4. veřejné zasedání ZMČ

Ve středu 27. března 2019 od 19:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 4. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Dolní Chabry. 

Navržený program 3. veřejného zasedání ZMČ:

1. Kontrola zápisu č. 3
2. Schválení rozpočtu na rok 2019
3. Návrh střednědobého výhledu MČ na období 2020 – 2024
4. Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole darovacích smluv za rok 2018
5. Změna kódu míry využití území pozemku parc. č. 1372/190, k.ú. Dolní Chabry
6. Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2019 - Rekonstrukce ZŠ – mobilní jídelna
7. Změna územního plánu Z 2844
8. Změna územního plánu U 1302
9. Posouzení variant Pražského okruhu a vypracování severní varianty
10. Interpelace
11. Informace

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.