SLOVO STAROSTKY PROSINEC 2020

Je prosinec, čas Vánoc, dárků, pečení, končících lhůt a otužování. Opět si budeme na obrázcích připomínat ladovskou zimu, která nejspíš na Vánoce nepřijde a mezi nejpopulárnější vánoční dary se letos dle mého skromného soudu probojují různé otužovací pomůcky (neoprenové rukavice, ponožky a zateplené plavecké čepice). Měla jsem plán, že bychom mohli pořádat společné otužování v jednom z chaberských rybníků, tak snad nám vyjde příští rok.

Moc doufám, že dětem se bude letos líbit náš vánoční stromek na Hrušovanském náměstí a přijdou ho i samy dozdobit. Ozdobený strom již svítí i v Ulčově ulici a na Bíleneckém náměstí jsme do společného řetězu místo tradičního stromu, který vzal vítr, oblékli siamská dvojčata.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se o své vlastní iniciativě rozhodnou uklidit chodníky před svým bydlištěm, zametou listí, stříhají větve, či jinak pečují o veřejný prostor, který je nám všem společný. Moc nám tím pomáháte a vytváříte z Chaber ještě lepší místo k žití.

Základní škola roste pod rukama stavební firmy a dozoru. Směrem k hlavnímu městu jsem již podala žádost o další finanční prostředky na její dostavbu. Část požadovaných prostředků je na úhradu daně z přidané hodnoty ceny díla, se kterou se v původní žádosti vůbec nepočítalo, část na nutné vícepráce, které si vyžádala především rekonstrukce staré budovy, a část na věci, které by bylo hezké mít, pokud nám je finance dovolí. Držme si palce, hlavní město kvůli pandemii Covidu-19 a zrušení superhrubé mzdy vládou očekává výpadek ve svém rozpočtu mezi 10–15 miliardami korun.

Možná jste si všimli, že je na prodej nemovitost, budova bývalé restaurace U Kulhánků. Moc jsme o její pořízení stáli. Má strategické místo na Hrušovanském náměstí a její bohatá historie je od nepaměti spjata s obcí. Vždy byla centrem společenského dění a živnost krčmářská byla v těchto místech provozována minimálně již od 16. století. Žel nemáme nadbytečných 15 milionů na její pořízení. Naší vizí je dole uchovat kulturním centrum a nahoře vybudovat aspoň šest bytů dostupného bydlení pro učitele či zdravotnický personál. Podala jsem žádost o poskytnutí účelové finanční dotace na její pořízení. Výsledek zatím nevím.

Na radě jsme schválili podmínky, za nichž městská část podpoří změnu územního plánu na nemovitostech manželů Vomáčkových. Podpora změny územního plánu P 170/2019 U Větrolamu rodiny Malých je podmíněna změnou studie a dohodou mezi městskou části a majiteli o pozemku určeném k veřejnému vybavení nad školou.

K mým malým velkým radostem ze života městské části patří tři věci, o něž jsem usilovala dlouhodobě. Zničení pařezů po tújích u zvoničky na Hrušovanském náměstí a vrácení původních růží (na jaře by se měly ukázat hned ve třech barvách). Oprava zastavení naučné stezky v Chabrech, o které se píše i v odborné literatuře. A v neposlední řadě zrušení nutnosti registrace interpelací občanů na zasedání zastupitelstva. Každý již může na zastupitelstvo přijít a vznést svůj dotaz v pravidelně vymezeném čase pro dotazy občanů od 19:00 hodin.

Krásné a požehnané vánoční svátky a do nového roku vše dobré.          

Vaše KŠŠ

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.