdf
 Návrh na schválení odvolání k rozhodnutí povolení výjimky z PSP na stavbu „V409419 – smyčka PSE“ Praha – Čimice, Dolní Chabry20201208_4_U.pdf20201208_4_DZ.pdf

20201208_4_odvolani.pdf

20201208_4_rozhodnuti.pdf

 Informace  20201208_5_memorandum.pdf
 Dodatek o poskytování poradenských služeb20201208_6_U.pdf20201208_6_DZ.pdf20201208_6_dodatek.pdf
 Smlouva o dílo na vyhotovení kronik20201208_7_U.pdf20201208_7_DZ.pdf

20201208_7_smlouva.pdf

20201208_7_smlouva2.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
03.12.20201.DV Audio20201203_1_U.pdf20201203_1_DZ.pdf 
 2. Nájem SBD Staveg20201203_2_U.pdf20201203_2_DZ.pdf 
 3. Prodej drobného dlouhodobého majetku20201203_3_U.pdf20201203_3_DZ.pdf

20201203_2_cena.pdf

20201203_3_zadost.pdf

 4. Návrh na schválení navýšení cenové nabídky20201203_4_U.pdf20201203_4_DZ.pdf20201203_4_nabidka.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
30.11.2020Rozpočtové opatření č.820201130_2_U.pdf20201130_2_DZ.pdf20201130_2_RO.pdf
 Prodej pozemků20201130_3_U.pdf20201130_3_DZ.pdf

20201130_3_zamer.pdf

20201130_3_zamer2018.pdf

 Převod pozemků20201130_4_U.pdf20201130_4_DZ.pdf 
 Návrh na schválení cenové nabídky na výsadbu ovocných stromů20201130_5_U.pdf20201130_5_DZ.pdf20201130_5_nabidka.pdf
 Návrh na schválení víceprací20201130_6_U.pdf20201130_6_DZ.pdf 
 Dar myslivci20201130_7_U.pdf20201130_7_DZ.pdf20201130_7_zadost.pdf
 Smlouva o poskytnutí příspěvku20201130_8_U.pdf20201130_8_DZ.pdf20201130_8_smlouva.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
23.11.2020Cyklopruhy Ústecká20201123_2_U.pdf20201123_2_DZ.pdf 
 Připomínky 52020201123_3_U.pdf20201123_3_DZ.pdf 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
11.11.2020Odměny ředitelkám20201111_2_U.pdf20201111_2_DZ.pdf 
 Žádost o předložení studie ke změně Z327520201111_3_U.pdf20201111_3_DZ.pdf 
 Rozhodnutí o dělení pozemku20201111_4_u.pdf20201111_4_dz.pdf 
 Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci20201111_5_U.pdf20201111_5_DZ.pdf20201111_5_MHMP.pdf
 Vyjádření k podnětu20201111_4_U.pdf  

 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
26.10.2020Program ZMČ20201026_2_U.pdf 20201026_2_program.pdf
 Dodatek č.320201026_3_U.pdf20201026_3_DZ.pdf20201026_3_dodatek.pdf
 Návrh na schválení cenové nabídky zakázky Krajinné úpravy20201026_4_U.pdf20201026_4_DZ.pdf 
 Nákup komunální techniky – malotraktoru od firmy VARI,20201026_5_U.pdf20201026_5_DZ.pdf 
 Uzavření smlouvy na odběr bio odpadu20201026_6_U.pdf20201026_6_DZ.pdf 
 Znalecký posudek na nemovitost20201026_7_U.pdf20201026_7_DZ.pdf 
 Podání odvolání-Novostavba s výrobnou potravin20201026_8_U.pdf20201026_8_DZ.pdf 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
15.10.2020Nabídka na chodník do rybníčků20201015_1_U.pdf20201015_1_DZ.pdf 
 Hydroizolace a dobetonování ZŠ20201015_2_U.pdf20201015__DZ.pdf

