Informace o provozu obecního systému svozu a sběru komunálního odpadu v Praze

Svoz a sběr komunálního odpadu bude v rámci vyhlášených bezpečnostních opatření zajištěn s účinností od 22. října 2020 následovně:

 1. Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 2. Svoz využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 3. Sběrné dvory hl . m. Prahy – provoz nepřerušen.
  Výjimkou je SD v ulici generála Šišky, kde jsou zástupci jeho obsluhy v karanténě. Z tohoto důvodu bude provoz sběrného dvora omezen na dny pondělí až pátek od 08:30–12:30 hodin, sobota a svátky zavřeno.
  Omezení trvá již od 21. října 2020 do odvolání (karanténa je nařízená do příští středy, tj. do 28. října 2020).
 4. Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci – provoz nepřerušen, provoz probíhá v souladu v nastavenou provozní dobou zařízení.
 5. Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – nepřerušena a i nadále probíhá dle schválených harmonogramů přistavení.
 6. Svoz nebezpečného odpadu:
  a) Stabilní sběr a svoz NO – probíhá bez omezení,
  b) Mobilní sběr NO – probíhá bez omezení,
  c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Zajištění výše uvedených plnění se bude odvíjet od provozních možností jednotlivých dodavatelů. Pokud dojde ke snížení jejich personálních kapacit, může dojít k omezení poskytování některých služeb s tím, že prioritou města bude zajištění služeb, jejichž plnění (zachování) je výslovnou povinnosti města. Pokud u některých dílčích plnění ke změnám dojde, budete o vzniklých omezeních obratem informováni.

Provoz kontaktních center svozových společností:

Od pondělí 26.10. se upravuje provozní doba pro osobní návštěvy klientů následovně:

 • Pondělí 8:00–13:00 hodin
 • Středa 13:00–18:00 hodin

Ve všech prostorách zákaznických centrech je nezbytné dodržovat standardní hygienická opatření – vstup pouze ze zakrytým nosem a ústy, desinfekce rukou při vstupu.

Obchodní zástupci budou nadále klientům k dispozici i mimo provozní dobu určenou pro osobní návštěvy a to prostřednictvím elektronické komunikace.

Provozní doba může být upravena i jinak, např. u kontaktních míst zřízených v rámci budov ÚMČ nebo na základě pokynů vedení jednotlivých společností.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.