Přistavení velkoobjemových kontejnerů, říjen 2018

VOK harmonogram Dolní Chabry: říjen/2018

Dolní Chabry

Na Pěšině

14.10.2018

09:00

13:00

1

Dolní Chabry

V Kratinách

14. 10. 2018

09:00

13:00

2

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD !!! Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní