Žaloba kvůli další výstavbě v Nových Chabrech

Na základě rozhodnutí vedení naší radnice podala MČ 18. 9. 2018 správní žalobu proti rozhodnutí odboru stavebního úřadu MHMP, kterým došlo k odmítnutí našich námitek v územním řízení týkající se další výstavby Fáze F a G v Nových Chabrech. Tyto námitky proti umístění stavby podala MČ v létě loňského roku a na podzim se proti rozhodnutí Odboru územního rozvoje a výstavby Prahy 8 odvolala. Obě tyto žádosti byly zamítnuty. Vedení radnice proto využívá všech legálních prostředků, aby hájilo zájmy občanů naší městské části. Už v námitkách v loňském roce MČ zdůrazňovala, že výstavba v této podobě je neakceptovatelná a nesouhlasí proto s vybudováním šestého nadzemního podlaží, které přímo odporuje okolní zástavbě. Mimo to zmínila i několik dalších zásadních stavebně-technických nedostatků záměru umístění stavby. Následné rozhodnutí odboru stavebního úřadu MHMP o zamítnutí odvolání považuje MČ za nezákonné, neboť je svým obsahem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a s obecnými požadavky na výstavbu. V podané správní žalobě proto MČ navrhuje zrušení obou rozhodnutí z 30. 7. 2018 a 5. 10. 2017, aby nedošlo k přímému a zcela zásadnímu dotčení zájmů obce a jejích občanů.

Rada MČ Praha-Dolní Chabry

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.