Radu zastupitelé nezvolili, výběrové řízení na dostavbu ZŠ bylo zrušeno

Program středečního zasedání Zastupitelstva městské části byl pro rozhodování o mnoha úkonech nezvykle dlouhý a trvalo bezmála pět hodin. Zastupitelé rozhodovali o zvolení nového vedení a diskutovali o různých možnostech spolupráce, nové vedení radnice ale nezvolili. Pravomoci Rady tak přechází dočasně na Zastupitelstvo, starostka Barbora Floriánová ve funkci zůstává i nadále.

Zrušeno bylo výběrové řízení na dostavbu základní školy. Na základě závěru komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení o nemožnosti vybrat zhotovitele zastupitelé žádného neurčili a výběrové řízení bylo zrušeno. Jediná proti zrušení byla starostka. V následné diskuzi panovala mezi zastupiteli shoda nad pokračováním projektu, v hlasování se ale nepotvrdila a pro okamžité vyhlášení nového výběrového řízení se mezi nimi většinová podpora nenašla. Vyhlášeno tak může být na dalším zasedání.

Schváleny byly odměny ředitelkám základní školy a mateřských škol a dar na proběhlé Svatojánské slavnosti Občanskému sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech.

Zastupitelé rozhodli o předpokládaných rozpočtových požadavcích po magistrátu hl. m. Prahy na rok 2020 a přijali také směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu. V rámci možnosti připomínek ke změnám koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti, které plánuje pražský magistrát, bylo rozhodnuto o doporučení varianty pro Dolní Chabry ponechání stávajícího velikostního koeficientu na čísle pět s nově navrženým místním koeficientem dva a komerčním koeficientem 1,5.

Další zasedání Zastupitelstva MČ bylo starostkou avizováno na září 2019.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.