6. veřejné zasedání ZMČ

Datum: 
26.06.2019 18:00

Ve středu 26. června 2019 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 6. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Dolní Chabry. 

Navržený program 6. veřejného zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 5
 2. Volba členů RMČ
 3. Výběr zhotovitele - Dostavba ZŠ Praha-Dolní Chabry
 4. Nabídka na výkon činností technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP – I. Fáze projektu „Dostavba ZŠ Praha-Dolní Chabry“
 5. Plná moc – TDS a BOZP
 6. Stanovisko MČ – vlastník sousedního pozemku
 7. Návrh OZV o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí – připomínkování
 8. Trestní oznámení – MŠ Beranov (pozn. Netýká se současného vedení MŠ)
 9. Vyhrazení o rozhodnutí
 10. Přiznání odměn ředitelkám příspěvkových organizací
 11. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 12. Interpelace
 13. Informace
Fotogalerie: 
Adresa: 
Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
Česká republika
50° 8' 47.0796" N, 14° 26' 44.5812" E
CZ