16. zasedání Zastupitelstva MČ

Datum: 
14.06.2021 18:00

V pondělí 14. června 2021 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry. 

Navržený program 16. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 15
 2. Petice za bezpečnější přechody pro chodce v blízkosti MŠ Chaberáček na ulici 
 3. Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 348/1, k. ú. Dolní Chabry
 4. Závěrečný účet za rok 2020
 5. Návrh na schválení aktualizace směrnice „Fond kulturních a sociálních potřeb“
 6. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení
 7. Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů
 8. Žádost SK Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů
 9. Informace:
  1. Rozpočtové opatření č. 1/2021
  2. Rozpočtové opatření č. 2/2021
  3. Rozpočtové opatření č. 3/2021
  4. Rozpočtové opatření č. 4/2021
 10. Dotazy a připomínky občanů
 11. Různé
Fotogalerie: 
Adresa: 
Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
Česká republika
50° 8' 47.0796" N, 14° 26' 44.5812" E
CZ