7. veřejné zasedání ZMČ

Datum: 
18.09.2019 18:00

Ve středu 18. září 2019 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 7. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Dolní Chabry. 

Navržený program 6. veřejného zasedání ZMČ:

1. Kontrola zápisu č. 6
2. Rozpočtové opatření č. 5 v roce 2019
3. Rozpočtové opatření č. 6 v roce 2019
4. Převod finančních prostředků z fondu na provoz
5. Vypsání záměru – pronájem pozemků parc. č. 473/1 a 1278/3, k. ú. Dolní Chabry
6. Vypsání záměru – prodej části pozemku parc. č. 1427, k. ú. Dolní Chabry
7. Doplnění návrhu na změnu ÚP zkráceným postupem
8. Žádost o změnu územního plánu
9. Žádost o změnu územního plánu
10. Program pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací
11. Pověření RMČ – dostavba ZŠ
12. Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze
13. Volba RMČ
14. Interpelace
15. Informace/Různé

Fotogalerie: 
Adresa: 
Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
Česká republika
50° 8' 47.0796" N, 14° 26' 44.5812" E
CZ