Svoz bioodpadu pomocí BIO VOK

Datum: 
25.05.2019 09:00

BIO VOK harmonogram Dolní Chabry

Dolní Chabry

Dvorní – u separací

25. 05. 2019

09:00

-  12:00

Dolní Chabry

Pihelská - podél nezastavěné parcely

25. 05. 201909:00-  12:00

Služba je určena pouze pro občany s trvalým pobytem v MČ.Kontejner je určen na zahradní odpad – listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez živočišných zbytků.Upozorňujeme občany, že v případě naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení bude kontejner odvezen a nový kontejner již přistavován nebude. U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha
.