2. veřejné zasedání ZMČ

Datum: 
14.12.2022 18:30

Ve středu 14. prosince 2022 od 18:30 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 2. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry.

Navržený program 2. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 22, č. 23, č. 1
 2. Rozpočtové provizorium na rok 2023
 3. Záměr nákupu víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha-Dolní Chabry
 4. Revokace usnesení č. 220/22/ZMČ ze dne 23. 6. 2022 o odkupu části pozemku parc. č.1416, k. ú. Dolní Chabry, zapsaného na LV 1087 a prodej části pozemku parc. č. 1416, k. ú. Dolní Chabry, o velikosti 10m2, zapsaného na LV 1087
 5. Návrh na zrušení Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha-Dolní Chabry
 6. Pověření ke kontrole darovacích smluv za rok 2022
 7. Návrh na schválení odměn členům komisí, výborů, redakční rady a přísedící u soudu
 8. Stížnost občanů na dopravní situaci v okolí Kobyliské
 9. Návrh na aktualizace Směrnice č. 1/2019 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 10. Informace:
  1. Rozpočtové opatření č. 6
  2. Rozpočtové opatření č. 7
  3. Rozpočtové opatření č. 8
  4. Rozpočtové opatření č. 9
  5. Rozpočtové opatření č. 10
  6. Rozpočtové opatření č. 11
  7. Rozpočtové opatření č. 12
  8. Rozpočtové opatření č. 13
  9. Datové centrum
  10. Společné povolení na stavbu „V409/419-smyčka PSE“
  11. Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby
 11. Dotazy a připomínky občanů
 12. Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby
Fotogalerie: 
Adresa: 
Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
Česká republika
50° 8' 47.0796" N, 14° 26' 44.5812" E
CZ