Krajinné úpravy v k. ú. Praha-Dolní Chabry

Městská část Praha-Dolní Chabry vyzývá k předložení cenové nabídky .

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je revitalizace území bývalého třešňového sadu na severním okraji městské části na řešeném území o rozloze 13 350 m2. Předmětem revitalizace je odstranění náletové vegetace, zachování perspektivních stromů a keřů, doplnění třešňové aleje a výsadba slivoní na západní hraně řešeného území. Podrobné požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze této výzvy.

Více informací a podklady naleznete na úřední desce :

Úřední deska - odkaz na veřejnou zakázku.