Dotace

Dotační a grantová politika je pro naši městskou část jedním ze základních pilířů úspěšného hospodaření a kvalitního rozvoje. Pro menší městské části, jako jsou Dolní Chabry, je téměř nemožné financovat rozsáhlé investiční projekty z vlastních zdrojů. Zřizování nové infrastruktury v podobě například školy, sportovišť nebo komunikací si žádá mnohamilionové investiční výdaje. Naše městská část tyto investice potřebuje, a proto je nezbytné, aby její vedení získalo potřebné finance z nejrůznějších dotačních a grantových programů.

S ohledem na získané částky se mohou Dolní Chabry považovat za úspěšné žadatele. Jen v posledních několika letech se podařilo získat desítky milionů korun, díky čemuž se daří budovat a renovovat místní sportoviště, postaví se chodník na autobusové obratiště v Čimicích, vybírá se zhotovitel dostavby základní školy, ale důležité jsou i zdánlivé drobnosti jako například pravidelné doplňování knihovního fondu zdejší knihovny.

V tabulce níže můžete nahlédnout na seznam dotačních příspěvků do rozpočtu v posledních letech.

 

2019
Neinvestiční dotace z HMP – místní lidové knihovny21 800 Kč
Mobilní kuchyně a jídelna, inž. Služby811 000 Kč
2018
Účelová investiční dotace z HMP – Veřejné multifunkční sportovní hřiště1 000 000 Kč
Účelová investiční dotace z MŠMT – EU-šablony II ZŠ Praha-Dolní Chabry1 347 400 Kč
Účelová neinvestiční dotace na náklady vzniklých s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do ZHMP a zastupitelstev MČ HMP v roce 2018178 000 Kč
EU-šablony MŠ Chaberáček125 280 Kč
ZŠ-posílení mzdrových prostředků162 600 Kč
Fin. Prostředky z odvodu VHP355 000 Kč
EU-šablony MŠ Bílenecké náměstí143 800 Kč
Účelová dotace HMP – Primární prevence v ZŠ30 600 Kč
Účelová dotace HMP – Mzdové nák. asistentů MŠ134 900 Kč
Účelová dotace HMP – Mzdové nák. v ZŠ a MŠ1 477 100 Kč
Účelová dotace HMP – VHP193 000 Kč
Investiční dotace z HMP – Dostavba ZŠ Spořická15 000 000 Kč
Účelová dotace HMP – Podpora vzdělání ZŠ404 200 Kč
Neinvestiční dotace z HMP – místní lidové knihovny18 000 Kč
Účelová dotace HMP – Podpora vzdělání ZŠ12 000 Kč
Účelová dotace z MF – úhrada výdajů vzniklých s volbou prezidenta ČR70 300 Kč

2017

Investiční účelová dotace rekonstrukce víceúčelového hřiště u ZŠ

900 000 Kč

Účelová dotace VHP

418 000 Kč

Šablony MŠ Bílenecké nám.

215 800 Kč

Šablony Chaberáček

187 900 Kč

Volby PS PČR

65 800 Kč

Účelová dotace prezidentské volby

13 000 Kč

Investiční účelová dotace HMP – Vybudování fitparku

600 000 Kč

Investiční účelová dotace HMP – Rekonstrukce chodníku

4 800 000 Kč

Neinvestiční účelová dotace z HMP – VHP

289 000 Kč

Neinvestiční účelová dotace z HMP – šablony ZŠ

606 200 Kč

Neinvestiční účelová dotace z HMP –  příprava na ZOZ

25 000 Kč

Neinvestiční účelová dotace z HMP – primární prevence ve školách

33 700 Kč

Neinvestiční účelová dotace z HMP – mzdové náklady asistentů ZŠ, MŠ

290 800 Kč

Neinvestiční účelová dotace z HMP – posílení mzdových nákladů asistentů ZŠ, MŠ

290 900 Kč

Investiční dotace z HMP – dostavba ZŠ Spořická 400

20 000 000 Kč

Neinvestiční dotace z HMP – místní lidové knihovny

18 200 Kč

Účelová dotace VHP

67 000 Kč

Neinvestiční dotace HMP – podpora vzdělání na území HMP – ZŠ

130 000 Kč