20201015_2_stanovisko.pdf

20201015_2_rozpocet.xlsx

 Vánoční osvětlení20201015_3_U.pdf  
 Inventarizační komise20201015_4_U.pdf20201015_4_DZ.pdf20201015_4_plan.pdf
 Zhotovitel Dlouhodobého plánu rozvoje20201015_5_U.pdf20201015_5_DZ.pdf 
 Řídící výbor20201015_6_U.pdf20201015_6_DZ.pdf 
 Vyjádření MČ do územního řízení NováPihelská20201015_7_U.pdf 20201015_7_namitky.pdf
 Souhlas se subdodavateli20201015_8_U.pdf20201015_8_DZ.pdf 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
30.9.2020Příkazní smlouva o poradenství Duchková20200930_2_U.pdf20200930_2_DZ.pdf20200930_2_smlouva.pdf
 Smlouva o spolupráci Böhm20200930_3_U.pdf20200930_3_DZ.pdf20200930_3_smlouva.pdf
 Plná moc Knobloch20200930_4_U.pdf20200930_4_DZ.pdf 
 Smlouva o výpůjčce části nebytových prostor20200930_5_U.pdf20200930_5_DZ.pdf20200930_5_smlouva.pdf
 Žádost o souhlas s vybudováním oplocení20200930_6_U.pdf20200930_6_DZ.pdf20200930_6_KSaD.pdf
 Žádost o souhlas s vedením přípojek NN a zemního plynu na pozemku parc.č. 1499-120200930_7_U.pdf20200930_7_DZ.pdf20200930_7_KSaD.pdf
 Žádost o stanovisko ke sloučenému řízení pro stavbu20200930_8_U.pdf20200930_8_DZ.pdf20200930_8_KSaD.pdf
 Žádost o stanovisko k přístavbě zimní zahrady k rodinnému domu20200930_9_U.pdf20200930_9_DZ.pdf20200930_9_KSaD.pdf
 Pasportizace20200930_10_U.pdf20200930_10_DZ.pdf20200930_10_zapis.pdf
 RO č.620200930_11_U.pdf20200930_11_DZ.pdf20200930_11_RO.pdf
 Připomínky k zásadám ÚZ20200930_12_U.pdf20200930_12_DZ.pdf

20200930_12_pripominky.pdf

20200930_12_vyhlaska.pdf

 RO č.720200930_13_U.pdf20200930_13_DZ.pdf20200930_13_RO.pdf
 Nákup komunálních strojů20200930_14_U.pdf20200930_14_DZ.pdf 
 Revitalizace Třešňovky20200930_15_U.pdf  
 Výběr. řízení tajemník20200930_16_U.pdf  

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
29.9.2020Podání vyjádření EIA20200929_1_U.pdf20200929_1_DZ.pdf20200929_1_vyjadrení.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
15.09.2020Návrh na uzavření smlouvy p. Doležil20200915_2_U.pdf20200915_DZ.pdf

20200915_2_smlouva.pdf

20200915_2_plnamoc.pdf

 Žádost o souhlas s prominutím poplatku20200915_3_U.pdf20200915_3_DZ.pdf 
 Pražský mobiliář20200915_4_U.pdf20200915_4_DZ.pdf20200915_4_smlouva.pdf
 Zřizení věcného břemene20200915_5_U.pdf20200915_5_DZ.pdf

20200915_5_zamer.pdf

20200915_5_smlouva.pdf

 Výměna oken20200915_6_U.pdf20200915_6_DZ.pdf20200915_6_cenovanabidka.pdf
 Nájemní smlouva Polívkovi20200915_7_U.pdf20200915_7_DZ.pdf20200915_7_najemnismlouva.pdf
 Žádost o souhlas s navýšením kapacity20200915_8_U.pdf20200915_8_DZ.pdf20200915_8_zadost.pdf
 Žádost o odsouhlasení chodníkového přejezdu20200915_9_U.pdf20200915_9_DZ.pdf20200915_9_KSaD.pdf
 Revokace usnesení a návrh na schválení nové smlouvy o dílo aktualizace regionální varianty20200915_10_U.pdf20200915_10_DZ.pdf 
 Návrh na zrušení besedy konané dne 22.9.202020200915_11_U.pdf  

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
31.08.2020Odsvěření rybníku20200831_2_U.pdf20200831_2_DZ.pdf20200831_2_Usn.pdf
 Návrh programu ZMČ20200831_3_U.pdf 20200831_3_program.pdf
 Smlouva o spolupráci20200831_4_U.pdf20200831_4_DZ.pdf20200831_4_smlouva.pdf
 Návrh na schválení cenové nabídky20200831_5_U.pdf20200831_5_DZ.pdf 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
24.08.2020Schválení hodin ZŠ202008124_2_U.pdf20200824_2_DZ.pdf20200824_2_NAKRES.pdf
 Příspěvek 10 000 Kč na vypracování odvolání proti SOKP 51120200824_3_U.pdf20200804_3_DZ.pdf 
 Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - PKS stavby a.s20200824_4_U.pdf20200824_4_DZ.pdf20200824_4_dodatek.pdf
 Připomínky V409 419-smyčka PSE20200824_5_U.pdf20200824_5_DZ.pdf

