11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ve středu 24. června 2020 se koná ve velkém sále Chaberského dvora od 18:00 hodin 11. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry.

Navržený program 11. veřejného zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 10
 2. Schválení ověřovatelů zápisu z 11. zasedání ZMČ
 3. Volba návrhového výboru
 4. Rozpočtové opatření č. 1/20
 5. Rozpočtové opatření č. 2/20
 6. Rozpočtové opatření č. 3/20
 7. Závěrečný účet za rok 2019
 8. Duplicitní zápis vlastnictví pozemku parc. č. 381, k.ú. Dolní Chabry
 9. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1438/1 a 1438/6, k.ú. Dolní Chabry
 10. Směna pozemků k.ú. Čimice
 11. Změna územního plánu P170/2019
 12. Oprava spojnice a změna ÚP Z2844
 13. Souhlas s proplacením nevyčerpané dovolené
 14. Příspěvek OSOP
 15. Dotace SK Dolní Chabry
 16. Dotace Sokol
 17. DPP Malina
 18. Informace: Zpráva firmy DOST – zdůvodnění tryskové injektáže
 19. Interpelace a dotazy občanů - dle Jednacího řádů Zastupitelstva

 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.