Radnice zaslala námitky proti opatření k uzávěře pro Pražský okruh

Radnice městské části Praha-Dolní Chabry zaslala 6. března 2020 námitky proti územnímu opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 a č. 519 Pražského okruhu. Zmíněné úseky se týkají části okruhu Ruzyně – Suchdol a Suchdol – Březiněves a městská část by byla touto stavební uzávěrou zásadně dotčena. Výstavba Silničního okruhu kolem Prahy by navíc byla významným zdrojem imisí hluku, vibrací, prašnosti a znečištění ovzduší, vedla by tedy ke zhoršení kvality životního prostředí na území městské části a života jejích občanů.

Vydání navrhované stavební uzávěry není v zájmu hlavního města ani jeho občanů. Stavební uzávěra zcela zastaralého projektu SOKP přináší zcela nepřiměřené časové a územní omezení. Vydání stavební uzávěry lze navíc považovat za nezákonné a řádně neodůvodněné. Požadavek je na základě zaslaných námitek jednoznačný k nevydávání této uzávěry.

Námitky zaslané městkou částí naleznete v příloze pod textem.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.