20200824_5_plna%20moc.pdf

20200824_5_NAMITKY.pdf

 Nabídka firmy InterGast a.s. na dodání mobilních hygienických stanic pro dočasnou výdejnu jídel ZŠ Spořická20200824_6_U.pdf20200824_6_DZ.pdf 
 Prodej části pozemku parc. č. 1390,k.ú. Dolní Chabry20200824_7_U.pdf20200824_7_DZ.pdf

20200824_7_ZMCU.pdf

20200824_7_KSaD.pdf

 Dohoda o předčasném užívání objektu D ZŠ Spořická20200824_8_U.pdf20200817_8_DZ.pdf20200817_8_DOHODA.pdf
 Vypsání záměru na výpůjčku části nebytových prostor přízemí KC20200824_9_U.pdf20200817_9_DZ.pdf20200817_9_ZAMER.pdf
 Připomínkové řízení návrhu obecně závazné vyhlášky20200824_10_U.pdf20200824_10_DZ.pdf20200824_10_MHMPDZ.pdf
 Smlouva o poradenství v oblasti urbanismu a architektury20200824_11_U.pdf20200824_11_DZ.pdf 
 Jmenování nových členů komise životního prostředí20200824_12_U.pdf20200824_12_DZ.pdf 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
17.08.2020Schválení hodin ZŠ   
neuskutečněnoPříspěvek 10 000 Kč na vypracování odvolání proti SOKP 511   
 Dodatek č.2   
 Vyjádření smyčka PRE   
 Nabídka firmy InterGast a.s. na dodání mobilních hygienických stanic pro dočasnou výdejnu jídel ZŠ Spořická   
 Prodej části pozemku parc. č. 1390,k.ú. Dolní Chabry  

 

 Dohoda o předčasném užívání objektu D ZŠ Spořická   
 Vypsání záměru na výpůjčku části nebytových prostor přízemí KC   

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
03.08.2020Finanční dar OSOP20200802_2_U.pdf20200802_2_DZ.pdf 
 Mobilní pódium20200803_3_U.pdf20200803_3_DZ.pdf 
 Žádost o stanovisko20200803_4_U.pdf20200803_4_DZ.pdf20200803_4_KSaD.pdf
 Parkování kol20200803_5_U.pdf20200803_5_DZ.pdf

20200803_5_KSaD.pdf

20200803_5_MHMP.pdf

20200803_5_QRkod.pdf

20200803_5_stanovisko.pdf

 Novostavba 3 RD20200803_6_U.pdf20200803_6_DZ.pdf20200803_6_KSaD.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
20.07.2020Prominutí poplatku ze vstupného20200720_2_U.pdf20200720_2_DZ.pdf

202000720_2_MHMP.pdf

20200720_2_vyhlaska.pdf

 Stavební úpravy RD Tušimická20200720_3_U.pdf20200720_3_DZ.pdf 
 Návrh na uzavření smlouvy o dílo20200720_4_U.pdf20200720_4_DZ.pdf20200720_4_smlouva.pdf
 Informace  Duvodova_zprava_odvolani.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
13.07.2020Subdodavatele stavby20200713_2_U.pdf  
 Předseda školské komise20200713_3_U.pdf20200713_3_DZ.pdf 
 Věcné břemeno20200713_4_U.pdf20200713_4_DZ.pdf

20200713_4_smlouva.pdf

20200713_4_zamer.pdf

 Změna v rejstříku škol20200713_5_U.pdf20200713_5_DZ.pdf

20200713_5_ramcovypopis.pdf

20200713_5_zadost.pdf

 Pronájem podia20200713_6_U.pdf20200713_6_DZ.pdf 
 Rozpočtové opatření č.520200713_7_U.pdf20200713_7_DZ.pdf20200713_7_RO.pdf
 Křižovatka u ZŠ20200713_8_U.pdf20200713_8_DZ.pdf20200713_8_KSaD.pdf
 Dělení pozemků20200713_9_U.pdf20200713_9_DZ.pdf

