Využili byste dotaci na ekologické vytápění?

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se SFŽP ČR připravuje na začátek roku 2022 vyhlášení již čtvrté výzvy k pořízení ekologického vytápění v domácnostech. Zaměřena bude na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy, které budou od září 2022 zakázané, a týkat se bude sociálně slabých domácností, tedy těch s průměrným ročním čistým příjem na člena domácnosti žadatele do 170 900 Kč za rok 2020. Nízkopříjmové domácnosti by mohly čerpat dotaci z prostředků EU až do výše 95 % ceny nového kotle.

Než MŽP dotační výzvu v Praze vyhlásí, zjišťuje prostřednictvím městských částí předběžný zájem potenciálních žadatelů. Pokud byste měli o využití čtvrté výzvy na pořízení ekologického kotle k vytápění zájem, kontaktujte nás prosím do 15. prosince 2021 na referátu životního prostředí: Daniela Pisingerová, tel.: 722 974 794, e-mail: daniela.pisingerova@dchabry.cz.

Předmětem podpory bude náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel. Výčet podporovaných zařízení bude uveden na stránkách SFŽP ČR.

Nynější přihlášení s uvedením adresy a kontaktu je pouze předběžné a nezávazné. V tuto chvíli seznamy potenciálních žadatelů poslouží pro účely alokace dostatečného množství finančních prostředků pro vyhlášení výzvy.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.