Ministerstvo zdravotnictví představilo tzv. semafor pro regiony

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti (takzvaný semafor), na který jsou navázány rámcové postupy, činnosti a protiepidemická opatření orgánů ochrany veřejného zdraví.

Stupně pohotovosti stanovují na základě definovaných úrovní přenosu nákazy vyvolané novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 rozsah klíčových protiepidemických opatření nezbytných k zamezení vzniku a dalšího šíření onemocnění COVID-19. Protiepidemická opatření jsou rozdělena na činnosti a postupy vztahující se na fyzické a právnické osoby a tato opatření dále zahrnují týkají činností a postupů v rámci systému připravenosti a reakce České republiky na hrozbu epidemického šíření COVID-19.

Stupně pohotovosti znamenají na stupnici 0 až III:

  • 0 bílá – přenos nákazy mimo ČR
  • I zelená – výskyt nákazy v ČR bez komunitního přenosu
  • II žlutá – počínající komunitní přenos v ČR
  • III červená – narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos v ČR

Bližší informace včetně charakteristiky stupňů, statistických ukazatelů, postupů a činnosti orgánů veřejného zdraví a vztahujících se protiepidemiologických opatření naleznete v přiloženém souboru nebo v obrázcích s vyznačením jednotlivých stupňů pohotovosti.

Stupně pohotovosti v oblasti OVZ – strana 1
Stupně pohotovosti v oblasti OVZ – strana 2
Stupně pohotovosti v oblasti OVZ – strana 3
Stupně pohotovosti v oblasti OVZ – strana 4

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.