Kotlíkové dotace II do konce roku 2019

S koncem roku 2019 bude ukončena možnost podávat žádosti pro dotace na pořízení ekologického vytápění v domácnostech. Letos se tak nabízí poslední možnost získat od pražského magistrátu příspěvek na nový kotel na biomasu, na plynový a kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Nabídka platí pouze pro rodinné domy. V závislosti na zvolené formě instalovaného zařízení se může výše dotace týkat až 80 % celkových uznatelných nákladů, resp. maximálně 127.500,– Kč (v případě kotlů výhradně na biomasu s automatickým přikládáním nebo tepelných čerpadel).

Dotační program Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze je zkráceně nazýván „Kotlíkové dotace Praha II“ a vychází z podmínek OP Životní prostředí 2014–2020, Prioritní osa 2. Cílem je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Program běží od října 2017 a hlásit se do něj můžete do 31. 12. 2019. Veškeré podmínky žádosti včetně formulářů přihlášek a dalších podkladů naleznete na adrese www.portalzp.praha.eu na podstránce „Energetika“.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.