8. veřejné zasedání ZMČ

Datum: 
18.12.2019 16:30

Ve středu 18. prosince 2019 od 16:30 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 8. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Dolní Chabry. 

Navržený program 8. veřejného zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 7
 2. Smlouva – sociální pracovník
 3. Rozpočtové opatření č. 7/2019
 4. Rozpočtové provizorium na rok 2020
 5. Přeúčtování položek
 6. Změna územního plánu zkráceným postupem pozemků parc. č. 1367, 1368, 1369/1, 1369/2, 1370 a 1371, k.ú. Dolní Chabry z PZO (zahrádky a zahrádkové osady) na OB-C (čistě obytná s kódem míry využití C) pro výstavbu rodinných domů
 7. Odměny členům komisí a výborů
 8. Finanční dar - SK
 9. Informace o průběhu řízení na výběr dodavatele prací rekonstrukce a dostavby základní školy (kdo je vybrán, kdy se započnou práce a jaký bude další průběh celé akce)
 10. Informace o průběhu jednání s MČ Praha Suchdol ohledně SOKP 518 a 519 a o učiněných krocích ve věci SOKP 519
 11. Rozpočtové opatření č. 8/2019
 12. Informace
Fotogalerie: 
Adresa: 
Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
Česká republika
50° 8' 47.0796" N, 14° 26' 44.5812" E
CZ