Slovo starostky červenec, srpen 2021

Milí Chaberáci,
horké slunečné červnové dny jsou předzvěstí teplého léta. S ním přichází i čas letního dvojčísla Zpravodaje a zahájených územních a stavebních řízení.
Ráda bych vás touto cestou pozdravila, popřála vám krásné léto a moc doufám, že jste těžký čas prožili ve zdraví a bez větších životních komplikací. Snad už nás čeká jen návrat k lepším dnům. 
Chaberské povinnosti každopádně nečekají. Během léta musíme dotáhnout poslední detaily dostavby školy, aby už za dva měsíce mohly děti nastoupit nový školní rok do nových tříd a užívaly kompletně nového školního zázemí. Aby se nám děti (ale hlavně jejich rodiče spěchající na poslední chvíli na třídní schůzky) v útrobách rozšířené základní školy neztráceli, bude jednou z posledních letních akcí v budově školy instalace nového orientačního systému. Ten jsme po získání peněz z hl. města v tomto týdnu začali poptávat. 
Z územních a stavebních věcí jsou novinkou neschválení návrhu na změnu územního plánu 485/2019 Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Změna na zastavitelné území v lokalitě za budoucím golfovým hřištěm směrem do Ďáblic měla podporu městské části. Posledního půl roku jsme ve spolupráci s externím urbanistou městské části a architektem navrhovatelů změny odvedli velký kus práce na podobě studie. Městské části se nabízely velkorysé kontribuce do území ve formě ploch pro sportoviště a pro mateřskou školku i finanční plnění. Výbor pro územní rozvoj a územní plán hl. m. Prahy, jehož názor pražští zastupitelé přejali, ale zůstal ve svém tvrzení konstantní: zbytečný a neodůvodnitelný zábor zemědělské půdy v odtržené poloze od zastavěného území a nežádoucí rozšiřování zastavitelných ploch a srůstání městských částí na okraji Prahy. Vyvolaná automobilová doprava by navíc znamenala další zátěž již dnes přetížené sběrné uliční sítě hl. města v širší spádové oblasti. 
A výstavbu budeme opět řešit také v Beranově. Odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ Prahy 8 zahájil územní řízení k další fázi výstavby, konkrétně fází H a I. S developerem Star Group jednáme již několik měsíců o vylepšení celého území, o potřebě další mateřské školky, o podobě a provozu komunitního centra, zeleni a hřištích. Připomínky za městskou část se snažím koordinovat i s lidmi, kteří v Nových Chabrech bydlí. Pevně doufám, že dojdeme k oboustranně výhodné dohodě ku prospěchu Novochaberáků i starousedlíků. 
Dalším tématem je výstavba nového vedení vysokého napětí 2 x 400 kV na našem území. Jsme čtvrtým, chybějícím distribučním uzlem na severu Prahy, který má navazovat na novou elektrickou rozvodnu Sever umístěnou u ulice K Ládví. A jako veřejně prospěšná stavba má všeobecnou podporu. Po devíti měsících jednání snad směřujeme k uzavření memoranda s distribučními společnostmi a provozovatelem přenosové soustavy. O podrobnostech memoranda vás budu informovat. 
Před pár dny jsem se prvně setkala s Chaberákem, který se tu před několika lety usídlil s rodinou. Vyprávěl mi, jak dobře se jim tu žije a jak jim celková atmosféra Chaber pomohla do rodinného života vrátit tolik potřebný klid. Přes veškeré objektivní starosti, které mnozí z nás máme, je dobré si občas připomenout, v jak krásném a výjimečném místě žijeme. 
Doufám, že od září se budeme zase více potkávat na pivu, kávě či vínu nebo při různých příležitostech, jako je třeba hned zářijové Zažít město jinak. 
Užijte si prázdniny, mějte hezké léto a děti pošlete k nám na brigádu, ať vědí, co znamená péče o společný veřejný prostor.

Vaše KŠŠ
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.