Velkoobjemové kontejnery - VOK

Datum: 
23.09.2018 09:00

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

 

VOK harmonogram Dolní Chabry: září/2018

Dolní Chabry

Bílenecké náměstí

23.09.2018

09:00

13:00

1

Dolní Chabry

Dvorní – přistavení u stanoviště separací

23. 09. 2018

09:00

13:00

2

 

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD !!! Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.