Přistavení velkoobjemových kontejnerů

VOK harmonogram Dolní Chabry: duben/2018

Dolní Chabry

Bílenecké náměstí

08.04.2018

09:00

13:00

1

Dolní Chabry

Na Pěšině

08.04.2018

09:00

13:00

1

VOK harmonogram Dolní Chabry: květen/2018

Dolní Chabry

Dvorní

13.05.2018

09:00

13:00

1

Dolní Chabry

Pod Křížem x U Větrolamu

13.05.2018

09:00

13:00

1

VOK harmonogram Dolní Chabry: červen/2018

Dolní Chabry

U Větrolamu

10.06.2018

09:00

13:00

1

Dolní Chabry

V Kratinách

10.06.2018

09:00

13:00

1

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD !!!

Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.