MČ Praha Dolní Chabry


Kamennou úřední desku naleznete před vchodem do úřadu Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8

Starosta

Slovo starostky listopad 2023

Milí Chaberáci,  před malou chvílí pan farář Petr Havlík požehnal čerstvě znovuzrozené soše sv. Václava, městské části i všem jejím občanům. Jeho požehnání a Václavovu ochranu budeme potřebovat.  Pokračujeme v boji proti dálničnímu okruhu. Do řízení EIA ke stavbě 518 a 519 jsme poslali 71 stran vyjádření podpořeného odbornými stanovisky. Kolem 400 z vás využilo na webu městské části přístupného generátoru připomínek a další posílali své vlastní připomínky.  Naše zásadní námitky se týkají zhoršení kvality životního prostředí občanů Dolních Chaber....