Přistavení velkoobjemových kontejnerů BIOVOK, II. pololetí 2021

Datum: 
27.11.2021 09:00 - 12:00

Termíny přistavování VOK na bioodpad (BIO VOK) v druhé polovině roku 2021 :

Prosíme o dodržování bezpečnostních pravidel, jako je nošení ochranných pomůcek a dodržení rozestupů.

Přistavení Bio velkoobjemových kontejnerů II. pololetí 2021

    
StanovištěDatumHodina
  oddo
    
stanoviště ULČOVA 25.09.20219:0012:00
stanoviště DVORNÍ09.10.20219:0012:00
V KRATINÁCH                                        23.10.20219:0012:00
PIHELSKÁ06.11.20219:0012:00
U VĚTROLAMU20.11.20219:0012:00
 POČERADSKÁ27.11.20219:0012:00

 

Co je bioodpad
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

  • Mezi bioodpad patří
    Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
     
  • Mezi bioodpad nepatří
    Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

Fotogalerie: