Přistavení velkoobjemových kontejnerů BIOVOK, I. pololetí 2022

Datum: 
27.03.2022 09:00 - 12:00

Přistavení Bio velkoobjemových kontejnerů I. pololetí 2022

    
StanovištěDatumHodina
  oddo
    
stanoviště Velemínská06.03.20229:0012:00
stanoviště Měděnecká    27.03.20229:0012:00

 

Co je bioodpad
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

  • Mezi bioodpad patří
    Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
     
  • Mezi bioodpad nepatří
    Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

Fotogalerie: