Záměr PHA1070 – SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE

  MČ Praha – Dolní Chabry předala Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy nesouhlasné vyjádření k záměru PHA1070 –SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE,

Využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky v k. ú. Ďáblice.

  Zásadním bodem vyjádření je požadavek na provedení posouzení vlivů na životní prostředí, tj. dokumentace, posudku a závazného stanoviska EIA.

Komise životního prostředí – Jan Vokurka

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.