22. veřejné zasedání ZMČ

Datum: 
23.06.2022 18:00

Ve čtvrtek 23. června 2022 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 22. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry.

Navržený program 22. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisů č. 21
 2. Návrh na ukončení pořizování změny územního plánu Z2844
 3. Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu hřiště „Návrh, dodávka a instalace herních prvků včetně dopadových ploch, hřiště Ulčova“
 4. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry na volební období 2022–2026
 5. Návrh na schválení Záměru realizace energeticky úsporných opatření MŠ Chaberáček, MŠ Bílenecké nám. a MŠ Beranov
 6. Návrh na schválení Koncepce transformačních a rozvojových lokalit a požadavky na veřejnou vybavenost, koncepce veřejných prostranství a zeleně spolu s pěší a cyklistickou dopravou pro MČ Praha-Dolní Chabry
 7. Návrh na schválení připomínek městské části Praha-Dolní Chabry k návrhu Metropolitního plánu Prahy
 8. Petice ke změně dopravní situace
 9. Informace:
  1. Rozpočtové opatření č. 4
  2. Rozpočtové opatření č. 5
 10. Dotazy a připomínky občanů
Fotogalerie: 
Adresa: 
Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
Česká republika
50° 8' 47.0796" N, 14° 26' 44.5812" E
CZ