12. veřejné zasedání ZMČ

Datum: 
09.09.2020 18:00

Ve středu 9. září 2020 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 12. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry. 

Navržený program 12. veřejného zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 11
 2. Schválení ověřovatelů zápisu z 12. zasedání ZMČ
 3. Volba návrhového výboru
 4. Rozpočtové opatření č. 1/20
 5. Rozpočtové opatření č. 2/20
 6. Rozpočtové opatření č. 3/20
 7. Rozpočtové opatření č. 4/20
 8. Rozpočtové opatření č. 5/20
 9. Zmocnění rady městské části k provádění rozpočtových opatření
 10. Návrh na odsvěření 1/13 rybníka
 11. Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry pro období 2021-2030(strategický plán)
 12. Návrh na schválení smlouvy o spolupráci mezi městskými částmi a obcemi
 13. Návrh na poskytnutí daru organizaci Sokol Dolní Chabry
 14. Návrh na poskytnutí daru organizaci SK Dolní Chabry
 15. Návrh na poskytnutí daru organizace TJ Dolní Chabry
 16. Změna ÚP Z 2844
 17. Informace
 18. Interpelace
   
Fotogalerie: 
Adresa: 
Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
Česká republika
50° 8' 47.0796" N, 14° 26' 44.5812" E
CZ