Stavební řízení Nové Chabry – Fáze F a G 

Vážení sousedé,

obracíme se na vás ohledně plánované výstavby a rozšíření stávajícího obytného souboru NOVÉ CHABRY. Dne 19.10.2018 bylo na úřední desce Úřadu městské části Praha 8 vyvěšeno oznámení o zahájení stavebního řízení na základě žádosti společnosti Nové Chabry Development s.r.o. (konečným vlastníkem společnosti je zejména společnost STAR GROUP D.S.H.S. LTD.) na stavbu „Obytného souboru NOVÉ CHABRY – FÁZE F a G“

Plánovaným stavebním záměrem by tak na pozemcích severně od ulice K Beranovu mělo vzniknout dalších 8 nových až šestipatrových bytových domů, respektive nadzemních sekcí bytových domů (konkrétně 232 nových bytových jednotek), což samozřejmě ovlivní současný charakter naší městské části. Proti územnímu rozhodnutí (které předchází vydání stavebního povolení), jímž byla tato stavba umístěna do území, již podala naše městská část správní žalobu, prostřednictvím které se domáhá zrušení tohoto rozhodnutí. To totiž bylo dle našeho názoru vydáno v rozporu s právními předpisy i obecnými požadavky na výstavbu.

Dne 17.10.2018 stavební úřad zahájil stavební řízení na fázi F a G projektu Nové Chabry, naši MČ však vůbec nezařadil mezi účastníky stavebního řízení, čímž bylo MČ znemožněno prostudovat dokumentaci k projektu a především se kvalifikovaně vyjádřit k zamýšlené výstavbě a jejímu vlivu. Vedení MČ Praha-Dolní Chabry se proto právními prostředky domáhá účasti ve stavebním řízení k obytnému souboru Nové Chabry – Fáze F a G a v rámci tohoto řízení nyní podalo prvotní námitky k rozsahu plánované výstavby a způsobu jejího provádění, žádá jejich projednání a do doby vyřešení námitek navrhuje žádost o stavební povolení zamítnout a vyčkat výsledku rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci správní žaloby MČ proti územnímu rozhodnutí. Máme za to, že podání žádosti o vydání stavebního povolení je z tohoto důvodu předčasné. Aktuálně bylo stavební úřadem pro Prahu 8 vydáno stavební povolení týkající se rovněž fáze F a G projektu, avšak jedná se pouze o stavební povolení na komunikace, nikoliv na domy jako takové, přesto i tomuto povolení budeme pochopitelně věnovat příslušnou pozornost. 

Fáze F a G podrobně

„Fáze F se skládá z 1 bytového domu se 2 nadzemními sekcemi (č. 19 a 20) se společným jednopodlažním suterénem a s připojením na inženýrské sítě, komunikace a parkové plochy. Počet nadzemních podlaží je 6 (4+2 ustupující). Fáze F obsahuje 60 bytových jednotek, přičemž v sekci č. 19 je 30 bytů, v sekci č. 20 je 30 bytů. Počet garážových stání je 59 a 7 venkovních stání pro návštěvníky.

Fáze G se skládá z 1 bytového domu se 6 nadzemními sekcemi (č. 21, 22, 23, 24, 25 a 26) se společným jednopodlažním suterénem a jednopodlažním objektem klub-kafé. Součástí je připojení na inženýrské sítě, komunikace a parkové plochy. Pro sekce č. 21 a 22 je počet nadzemních podlaží 6 (4+2 ustupující), pro ostatní sekce je počet nadzemních podlaží 5 (4+1 ustupující). Fáze G obsahuje 172 bytových jednotek, v sekcích č. 21 a 22 je navrženo 30 bytů, v sekcích č. 24, 25, 26 je navrženo 28 bytů, v sekci č. 23 je navrženo 27 bytů a 1 atelier. Počet garážových stání pro bytový dům je 179 a 18 venkovních stání pro návštěvníky, pro objekt klub-kafé 8 venkovních stání.“

Rada MČ Praha-Dolní Chabry 
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.