SLOVO STAROSTKY ZÁŘÍ 2020

Také byste chtěli viditelné změny hned? Já též! Jenže, jak již někdo řekl, správa věcí veřejných je jako plavba na obrovském parníku. Točíte kormidlem co to jde, a za čtyři roky jeho směr možná vychýlíte o pár stupňů.
Z věcí, co jsou vidět hned: V ulicích jsme o prázdninách měli brigádníky, brali jsme přednostně mládež z našeho rajónu a věřím, že po poctivě odklečených hodinách na chaberských chodnících budou sami nejlepšími hlídacími psy veřejného prostoru. Přispěli jsme na letní tábory a sportovní aktivity bezmála stovce chaberských dětí. Fasáda chaberské základní školy dozná pod taktovkou ateliéru ing. arch. Petra Malinského výrazných změn.
Zaznamenali jsme velký úspěch. Ve spolupráci s okolními městskými částmi a obcemi jsme se velmi rychle shodli na výběru cílové částky na vypracování aktualizace regionální varianty trasy okruhu, která bude podkladem pro naši další argumentaci a může sloužit jako podklad pro porovnání obou variant (současné, protěžované varianty dle A-ZÚR s regionální). Je hotová, nyní již jen zbývá podchytit celý vztah smluvně.
Jak je všeobecně známo, řízení zásadního charakteru probíhají čile zásadně v čase letních prázdnin a vánočních dovolených, letos tomu nebylo jinak. Nic jsme nezmeškali a vyjádřili se v řízeni EIA k tramvajové trati Kobylisy – Zdiby, podali jsme poprvé odborně zpracované připomínky k vedení trasy smyčky PSE V 409/419, kterým má dojít k posílení a stavbě nového energetického vedení v zastavitelném území, odvolali jsme se do územního rozhodnutí o části okruhu SOKP 511. Poslala jsem připomínky ke koncepci MŽP Program na zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha, kde jedno z hlavních opatření pro zlepšení kvality ovzduší v pražské aglomeraci je kompletní dostavba okruhu v trase skrz Prahu.
Z věcí, co vidět hned nejsou: Pracujeme na strategii rozvoje naší městské části, schválili jsme návrh na pořízení změny územního plánu P170, která by do budoucna měla dát vzniknout výstavbě asi 14 rodinných domů v lokalitě U Větrolamu, protože je součástí území, kde předpokládáme rozvoj městské části a odpovídá typu požadované zástavby. Se Zdiby plánujeme novou cyklostezku směrem na Zdiby, Ďáblice a Veltěž. Zadali jsme zpracování demografické studie. Podali jsme žádost o dotaci na obnovu zeleně, pořízení pítek do veřejného prostoru a celkovou revitalizaci Třešňovky. 
K projektu tramvajové trati chystáme veřejnou debatu. Ústecká dělí naši krásnou městkou část na dva oddělené, samostatné celky. Bylo by krásné ji díky tramvaji více přiblížit městskému bulváru než výpadovce. Otázka je, za jakých podmínek je tato myšlenka reálná. I o tom si s vámi a přizvaným pracovníkem firmy ROPID chceme povídat.
Přeji nám všem co nejsplavnější start do nového školního roku a školákům krásný vstup do nově zrekonstruované školy.
Vaše KŠŠ
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.