1. veřejné zasedání ZMČ

Datum: 
17.10.2022 18:00

V pondělí 17. října 2022 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 1. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry.

Navržený program 1. zasedání ZMČ:

 1. Zahájení
 2. Předání osvědčení nově zvoleným členům zastupitelstva
 3. Složení slibu členů zastupitelstva
 4. Určení ověřovatelů zápisu
 5. Schválení programu
 6. Určení počtu místostarostů
 7. Určení funkcí uvolněných/neuvolněných členů ZMČ
 8. Určení způsobu volby starosty a místostarostů
 9. Volba starosty
 10. Volba místostarostů
 11. Volba členů RMČ
 12. Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
 13. Volba předsedy finančního výboru
 14. Volba předsedy kontrolního výboru
 15. Volba členů finančního výboru
 16. Volba členů kontrolního výboru
 17. Měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
Fotogalerie: 
Adresa: 
Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
Česká republika
50° 8' 47.7852" N, 14° 26' 45.942" E
CZ