20200713_9_oznameni_rizeni.pdf

20200713_9_zapisKSad.pdf

 Novostavba rodinného domu s výrobnou potravin20200713_10_U.pdf20200713_10_DZ.pdf

20200713_10_vyjadreni.pdf

20200713_10_zapis%20KSad.pdf

20200713_13_oznameni.pdf

 Stavba RD v ulici Sumova20200713_11_U.pdf20200713_11_DZ.pdf20200713_11_zapisKSaD.pdf
 Dělení pozemků20200713_12_U.pdf20200713_12_DZ.pdf20200713_12_zapisKSad.pdf
 Stavební úpravy RD Tušimická20200713_13_U.pdf20200713_13_DZ.pdf20200713_13_KSaD.pdf
 Novostavba20200713_14_U.pdf20200713_14_DZ.pdf20200713_14_zapisKSad.pdf
 Pověření k přípravě podkladů a podání podnětu k přezkumnému řízení20200713_15_U.pdf20200713_15_DZ.pdf 
  Žádost o vydání souhlasu20200713_16_U.pdf20200713_16_DZ.pdf 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
02.07.2020Vyjádření do řízení EIA k  tramvajové trati20200702_2_U.pdf20200702_2_DZ.pdf20200702_2_vyjadreni.pdf
 Odměny ředitelkám20200702_3_U.pdf20200702_3_DZ.pdf 
 Udělení plné moci20200702_4_U.pdf  
 Rezignace předsedy školské komise pane Cutycha20200702_5_U.pdf20200702_5_DZ.pdf 
 Demontáž kuchyně20200702_2_u.pdf  
 Informace defibrilátor 20200702_7_DZ.pdf20200702_7_nabidka.pdf

 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
29.06.2020​příspěvek tábory20200629_2_U.pdf20200629_2_DZ.pdf

20200629_2_darovacismlouva.pdf

20200629_2_formular.pdf

20200629_2_podminky.pdf

 pověření vedením úřadu20200629_3_U.pdf  
 K+R MŠ Chaberáček20200629_4_U.pdf20200629_4_DZ.pdf 
 povodňová komise20200629_5_U.pdf20200629_5_DZ.pdf 
 Kolaudace D20200629_6_U.pdf20200629_6_DZ.pdf20200629_6_nabidka.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
22.06.20202.žádost 20200622_2_U.pdf20200622_2_DZ.pdf 
 3.společný souhlas Pernštejnská20200622_3_U.pdf20200622_3_DZ.pdf

20200622_3.souhlas.pdf

 4. rozpočtové opatření č.420200622_4_U.pdf20200622_4_DZ.pdf20200622_4_RO.pdf
 5.Jednotné elektronické úřední desky20200622_5_U.pdf20200622_5_DZ.pdf 
 6.Stojany na kola20200622_6_U.pdf20200622_6_U.pdf

20200622_6_zadost.pdf

 7.Mobilní rozhlas20200622_7_U.pdf20200622_7_DZ.pdf

20200622_7_material.pdf

20200622_7_mob.rozhlas.pdf

 8. Odsvěření rybníka20200622_8_U.pdf20200622_8_DZ.pdf 
 9.Plechový domek20200622_9_U.pdf20200622_9_DZ.pdf 
 10. Administrátor ZŠ20200622_10_U.pdf20200622_10_DZ.pdf 
 11. Vyřazení majetku20200622_11_U.pdf20200615_11_DZ.pdf20200622_11_smernice.pdf
 12. Odkup vozu20200622_12_U.pdf20200622_12_DZ.pdf20200622_12_smlouva.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
15.06.2020Jmenování člena kulturní komise20200615_2_U.pdf20200615_2_DZ.pdf 
 BÚP pozemků20200615_3_U.pdf20200615_3_DZ.pdf

20200615_3_MHMP.pdf

20200615_3_Zadost_o_stanovisko.pdf

 Zpráva z veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Dolní Chabry20200615_4_U.pdf20200615_4_DZ.pdf20200615_4_ZPRAVA.pdf
 Dohoda o provedení práce-p.Malina20200615_5_U.pdf20200615_5_DZ.pdf20200615_5_dohoda.pdf
 Výměna bojleru20200615_6_U.pdf20200615_6_DZ.pdf

