17. veřejné zasedání ZMČ

Ve středu 8. září 2021 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 17. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry. 

Navržený program 17. zasedání ZMČ:

  1. Kontrola zápisu č.16
  2. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci s investorem
  3. Žádost o vyjádření k navrhované změně ÚP hl. m. Prahy zkráceným postupem na část pozemku parc. č. 52/4, k.ú. Dolní Chabry
  4. Opatření k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Dolní Chabry
  5. Informace: Rozpočtové opatření č. 5/2021, Rozpočtové opatření č. 6/2021, Rozpočtové opatření č. 7/2021, Rozpočtové opatření č. 8/2021
  6. Dotazy a připomínky občanů
  7. Různé

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.