Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu NSKO pro rok 2024

HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU, MČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY
16.04.2024 - útDolní Chabry - Dolní Chabry, Ďáblice, BřeziněvesPo - PáSo
20.07.2024 - so1. křižovatka ul. Ulčova x Ústecká15:00 - 15:2008:00 - 08:20
17.09.2024 - út2. Hrušovanské nám.15:30 - 15:5008:30 - 08:50
08.10.2024 - út3. Bílenecké nám. (k ul. Měděnecká)16:00 - 16:2009:00 - 09:20
 4. křižovatka ul. Hřenská x Květnová (před č. p. 553/52)16:30 - 16:5009:30 - 09:50
 5. křižovatka ul. Šenovská x U Spojů (vedle č. p. 300/31)17:00 - 17:2010:00 - 10:20
 6. ul. U Prefy (vedle č. p. 771/25)17:30 - 17:5010:30 - 10:50
 7. křižovatka ul. Kostelecká x Legionářů (vedle č. p. 753/54)18:00 - 18:2011:00 - 11:20
 8. ul. U Parku (před úřadem MČ)18:40 - 19:0011:40 - 12:00

 

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 • olej a tuk (kromě jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu, je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.