20200615_6_posudek_bojler.pdf

20200615_6_faktura.pdf

 Finanční kompenzace ušlé úplaty za předškolní vzdělání v době pandemie COVID-1920200615_7_U.pdf20200615_7_DZ.pdf20200615_7_Kakulace_MS.pdf
 Rozdělení pozemků20200615_8_U.pdf20200615_8_DZ.pdf 
 Studna ul Sumova20200615_9_U.pdf20200615_9_DZ.pdfoznámení_studna.pdf
 Stížnost20200615_10_U.pdf20200615_10_DZ.pdf 
 Zřízení K+R MŠ Protilehlá20200615_11_U.pdf20200615_11_DZ.pdf 
 Revitalizace ul. Do Rybníčků20200615_12_U.pdf20200615_12_DZ.pdf 
 Příspěvek OSOP20200615_13_U.pdf20200615_13_DZ.pdf 
 Vyjádření k návrhu na pořízení změny ÚP P 170201920200615_14_U.pdf20200615_14_DZ.pdf 
 K Draháni20200615_15_U.pdf20200615_15_DZ.pdf20200615_15_PRAHA8.pdf
 Počeradská20200615_16_U.pdf20200615_16_DZ.pdf20200615_16_OZNAMENI.pdf
 Dotace SK Dolní Chabry20200615_17_U.pdf20200615_17_DZ.pdf

20200615_17_SKzadost.pdf

20200615_17_rozpocet.pdf

 Dotace Sokol20200615_18_U.pdf20200615_18_DZ.pdf20200615_18_ZADOST.pdf
 Program ZMČ  20200615_19_program.pdf

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
10.06.2020Zajištění úložných prostor pro školu která prochází rekonstrukcí20200610_2_U20200610_2_DZ 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

Ze dne / Zápis

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
08.06.2020Informace-doplacení mezd20200608_2_U.pdf20200608_2_DZ.pdf 
 Odkup vozu20200806_3_U.pdf20200806_3_DZ.pdf20200806_3_Kupni_smlouva.pdf
 Rozšíření přírodní památky Zámky20200806_4_U.pdf20200806_4_DZ.pdf

20200806_4_Duvodova_zprava.pdf

20200806_4_MHMP_751098_2020.pdf

20200806_4_Navrh_narizeni.pdf

 Přestavba č.p.239,ul. Ústecká20200608_6_U.pdf20200608_6_DZ.pdf20200608_6_Katastralni_mapa.pdf
 Přístavba ul. Žďárská20200608_7_U.pdf20200608_7_DZ.pdf20200608_7_Stanovisko_MHMP.pdf
 Úpravy místní komunikace Na Pěšině20200608_8_U.pdf20200608_8_DZ.pdf 
 DV Audio20200608_9_U.pdf20200608_9_DZ.pdf

20200608_9_DV_audio_stavebni_material.JPG

20200608_9_zadost_DV_audio_na_snizeni_najemneho.pdf

 Vyrozumění o probíhajícím řízení20200608_11_U.pdf20200608_11_DZ.pdf

20200608_11_Maly_J_Nove_Chabry_Development_-_rozhodnuti_ze_dne_2332020.pdf

20200608_11_Maly_x_UMC_Praha_8_-_zaloba_proti_rozhodnuti_o_vylouceni__odesl.pdf

20200608_11_Odpoved_na_vyzvu.pdf

20200608_11_Vyrozumneni.pdf

 Kanalizace ZŠ20200608_13_U.pdf20200608_13_DZ.pdf20200608_13_cenovy_odhad.pdf
 Souhlas s umístěním skladovacích kontejnerů20200608_14_U.pdf20200608_14_DZ.pdf 

 

Zasedání RMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – 2. místostarosta, 
Stanislav Vyšín – radní,  Martin Knížek – radní.

ze dne

Usnesení
Zápis_49.zasedání RMČ_ze dne 25.5.2020zapis_c._49.pdf
Zápis_48.zasedání RMČ_ze dne 18.5.2020zapis_c._48.pdf

 

Zasedání RMČ

Ing. Barbora Floriánová – starostka, 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta, Jan Vokurka – místostarosta, 
Miroslav Malina – radní,  Mgr. Hana Kunešová – radní.

ze dne

Usnesení
Zápis_47.zasedání RMČ_ze dne 27.4.2020zapis_c._47.pdf
Zápis_46.zasedání RMČ_ze dne 20.4.2020zapis_c._46.pdf
Zápis_45.zasedání RMČ_ze dne 20.4.2020zapis_c._45.pdf
Zápis_44.zasedání RMČ_ze dne 8.4.2020zapis_c._44.pdf
Zápis_43.zasedání RMČ_ze dne 31.3.2020zapis_c._43.pdf
Zápis_42.zasedání RMČ_ze dne 30.3.2020zapis_c._42.pdf
Zápis_41.zasedání RMČ_ze dne 23.3.2020.zapis_c._41.pdf
Zápis_40.zasedání RMČ_ze dne 13.3.2020.zapis_c._40.pdf 
Zápis_39.zasedání RMČ_ze dne 21.2.2020zapis_c._39.pdf
Zápis_38.zasedání RMČ_ze dne 21.2.2020zapis_c._38.pdf
Zápis_37.zasedání RMČ_ze dne 17.2.2020zapis_c._37.pdf
Zápis_36. zasedání RMČ_ze dne 10.2.2020zapis_c._36.pdf
Zápis_35. zasedání RMČ_ze dne 27.1.2020zapis_c._35.pdf
Zápis_34. zasedání RMČ_ze dne 16.1.2020zapis_c._34.pdf
Zápis_33. zasedání RMČ_ze dne 13.1.2020zapis_c._33.pdf
Zápis_32. zasedání RMČ ze dne 18.12.2019zapis_c._32.pdf
Zápis_31. zasedání RMČ ze dne 13.12.2019zapis_c._31.pdf
Zápis_30. zasedání RMČ ze dne 11.12.2019zapis_c._30.pdf
Zápis_29. zasedání RMČ ze dne 04.12.2019 zapis_c._29.pdf
Zápis_28. zasedání RMČ ze dne 25.11.2019 zapis_c._28.pdf
Zápis_27. zasedání RMČ ze dne 22.11.2019 zapis_c._27.pdf
Zápis_26. zasedání RMČ ze dne 07.11.2019zapis_c._26.pdf
Zápis_25. zasedání RMČ ze dne 25.10.2019zapis_c._25.pdf
Zápis_24. zasedání RMČ ze dne 21.10.2019zapis_c._24.pdf
Zápis_23. zasedání RMČ ze dne 18.10.2019zapis_c._23.pdf
Zápis_22. zasedání RMČ ze dne 11.10.2019zapis_c._22.pdf
Zápis_21. zasedání RMČ ze dne 4.10.2019zapis_c._21.pdf
Zápis_20. zasedání RMČ ze dne 20.9.2019zapis_c._20.pdf

 

Zasedání RMČ

Ing. Barbora Floriánová – starostka, 
Jan Vokurka – 1. místostarosta,  JUDr. Milan Golas – 2. místostarosta, 
JUDr. Petr Malý – radní,  Martin Knížek – radní.

ze dne

Zápis PDF
Zápis_19. zasedání RMČ ze dne 4.6.2019019/19/RMČ
Zápis_18. zasedání RMČ ze dne 3.6.2019018/19/RMČ
Zápis_17. zasedání RMČ ze dne 29.05.2019017/19/RMČ
Zápis z 16. zasedání RMČ ze dne 27.05.2019016/19/RMČ
Zápis z 15. zasedání RMČ ze dne 20.05.2019015/19/RMČ
Zápis ze 14. zasedání RMČ ze dne 13.05.2019014/19/RMČ
Zápis z 13. zasedání RMČ ze dne 23.4.2019013/19/RMČ
Zápis z 12. zasedání RMČ ze dne 8.4.2019012/19/RMČ
Zápis z 11. zasedání RMČ ze dne 25.3.2019011/19/RMČ
Zápis z 10. zasedání RMČ ze dne 27.02.2019010/19/RMČ
Zápis z 9. zasedání RMČ ze dne 08.02.2019009/19/RMČ
Zápis z 8. zasedání RMČ ze dne 04.02.2019008/19/RMČ
Zápis z 7. zasedání RMČ ze dne 21.01.2019007/19/RMČ
Zápis z 6. zasedání RMČ ze dne 10.01.2019006/19/RMČ
Zápis z 5. zasedání RMČ ze dne 17.12.2018005/18/RMČ
Zápis z 4. zasedání RMČ ze dne 04.12.2018004/18/RMČ
Zápis z 3. zasedání RMČ ze dne 23.11.2018003/18/RMČ
Zápis z 2. zasedání RMČ ze dne 16.11.2018002/18/RMČ
Zápis z 1. zasedání RMČ ze dne 09.11.2018001/18/RMČ