SLOVO STAROSTKY LEDEN 2021

Milí chaberští, 
máme před sebou nový rok, jistě lepší než ten loňský. 
Konec roku je časem bilancování a my máme za sebou půl roku na radnici. Troufám si říci, že se podařilo zcela jednoznačně zlepšit atmosféru na úřadě a otevřít jej směrem k občanům. Změna nastala i v obsazení klíčových zaměstnanců. Během měsíce nastoupí nová tajemnice úřadu, kterou někteří budete z Chaber znát.  
Nesporně nejvýznamnější investicí je dostavba základní školy. Škola je investicí na další desítky let, při její stavbě se snažíme o ta nejlepší řešení a nechceme dělat kompromisy. Prosincové Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo mou žádost o poskytnutí 23,6 milionu korun na dostavbu naší školy. S obměnou koalice se zlepšila i komunikace. Kontrolní dny stavby ZŠ se odehrávají ve věcné a konstruktivní atmosféře a problematické body se řeší operativně. Však také času k dokončení rekonstrukce a dostavby již není mnoho a celá se odehrává za provozu školy, byť v omezeném režimu. Těším se a zároveň musím přiznat, že až budeme mít zkolaudováno, spadne mi kámen ze srdce. 
Hned zpočátku našeho působení jsme dosáhli dohody mezi šesti městskými částmi a obcemi Středočeského kraje na společném financování aktualizace studie proveditelnost regionální varianty vedení trasy Pražského okruhu, kterou nyní všichni svorně používáme jako alternativní řešení ve všech řízeních i v debatách o něm. 
V loňském létě jsme vtáhli do péče o veřejný prostor kolem nás i mladé Chaberáky. Posílili jsme zaměstnance péče o veřejný prostor a dokoupili jim odpovídající techniku a zřídili aplikaci Mobilní Rozhlas pro lepší komunikaci s občany. Získali jsme peníze na revitalizaci Třešňovky, kterou zahájíme co nejdříve. Zasadili jsme osm stromů a budeme pokračovat i v tomto roce. Na spadnutí je uzavření smlouvy s dvorem na skládkování odpadu ze zeleně, která umožní odkládání bio odpadu občanům Chaber a městské části.
Jednáme s developerem Star Group o podobě dalších fází projektu a předávání veřejného osvětlení a komunikací do majetku hlavního města. Podporujeme vznik domu seniorů za podmínek, které by přinesly výhody i obyvatelům městské části. Komunikujeme napříč Prahou a Středočeským krajem o okruhu, tramvaji i cyklostezkách. Častěji popoháníme Technickou správu komunikací ohledně bezpečnějších přechodů, údržby zeleně kolem Ústecké, křižovatky u pošty a jiných. Budeme se připomínat i nadále.
Bráníme se ve všech řízeních, jejichž důsledkem by měla být přeměna Chaber v jakési technické zázemí hlavního města, která Chabrům nic nepřináší. 
Letos se chceme hlavně soustředit na vypracování projektů souvisejících s rozvojem a rozkvětem naší městské části, abychom na ně mohli získávat finanční prostředky.  
Ve vedení městské části jsou poprvé zastoupeny všechny subjekty, které ve volbách kandidovaly. Naše porady jsou násobně delší než samotné rozhodování na radě. Ne na všem se mezi sebou shodneme, někdy jsou naše diskuse plamenné, ale i to k tomu patří a důležité je, že společně také vždycky nalezneme řešení. 
Starosta zastřešuje práci mnoha lidí okolo něj, sám bez nich by nedokázal nic. A tak se ke svému údělu snažím také přistupovat, jako k práci pro Chabry, bez neustálého sebeprezentování. Veškerá naše činnost je doložena a snadno dohledatelná na stránkách městské části, které se snažíme co do obsahu neustále vylepšovat. V případě nejasností či pochyb se mě stačí zeptat.
Rok 2021 bude dle čínského horoskopu rokem kovového Buvola. Přeje píli a pracovitosti, která bude po zásluze odměněna. Já doufám, že na tom Buvolovi jedeme vstříc lepším dnům, nezatíženým Covidem-19 a omezeními a že z této zkušenosti vycházíme lepší, ohleduplnější a vnímavější k životnímu prostředí kolem nás a způsobu života, jaký chceme vést.
Přeji nám všem krásný rok 2021
Vaše KŠŠ  

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.