4. veřejné zasedání ZMČ

Datum: 
22.03.2023 18:00

Ve středu 22. března 2023 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 4. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry.

Navržený program 4. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 3
 2. Žádost TJ ZŠ Chabry, z. s., o finanční příspěvek 80 000 Kč na sportovní činnost
 3. Žádost SK Dolní Chabry o finanční příspěvek ve výši 350 000 Kč na energie a provozní náklady
 4. Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o finanční příspěvek 350 000 Kč na energie a provozní náklady
 5. Žádost Chaberské PERGOLY o finanční spoluúčast na sportovních a kulturních akcích v roce 2023
 6. Žádost kulturního centra Moringa Tree club, z. s., o finanční příspěvek
 7. Návrh na schválení aktualizace směrnice „Fond kulturních a sociálních potřeb“
 8. Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci ze dne 29. dubna 2009 mezi městskou částí Praha-Dolní Chabry a společnostmi Nové Chabry Development, s.r.o., Nové Chabry Delta, s.r.o., Nové Chabry Zeta, s.r.o., Nové Chabry F+G, s.r.o., Nové Chabry – E, s.r.o., Nové Chabry Alfa, s.r.o., Nové Chabry Beta, s.r.o.
 9. Návrh na schválení odpovědi na dopis z Úřadu vlády ve věci vedení okruhu SOKP ze dne 2. března 2023
 10. Volba tajemnice finančního výboru ZMČ
 11. Rozpočtové opatření č. 2/2023 – 1001
 12. Informace
  1. Rozpočtové opatření č. 1/2023 –2002
  2. Přehled veřejných zakázek
  3. Tramvajová trať
 13. Dotazy a připomínky občanů
Fotogalerie: 
Adresa: 
Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
Česká republika
50° 8' 47.0796" N, 14° 26' 44.5812" E
CZ