Chaberský zpravodaj březen 2018, zkráceny text plném znění