MČ zaslala vyjádření k tramvajové trati. Zásadní je nezhoršit dopravní obslužnost nebo zachovat linky bus

Dolní Chabry se 9. července 2020 v rámci řízení o posuzování vlivu záměru na životní prostředí připojily svým vyjádřením k výstavbě záměru „Tramvajová trat' Kobylisy – Zdiby“, které zaslaly řediteli odboru ochrany prostředí na pražském magistrátu.

Pro městskou část je dle dokumentu důležité, aby výstavba tramvajové tratě přinesla zlepšení dopravní obslužnosti Dolních Chaber a především zachovala či zlepšila zdejší životní podmínky. V žádném případě nesmí dojít ke zhoršení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou pro ostatní oblasti městské části, které se nenacházejí v bezprostřední blízkosti plánované tramvajové tratě. Občany je třeba motivovat k preferenci městské hromadné dopravy před individuální automobilovou dopravou, a proto je nutné zachovat dopravu MHD k tramvaji z odlehlejších částí Dolních Chaber a zajistit jejich plynulou návaznost. Rozhodně musí být zachovány linky 162 a 169, což je důležité nejen z již jmenovaných důvodů, ale také kvůli dopravě školních dětí, hendikepovaných či méně pohyblivých občanů.

Dolní Chabry se ve vyjádření přiklonily k preferenci varianty č. 1, tedy s jedním jízdním pruhem pro každý směr, která neubírá na stávajících parkovacích místech rezidentů a není nutný zábor dalších pozemků a odstranění zeleně, jak navrhuje varianta č. 2 o dvou jízdních pruzích směrem do centra Prahy a jedním z centra.

Pokud má být projekt tramvajové tratě úspěšný a přínosný, je zapotřebí zajistit dostatečnou kapacitu záchytných parkovišť P+R. Ta se v návrhu jeví jako silně poddimenzovaná. S pokračující intenzitou výstavby ve Středočeském kraji lze předpokládat i další zvyšování intenzity dopravy, a proto je třeba počítat s dostatečnou rezervou parkovacích domů.

Městská část v rámci vyjádření k záměru spolupracuje s dotčenými obcemi Zdiby a Sedlec. Společným požadavkem je například souběžná výstavba osvětleného chodníku podél silnice II/608 při realizaci tramvajové tratě nebo realizace cyklostezky, která by přes Dolní Chabry mohla být odkloněna z hlavní Ústecké.

V rámci posouzení se dříve vyjádřila také Rada Středočeského kraje, když schválila 29. června 2020 usnesení k podobě budoucí tramvajové tratě z pražských Kobylis přes Dolní Chabry do Zdib, ve kterém se přiklonila rovněž k první z variant, podle které má vést tramvajová trať na středním dělícím pásu a po stranách má mít po jednom jízdním pruhu.

Veškeré další podklady naleznete ke stažení v Informačním systému EIA.

Přehledná situace
Návrh zastávky Kobyliská varianta I.
Návrh zastávky Kobyliská varianta II.
Návrh zastávky Prunéřovská.
Návrh zastávky V Rybníčkách
Situace záměru TT – varianta 1
Situace záměru TT – varianta 2

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.